Příkaz ke zdravotnímu transportu

Kdo má vypsat pacientovi formulář k přepravě sanitkou na plánovanou kontrolu v odborné ambulanci, která je pouze v krajském městě? Já jako odborný lékař, který pacienta na vyšetření posílá, nebo praktický lékař, u něhož je pacient registrován? Na přepravu sanitkou má pacient vzhledem ke svému zdravotnímu stavu nárok.

Odpovídá Mgr. Oldřich Tichý, vedoucí tiskového oddělení a tiskový mluvčí VZP:

Příkaz ke zdravotnímu transportu do smluvního zdravotnického zařízení, kde má být pojištěnci poskytnuta zdravotní péče, vyplňuje vždy ten odesílající ošetřující lékař, který poskytnutí zdravotní péče požaduje. Řádně vyplněný příkaz (tiskopis VZP-34) je nutný pro následné vykázání zdravotního transportu pacienta pojišťovně a pro jeho úhradu. Transport přitom musí být vždy indikován z prokazatelně zdravotních důvodů, nikoli z důvodů sociálních (jako je například špatné dopravní spojení).

Na základě aktuálního stavu

U plánovaného kontrolního vyšetření vypisuje příkaz ke zdravotnímu transportu ošetřující lékař toho smluvního zdravotnického zařízení, které o kontrole rozhodlo. Může ovšem nastat i situace, kdy tento lékař příkaz z objektivních důvodů nevystaví, například je pacient pozván na kontrolu lékařem poskytujícím specializovanou ambulantní zdravotní péči (ambulantním specialistou) až za delší časové období nebo nelze vyloučit změnu zdravotního stavu a tím i indikace k dopravě. Pak by měl příkaz ke zdravotnímu transportu vystavit ošetřující praktický lékař na základě posouzení aktuálního zdravotního stavu pojištěnce, neboť ten se mezitím mohl změnit tak, že transport sanitkou již není indikovaný.

Příkaz ke zdravotnímu transportu pro cestu zpět vyplňuje lékař, který zdravotní péči poskytl – je ale povinen zhodnotit, zda je ze zdravotních důvodů indikován transport pacienta i zpátky do místa pobytu.

Nárok na náhradu cestovních nákladů

Pokud se pacient rozhodne místo transportu sanitkou pro dopravu soukromým vozidlem a ošetřující lékař takovou dopravu předem schválí (vystavením tiskopisu VZP-39), vzniká nárok na náhradu cestovních nákladů. Podmínkou je, že vozidlo řídí jiná osoba než pacient. Tato podmínka koresponduje s tím, že jde o pacienta, jemuž aktuální zdravotní stav neumožňuje dopravu běžným způsobem bez použití dopravní zdravotní služby a samozřejmě ani neumožňuje řídit soukromé vozidlo.

Ohodnoťte tento článek!