Bolest: Aktuální pohled na léčbu

Léčba bolesti, algeziologie, je samostatným lékařským oborem. Algeziologie komplexně pomáhá zejména pacientům sužovaným dlouhodobou, chronickou bolestí.

Akutními bolestmi se zabývají všechny medicínské disciplíny a jejich léčba patří k základním dovednostem řady lékařských specializací. Mohou být varovným signálem například po námaze či sportovním výkonu a prezentují se jako bolesti zad, svalové obtíže apod.
Tyto akutní bolesti není mnohdy třeba tišit léky, stačí přerušit námahu, změnit zátěž nebo pracovní režim. Mnohdy pomůže rehabilitační odborník s návodem k provádění správných cvičení a dalších pohybových aktivit. Místo léků jsou často doporučovány i staré „babské“ receptury, například křenová placka nebo zelí na bolestivé klouby. Tyto praktiky dnes spíše budí úsměv.

Odrazí se i v psychice

Chronická bolest představuje samostatné onemocnění a její léčení je podstatně složitější než u bolesti akutní. Trvá většinou déle než několik měsíců a zasahuje více do celkového stavu pacienta.
Jedinec, který trpí chronickou bolestí, prošel stadiem bolesti akutní, kdy většinou pociťoval určité stupně nepříjemnosti a psychické rozlady. Pokud bolest přetrvává, začínají se projevovat příznaky bolesti chronické. Typickým psychickým projevem jsou různé stupně špatné nálady, smutku, někdy až deprese. V sociální sféře mívají tito pacienti častější problémy zejména v zaměstnání a v rodině.

Pomocí je i částečná úleva

Chronická bolest působí dlouhodobě velké problémy ve všech zemích světa. Má vliv nejenom na zdravotní stav obyvatelstva, ale i na ekonomiku státu. Zajímavé jsou údaje z evropských studií, které zkoumaly pacienty s chronickou bolestí.
Pacienti, kteří se dostanou ke specialistovi-algeziologovi, počítají se stoprocentní úlevou od bolestí, podle dlouhodobých studií se jim však v průměru uleví jen o 20 procent.

Řešení chronické bolesti vyžaduje komplexní pohled na stav pacienta. Proto na pracovištích léčby bolesti spolupracují odborníci více specializací a ve složitých případech používají multidisciplinární přístup. Zohledňuje nejenom zdravotní problematiku, ale i psychický stav a sociální dopady onemocnění na život pacienta. Takovýto postup činí velké nároky na lékaře a zdravotnický personál. Ideálem je pracoviště, pro nějž je dostupných více odborností.

Co nás čeká na algeziologii

Pacient by měl být nejprve komplexně vyšetřen specialistou-algeziologem. Ten nejvíce využívá farmakoterapii, a to nejenom léky na bolest, ale i pomocnými a podpůrnými léky, které mohou například úpravou spánku nebo celkového psychického stavu pacienta zklidnit a pomoci mu lépe snášet jeho obtíže. Na větších pracovištích pomohou i další odborníci.

V týmu bývá nejčastěji anesteziolog, neurolog, rehabilitační odborník, psycholog a psychiatr. V komplexním týmu je potom možné využívat více léčebných postupů, eventuálně je i vzájemně kombinovat. Hojně využívané jsou invazivní techniky na cílené ovlivnění bolesti pomocí obstřiků.

U indikovaných těžkých případů se aplikuje působení elektrické stimulace na míšní dráhy bolesti. V oblasti rehabilitace se provádějí v léčbě bolesti známé klasické postupy, ale i specifické relaxační techniky. Úloha psychologa, respektive psychiatra v týmu centra léčby bolesti je nezastupitelná, u pacienta s dlouhodobou chronickou bolestí dochází téměř vždy k ovlivnění psychického stavu.

Kdy vyhledat odborníka

Až 40 procent pacientů s chronickou bolestí je nespokojeno s léčbou a úlevou od bolesti a 64 procent jich udává úlevu nedostatečnou. U pacientů se silnou chronickou bolestí se vyskytuje deprese i nespavost dvojnásobně častěji než u běžné populace.
Pacient s chronickou bolestí se v průměru dostává ke specialistovi-algeziologovi až po dvanácti letech obtíží, předtím se většinou léčí v jiných zdravotnických zařízeních.

Deset rad pro pacienta s chronickou bolestí

Buďte realisté Buďte k sobě upřímní a zjistěte si všechno, co můžete, o svém zdravotním stavu. Měli byste se smířit se skutečností, že se můžete setkávat s bolestí každý den. Snažte se vypořádat se strachem, obavami a zhoršenou náladou, které patří k vašemu onemocnění.

Zapojte se Pracujte sami na zlepšení svého zdraví. Máte-li zájem o nemedicínské léčebné metody, poraďte se raději se svým lékařem. Váš zdravotní stav mohou také zlepšit dietní opatření.

Učte se odpočívat a rozptýlit se Naučte se správně dýchat, relaxovat, rozptýlit se. To umožní vaší mysli a tělu přerušit nepříjemné pocity spojené s bolestí.

Rozpoznávejte své myšlenky a pocity Vaše tělo ovlivňuje vaše myšlení, a to působí zpětně na vaše tělesné pocity. Rozpoznání myšlenek a pocitů je nezbytné, pokud chcete změnit svůj vztah k bolesti.

Pohybujte se bezpečně A také opatrně, v mezích svých možností.

Stanovte své priority Zeptejte se sami sebe, co chcete dělat. Nevadí, když odpovíte spíše, co byste dělat měli.

Stanovte si realistické cíle Rozdělte si velké úkoly do menších kroků. Zvolte si svůj rytmus, přizpůsobujte aktivitu bolesti a úrovni energie. Budete se cítit lépe.

Znejte svá práva Máte právo na náležitou léčbu se vstřícným jednáním zdravotníků, můžete odmítnout, co si nepřejete, a nejste nuceni dělat více, než při své nemoci dokážete.

Komunikujte Zřetelná a účinná komunikace s rodinou, přáteli a kolegy snižuje úzkost, napětí, stres a utrpení. Učení se, jak dosáhnout svých potřeb, je důležitou součástí zvládnutí bolesti.

Znovu objevte naději Použitím všech těchto postupů zjistíte, že můžete skutečně znovu získat kontrolu nad svou bolestí, zjistíte svůj pocit dobré pohody, vystoupíte z kruhu bolest–napětí–úzkost–stres, uspokojíte také lépe své potřeby a zmírníte i jiné obtíže.

Když je bolesti příliš

Některé akutní bolesti přímo ohrožují stav pacienta, nebo ho těžce stresují.
Příkladem je bolest pooperační, po komplikované extrakci zubů či při zlomenině kostí. Tehdy je správně nasazená farmakologická léčba nezbytná a do ústupu bolesti mají být použita silná analgetika.
U akutních bolestí se používá strategický postup podávání léků („step down“), tedy rychlé nasazení analgeticky účinných preparátů, jejichž dávky se po ústupu bolesti rychle snižují a vysazují.


O autorovi: MUDr. Jiří Kozák, Ph. D., Centrum pro léčení a výzkum bolestivých stavů při Klinice rehabilitace 2. LF UK v Motole, Praha

Ohodnoťte tento článek!