Být někým jiným, krásnějším a mladším

Cílem kosmeticko-estetických operací je zlepšit tvar a omladit různá místa prakticky celého povrchu lidského těla. Zdokonalují se vlastní operační postupy, narkóza stále méně zatěžuje organismus, pomocí nejmodernějších přístrojů se zkracuje doba zákroku a zvyšuje jeho efektivita.

V plastické chirurgii používáme v posledních 10–15 letech operační laser a endoskopické jednotky, tukovou tkáň nám pomáhají odstraňovat mikrovibrace, nové biokompatibilní materiály se uplatňují u nejrůznějších typů implantací, kmenové buňky umožňují rychlejší regeneraci tkání. K novinkám patří i tzv. harmonický skalpel.

Přesnější i šetrnější

Harmonický skalpel (harmonic blade) pracuje na principu ultrazvukového vlnění při frekvenci 5000 kmitů za vteřinu, což vytváří energii o nízké teplotě, která umožňuje řezání tkání a koagulaci krevních nebo lymfatických cév v jednom okamžiku. Výsledkem je minimalizace krvácení a úniku lymfy do operačního pole.

Při práci s harmonickým skalpelem se ve tkáních vytváří krátkodobě teplota od 50 do 100 °C, která se téměř nešíří do okolí. Operovaná tkáň je tak v nejbližším okolí skalpelem tepelně narušena pouze na úrovni několika buněčných vrstev, prakticky nedochází k poškození okolních struktur, a tím odpadá reflexní dráždění nervů a svalů v okolí řezu.

Přístroj tak v sobě spojuje dvě důležité vlastnosti nutné k chirurgickému ošetření tkání – vytvoří přesný a ostře ohraničený řez a současně staví krvácení. Jeho čepel má tvar dlouhého háčku s mnoha jemnými ploškami a hranami mezi nimi, což umožňuje „vyslání“ ultrazvukové energie. Postupnými pomalými tahy skalpelem je rozrušována tkáň ve směru řezání, při nutnosti uzavřít cévu většího kalibru.

Harmonický skalpel umožňuje také mnohem šetrnější preparaci tkání během operace, čímž je výrazně zkrácena doba hojení a regenerace, teoretické riziko chirurgických komplikací je sníženo na minimum. Na naší klinice používáme harmonický skalpel při různých typech abdominoplastik (plastika přední stěny břišní) a u modelačních a redukčních operací poprsí. V posledních několika letech nachází tento skalpel výrazné uplatnění i u obličejových operací typu facelifting.

Laserem na váčky pod očima

K nejmodernějším operačním postupům v plastické chirurgii patří i použití laseru při řešení „stárnoucího obličeje“. Pro lepší představu uvedu trochu zjednodušující příklad: laser se zde dá použít jako skalpel k řezu, ale s úspěchem bývá použití také plošně, při výbrusu různých typů vrásek.

Mezi nejčastější kosmeticko-estetické operace patří úpravy víček, kde je (na horních i dolních) nejtenčí kůže z celého těla. Situace je charakterizována tvorbou vějířků vrásek na víčkách a v oblasti zevních koutků, vznikem kožních nadbytků až převisů, zejména na horních víčkách. Problém je vystupňován nad vnitřními koutky a na dolních víčkách tvorbou výrazného vyklenutí (dole „pytle pod očima“), které je způsobeno odspodu tlačícími tukovými váčky na ochabující kruhový oční sval a potažmo i uvolněnou kůži.

K úpravě tohoto nepříznivého stavu, jemuž se odborně říká blepharochalasis, může pomoci jen operační zákrok nejmodernější laserovou technologií. Na dolních víčkách je nutno odstranit vějířky vrásek a tvarovou deformitu (transkonjunktivální dolní blefaroplastika). Pomocí laserového skalpelu provádíme řez sliznicí dolního spojivkového vaku o délce asi 20 mm, čímž postupně a hlavně snadno a rychle pronikneme až k tukovým tělískům uloženým ve třech komůrkách. Oproti dříve prováděné konvenční technice odstraníme tyto tukové váčky jednoduše a v mnohem větším objemu. Sliznice spojivky se pouze zalepí, nic se nešije.

K úpravě vrásek použijeme plošně laserový paprsek, čímž dojde k jejich zjemnění až vyhlazení a ke zvýšení pružnosti kožního krytu ošetřené oblasti.
Navenek je několik týdnů vidět mírné zarudnutí kůže, což lze snadno zalíčit, nikde však není patrná jizva. Tato transkonjunktivální plastika dolních víček je prováděna v krátké narkóze, operace obou stran trvá do 30 minut. Velmi často, během jedné narkózy, provádíme úpravu dolních i horních víček.

Kmenové buňky a větší poprsí

Zejména mladé ženy často trápí menší velikost poprsí. Již 30 let existuje celkem spolehlivá operační technika – augmentace, při které jeho objem zvětšujeme silikongelovými implantáty. Jde o vyzkoušenou metodu s velmi dobrými kosmetickými výsledky.

Nevýhodou tohoto postupu je však aplikace cizorodé hmoty, na kterou může v některých případech organismus nepříznivě reagovat. Před osmi lety byla vyvinuta metoda zvětšení poprsí nazvaná autoaugmentace, při níž aplikujeme tělu vlastní materiál – koncentrát kmenových a životaschopných tukových buněk. Jde o operační výkon v lokální anestezii, ambulantní, bez nutnosti hospitalizace.
První fází operace je odebrání podkožní tukové tkáně tzv. tumescentní liposukcí. Tím je samozřejmě i modelována a formována příslušná anatomická oblast.

Odebraný tuk je zpracován speciálním přístrojem. Při zpracování získáme pomocí enzymů koncentrát životaschopných, velmi kvalitních, tukových buněk a kmenových buněk. V závěru se pak tento „substrát“ speciálními zaváděcími kanylami aplikuje do podkoží a tukového tělesa prsu.

Význam kmenových buněk spočívá v rychlém obnovení kapilárního cévního řečiště v aplikované hmotě. Zvětšení objemu zajistí enzymaticky separované tukové buňky. Touto unikátní metodou lze zvětšit poprsí asi o 200 ml, aniž by hrozilo vstřebání aplikovaného objemu.

Pomoci může enzymoterapie

Ať již operujeme jakýmkoli operačním postupem, vždy existuje nutná doba pro zhojení operovaných tkání, a tak musí být pacientka v rámci předoperačního konzultačního vyšetření detailně o všem informována a samozřejmě se také musí pokyny lékaře řídit. Období rekonvalescence je možno i poněkud urychlit pomocí různých preparátů včetně aplikace léků systémové enzymoterapie.
Pozitivní význam mají také speciální masti, tlakové masáže či některé typy biolaserů. Pro úspěšnou léčbu jsou nezbytné kontroly a převazy, při kterých operatér podle potřeby stanovuje náležitou terapii.

Indikace a stanovení správného postupu léčby je základem diagnostiky a optimální léčby ve všech oblastech medicíny, řešení kosmetických vad nevyjímaje.
Přístup k pacientovi musí být vždy přísně individuální. Někdy je správné uplatnit klasickou operační techniku, jindy je výhodnější použít nejmodernější postupy, jako je endoskopie, vysokovýkonný laser nebo harmonický skalpel.

V mnoha případech je však nejlepším postupem kombinace všech dostupných technik. Jakákoli kosmetická vada může být pro mnohé ženy značně stresující. Zlepšení estetického vzhledu operované oblasti vždy napomůže i ke zvýšení sebevědomí pacientky a optimalizaci jejího psychického stavu.

Regulérní operace

Všichni, kteří přicházejí na pracoviště plastické chirurgie, by však měli vědět především jedno – každý plasticko-chirurgický zákrok je nutno považovat za zcela regulérní operaci. Indikace neboli stanovení optimálního postupu při řešení kosmetické vady je jedním z nejdůležitějších faktorů pro konečný velmi dobrý výsledek operace. Dalším nezbytným předpokladem úspěchu je provedení zákroku kvalifikovaným plastickým chirurgem se zázemím kvalitního pracoviště.


O autorovi: Primář MUDr. Vlastimil Víšek, CSc., Klinika Medicom VIP Praha

Ohodnoťte tento článek!