Biologická léčba je šance

„Biologické léky dokážou projevy revmatoidní artritidy maximálně zklidnit, ale nejsou zatím schopny ji vyléčit,“ říká doc. MUDr. Marta Olejárová, CSc., z pražského Revmatologického ústavu, jíž právě vychází v edici Aeskulap nakladatelství Mladá fronta kniha „Biologická léčba v revmatologii“.

ilustrační fotografie

* Biologická léčba není novinkou, odkdy se u nás využívá?

V revmatologii se prostředky biologické léčby objevily zhruba před deseti lety. První látka, která se začala používat, je infliximab, který byl zprvu určen k léčbě revmatoidní artritidy. Pozdější studie prokázaly jeho účinnost i u jiných zánětlivých revmatických onemocnění, např. u Bechtěrevovy nemoci a psoriatické artritidy.

* Je rozdíl mezi biologickými léčebnými přípravky, které se užívaly tenkrát a které se užívají nyní?

V podstatě se stále užívají všechna „biologika“, ale přibyly k nim další, která se liší od první generace biologických léků mechanismem účinku, způsobem podávání i bezpečnostním profilem. Již zmíněný infliximab se podává v intravenózních (nitrožilních) infuzích, na které pacient dochází ambulantně do zdravotnického zařízení, infuze se podávají v pravidelných intervalech.

Když je později už nastavená tak zvaná udržovací léčba, docházejí pacienti na infuze zhruba jednou za osm týdnů. Další přípravky (adalimumab, etanercept) je možné podávat v subkutánních (podkožních) injekcích v intervalech 1–2 týdny a pacient si je může aplikovat sám. Takže pokud pacient dobře spolupracuje a zvládne injekční techniku, probíhá léčba mimo zdravotnické zařízení a pacient chodí pouze na pravidelné kontroly v určených intervalech. Ale tak jako všechno má svůj rub a líc – přestože se jedná o velmi účinné prostředky léčby revmatoidní artritidy, nelze je ordinovat všem nemocným.

Určitá část pacientů biologické léky užívat nemůže, např. z důvodu závažných infekcí nebo onkologického onemocnění. Existuje i malé procento nemocných, kteří na léčbu neodpovídají nebo neodpovídají dostatečně. Proto vědci hledají další prostředky biologické léčby, které působí trochu jiným mechanismem. Biologická léčba také není určena pacientům s degenerativními kloubními chorobami – tedy artrózou, jichž je v populaci většina.

* Mnoho z těch, kteří revmatoidní artritidou trpí, je přesvědčeno, že biologické léky by pro ně mohly být spasením, považují je za zázrak. Plní očekávání i podle vás, lékařů?

Účinnost biologických léků je opravdu výjimečná. Když jsem poprvé viděla výsledky klinické studie zabývající se zmíněným infliximabem, doslova jsem na ně nevěřícně zírala. Skutečně tyto léky dokážou projevy nemocí maximálně zklidnit, ale zatím nejsou schopny ji vyléčit. Znamená to, že se po dobu léčby pacient skutečně může cítit zdráv nebo může mít jen minimální potíže a kvalita jeho života, subjektivní potíže i pracovní schopnost se mohou výrazně zlepšit.

Na druhou stranu i tyto léky, stejně jako jakékoli jiné, mohou mít specifické nežádoucí účinky, které je nezbytné pečlivě sledovat. U každého pacienta musí lékař pravidelně vyhodnocovat bezpečnost léčby. Takže kdybych to měla shrnout – jedná se o léky, které zcela určitě představují naprosto novou dimenzi léčby pacientů trpících zánětlivými chorobami, ale samozřejmě mají svá úskalí a nejsou vhodné pro všechny.

* Pokud organismus pacienta odpovídá dobře, lze biologickou léčbu užívat trvale?

Pacienti se zánětlivými revmatickými chorobami jsou léčeni dlouhodobě, protože se ukazuje, že po přerušení léčby dojde u většiny nemocných k novému vzplanutí choroby. Ale jak jsem řekla – záleží hlavně na tom, zda ji pacient toleruje. Zkušenosti s biologickou léčbou jsou stále ještě relativně krátké, takže ještě nejsou úplně vypracována standardní schémata, jak dlouho léčit, kdy léčbu ukončit a podobně. Podle posledních doporučení je možné u pacientů, jejichž zdravotní stav dlouhodobě nevykazuje projevy nemoci, zvážit i ukončení léčby. Samozřejmě za podmínky jejich dalšího sledování. To je jasné.

* Paní doktorko, i když vědci nebo lékaři mají pocit, že jsou biologické léky úspěšné, přesto se rozhlížejí dál. Existuje něco, co by třeba bylo ještě slibnější?

Pochopitelně, pokud by se čistě teoreticky našel přípravek, který by byl schopen revmatoidní artritidu zastavit jednou provždy a zcela bezpečně, byl by to asi ideální lék. Osobně ale nejsem přesvědčena, že se takového léku v nejbližších letech dočkáme. Problémem je např. včasná diagnostika onemocnění, neboť zpočátku mohou mít pacienti jen neurčité příznaky a specifické problémy, např. zánět kloubu, které se objevují později.

Zatím se snažíme maximálně zkrátit dobu od prvních projevů k diagnóze a vytipovat pacienty s nepříznivou prognózou, aby mohla být účinná léčba těmto nemocným podána včas. Dalším směrem je vývoj prostředků biologické léčby s jinými mechanismy působení a lepším bezpečnostním profilem.

* Biologická léčba je vhodná i pro děti?

U některých z těchto prostředků byly provedeny úspěšné klinické studie i u dětských pacientů se zánětlivými revmatickými chorobami. Biologická léčba se používá k léčbě dětí i u nás.

* Který z lékařů může předepsat svému pacientovi biologickou léčbu?

V současné době je biologická léčba soustředěna do center biologické léčby, kterých je několik v každém kraji České republiky, ale je pravděpodobné, že se bude počet lékařů, kteří ji mohou předepisovat, bude rozšiřovat. Lze očekávat, že v budoucnu bude biologickou léčbu aplikovat každý erudovaný revmatolog. Souvisí to ale s ekonomickou situací zdravotních pojišťoven.

* Denně k vám přicházejí noví a noví pacienti, jistě často vystrašení a sklíčení. Je něco, co by měli vědět, co byste jim chtěla vzkázat?

Pacientům, u nichž diagnostikuji revmatoidní artritidu, jež je závažné onemocnění, které může změnit jejich život, sděluji i jednu dobrou zprávu: „Máte štěstí, že jste začali stonat až v 21. století.“

Biologická léčba v revmatologii MUDr. Marta Olejárová, CSc. Mladá fronta, edice Aeskulap

MUDr. Marta Olejárová, CSc., přináší ve své nové knize ucelený soubor aktuálních informací o způsobech i možnostech revmatických chorob pomocí biologických léčiv. V kapitole „Biologická léčba v Č eské republice“ pak čtenář nalezne také aktuální informace o současných podmínkách biologické léčby v naší republice, přehled specializovaných center i informace o „Registru nemocných s revmatickými chorobami léčených biologickou léčbou v Č R (ATTRA)“, díky němuž lze
dlouhodobě hodnotit výsledky léčby včetně její bezpečnosti, fyzické funkce a kvality života i farmakoekonomických parametrů. Knihu lze objednat prostřednictvím internetu na www.Zdravi.Euro.cz, na vavrinkova@mf.cz nebo na telefonním čísle 225 276 308.

Ohodnoťte tento článek!