Andropauza aneb přechod u mužů také existuje

Téměř každý díky televizní reklamě ví, že „i muži mají své dny“. Méně známé je to, že mají nejen své dny, ale i roky a specifické mužské problémy, podobně jako ženy. Na rozdíl od nich však téměř nikdo z nich nemá svého „mužského gynekologa“, ke kterému by mohl zajít, když potřebuje.

andropauza

Na rozdíl od žen, které vědí, že určité potíže mohou mít velký vliv na jejich zdraví a psychickou pohodu, muži si často problémy nechtějí připustit. Pány, kteří na svá léta vypadají velmi dobře, a také pány, kteří vypadají podstatně starší, než jsou, zná ze svého okolí asi každý. A každý muž by chtěl být samozřejmě v té první skupině. Potíž je v tom, že na to muži začínají myslet obvykle až tehdy, když se objevují výraznější potíže.

Menší problémy často odbývají mávnutím rukou a často přijdou k lékaři později, než by bylo dobré. Menší problémy se však řeší snáze než větší. V obecném povědomí existuje pojem „mužné chování“. Stěžovat si na bolest, na zdravotní potíže, na to, že něco nefunguje, není považováno za „mužné“. Každá žena, která o sebe dbá, má svého gynekologa. Obor, který pečuje o mužské zdraví, se jmenuje andrologie. Zabývá se zjišťováním příčiny problémů s mužským zdravím a řešením těchto potíží. Objevují se nové možnosti léčby, a proto je velmi dobré vědět, že není třeba stydět se za mužské potíže.

Jak jste na tom vy?

Pokud má muž pocit, že se ho tyto řádky týkají, může zkusit odpovědět na několik otázek:

1. Pociťujete pokles chuti k sexuálnímu styku?

2. Máte pocit snížení své energie k životu?

3. Všiml jste si snížení síly a vytrvalosti?

4. Máte pocit zmenšení tělesné výšky (hlavně ve vyšším věku – sesedání obratlů)?

5. Zmenšila se vaše radost ze života?

6. Jste mrzutý či smutný častěji než dříve?

7. Všiml jste si, že vaše erekce je slabší než dříve?

8. Snížila se vaše pohybová schopnost?

9. Usínáte někdy po obědě?

10. Máte pocit, že vám v práci nejde vše tak jako dřív?

Řešení potíží je třeba doporučit, pokud muž odpověděl ANO na otázku č. 1 nebo 7, anebo na jiné tři otázky.
Zamysleme se také nad tím, jaké jsou příčiny těchto potíží. Vždy se účastní více faktorů, u každého muže je třeba příčiny hodnotit individuálně. Hormonální změny patří mezi hlavní příčiny „mužských problémů“. Změny se objevují častěji spolu s přibývajícím věkem. Někdy dříve, někdy později. Nejčastěji se objevují kolem 50. roku života, a proto se také nazývají mužský přechod (andropauza). Srovnání s ženským přechodem ale není přesné, změny probíhají pomaleji než u žen a nejsou spojeny se zástavou tvorby zárodečných buněk (spermií). Jejich nástup a průběh je velmi individuální, liší se u různých mužů.

Mužské pohlavní hormony – androgeny (zejména testosteron) – se vytvářejí hlavně ve varlatech. Menší část (asi 5 %) androgenů se vytváří v nadledvinách a ve tkáni mozku. Snižování hladiny testosteronu v krvi je patrné již od třicátého roku života. Snižuje se hlavně hladina tzv. biologicky dostupného testosteronu, hormonální frakce, kterou tkáně nejvíce využívají k funkcím sexuálním, reprodukčním a mozkovým. Všechny lidské tkáně potřebují ke své stavbě, výměně opotřebovaných molekul a pro správnou funkci bílkoviny. Proto má nedostatek mužských pohlavních hormonů také negativní vliv na celý organismus. Ten pak „předčasně stárne“, dochází k akceleraci biologického věku se všemi negativními důsledky. Z výzkumů velkých studií vyplývá, že 30 % mužů ve věku kolem padesáti let má sníženou hladinu mužských hormonů se všemi z toho plynoucími riziky. Kalendářní věk tedy nemusí odpovídat věku biologickému. Včasnou diagnózou stavu a odpovídající léčbou lze těmto potížím někdy předejít.

Jak vypadá vyšetření?

Především je nutno říci, že vyšetření nejsou nijak bolestivá, muže nečeká nic zlého. Vyšetření vyžaduje dosti času, klidu a soukromí. Je třeba všechny potíže probrat úplně, po pravdě, zbytečný ostych nadělá spíše problémy. Základem je klinické vyšetření pohlavních orgánů a prostaty. Prostatu vyšetřuje lékař prstem v rukavici, zavedeným do konečníku. Aby vyšetření nebolelo, je rukavice namočena do vazelíny nebo do bezbarvého gelu. Šetrně provedené vyšetření skutečně nebolí. Vyšetření hormonálních hladin se provádí ze vzorku krve. Je možné, že lékař bude potřefoto: bovat několik vzorků, odebraných v různou denní dobu, v různých časových intervalech. U mužů s onemocněním prostaty starších 40 let a tam, kde je v rodině příbuzný s onemocněním prostaty, je třeba vyšetření prostatického specifického antigenu. Také je často zapotřebí vyšetření cukru, cholesterolu a tuku v krvi nalačno. Podle výsledků vyšetření lékař zváží eventuálně další cílená vyšetření, která jsou v dnešní době většinou ambulantní a nebolestivá.

Nedostatek mužských pohlavních hormonů?

Stejně tak jako nejsou dva stejní lidé, neexistuje ani univerzální léčebný postup. Léčba je proto individuální, řídí se informacemi, které byly získány při vyšetření. Léčbu je možné rozdělit podle dvou základních možností: léčba příčin, tedy kauzální léčba, a za druhé to je léčba následků a příznaků neboli symptomatická léčba.
Léčba kauzální je vždy optimální, vede k trvalému či alespoň dlouhodobému zlepšení vlastních funkcí s dobrou perspektivou výsledků do budoucna. Většinou je tato léčba dlouhodobější, souvisí se životosprávou, stavem kardiovaskulárního systému a cévním zásobením varlat, souvisí též s celkovým zdravotním stavem pacienta. Není trvalá, pokud není špatný celkový stav, ale může probíhat několik měsíců. Protože trvá delší dobu, můžeme ji kombinovat s léčbou symptomatickou, která pomáhá bezprostředně zlepšit potíže, účinkuje rychleji, i když příčinu potíží úplně neřeší. Tam, kde příčina není odstranitelná, je symptomatická léčba někdy jedinou možností.

Účinnou metodou léčby může být dodávání chybějících mužských pohlavních hormonů. Podávání testosteronu u řady mužů zlepšuje subjektivní potíže způsobené jeho nedostatkem a také objektivní stav organismu postiženého muže. Může předejít řadě komplikací a problémů, které byly popsány v předchozích odstavcích. Vhodnost hormonální terapie posuzuje odborný lékař, se zvážením všech okolností zdravotního stavu konkrétního pacienta. U nás jsou testosteronové preparáty dostupné ve formě injekcí a tablet. V zahraničí jsou ještě ve formě náplastí, které se lepí na kůži, a ve formě podkožních implantátů. Formu, dávkování léku a dobu jeho užívání určí lékař podle výsledků vyšetření a odezvy na léčbu. Je-li u pacienta zjištěno zhoubné nádorové onemocnění prostaty nebo prsu, není možné, aby užíval mužské pohlavní hormony. Pacient, který užívá mužské pohlavní hormony, musí počítat s pravidelnými kontrolami hormonálního prostředí (odběry krve) a kontrolami stavu prostaty (vyšetření přes konečník). U mužů s nízkými hladinami testosteronu bylo po léčbě zaznamenáno zlepšení nálady, zvýšení psychické a fyzické energie, pokles podrážděnosti, zmenšení pocitu smutku, únavy a nervozity, zlepšení spánku, zvýšení chuti do sexuální aktivity, snížení odbourávání kostní hmoty, zvýšení svalové hmoty, snížení obsahu tuku v tkáních, zvýšení svalové síly a další pozitivní efekty. Tyto se dostavují obvykle během 3–6 týdnů léčby, u někoho i dříve, u někoho naopak po delší léčbě.

Substituční léčba dodávání testosteronu při nedostatečné funkci vlastní tkáně varlat je léčba trvalá. Pro udržení dobrého stavu po léčbě je nutné vyřešení příčin potíží a zdravý životní styl.

Kam se obrátit?

Otázka by také mohla znít: Jak se vyšetřují mužské hormonální problémy? Jak již bylo uvedeno, muži nemají svého „mužského gynekologa“. Specializovaná pracoviště v oboru andrologie mohou poskytnout komplexní, velmi podrobné a specializované vyšetření a optimální léčbu, je jich však dosud relativně málo. Dostupnějším oborem medicíny, který má vztah k těmto problémům, je často urologie. Ta v této oblasti uplatňuje hlavně své organické zaměření na problémy mužského močového ústrojí a na část pohlavních orgánů souvisejících s močovými cestami, zejména na prostatu. Z hlediska léčby sexuálních potíží z psychiatrického pohledu je velmi blízkým oborem medicíny sexuologie. Diagnostikou a léčbou hormonálních problémů v souvislosti s interními obory se zabývá endokrinologie. Pro každého muže by základním zdrojem informací měl být jeho praktický lékař, který jej dlouhodobě zná a může jej orientovat správným směrem.


O autorovi: Připravil: prim. MUDr. Vladimír Kubíček, CSc.

Ohodnoťte tento článek!