Cukrovka a nemoci dýchacích cest

S dlouhotrvající zimou očekáváme vyšší výskyt infekčních onemocnění dýchacích cest. U diabetiků je obranyschopnost těla snížená hlavně tam, kde pacient nemá chorobu plně pod kontrolou. Jsou-li vyšší hladiny cukru v krvi, je organismus náchylnější k infekci.

ilustrační foto

Zvýšené nebezpečí onemocnění některou z častějších sezonních chorob se ovšem netýká jen infekcí dýchacích cest, ale všech infekčních chorob bez ohledu na to, zda se jedná o trávicí trakt, močové cesty, kůži, či sliznice. Průběh jakéhokoli infekčního onemocnění je u diabetika i při správné léčbě vždy komplikovanější a delší. O to větší význam má prevence.

Jak nemoci předcházet

• Dodržovat diabetickou dietu a ostatní léčebná opatření: čím blíže budou hladiny cukru v krvi normálním hodnotám, tím bude menší riziko, že onemocníte respirační infekcí. Cílové hodnoty, jichž je třeba dosáhnout, určí váš ošetřující lékař podle typu cukrovky, věku, pohlaví, celkového zdravotního stavu.

• Provádět pravidelná měření (selfmonitoring): pokud je pacient vybaven glukometrem, je třeba pravidelně kontrolovat hladinu cukru v krvi. V ostatních případech je účelné sledovat přítomnost cukru v krvi nebo moči pomocí diagnostických proužků. Jak často máte tato měření provádět, určí váš ošetřující lékař.

• Vyhýbat se místům, kde se shromažďuje větší množství lidí: infekce dýchacích cest se obvykle šíří kapénkami , tedy vzduchem proudícím od nakaženého jedince. U pacientů v produktivním věku obvykle nelze toto jednoduché opatření důsledně uskutečnit, ale můžeme minimalizovat riziko.

• Očkování proti chřipce: nemocní cukrovkou jsou z hlediska výskytu respiračních chorob, zejména chřipky, rizikovou skupinou obyvatel. Tyto pacienty je možné očkovat proti virům chřipky, jejichž výskyt se v daném roce očekává. Očkování se provádí na podzim. Diabetik musí požádat svého ošetřujícího lékaře o očkování včas. Pozor, očkování proti chřipce chrání pouze proti onemocnění vyvolanému viry chřipky, jejichž výskyt v daném roce odborníci, virologové, očekávají. V žádném případě nechrání proti všem onemocněním horních cest dýchacích.

• Chránit se před prochlazením a dbát na dostatečný přísun vitaminů: prochlazení a nedostatek vitaminů činí člověka vnímavějším k infekcím. Nejlepším zdrojem vitaminů, zejména vitaminu C, je syrová zelenina a ovoce. Tam, kde nelze zajistit jejich dostatek v potravě, přistupujeme k podávání vitaminových preparátů.

Přestože ovoce obsahuje hodně vitaminů včetně vitaminu C, důležitého pro zvýšení obranyschopnosti, není vhodné překračovat lékařem stanovené dávky sacharidů. Například pokud diabetik dodržuje základní diabetickou dietu 225 g sacharidů na den, je obvyklá dávka sacharidů na svačinu 15 g. To znamená, že smí sníst ke svačině 200 g mandarinek, 160 g pomeranče, 150 g kiwi apod.

Respirační onemocnění nepřecházet

Objeví-li se u diabetika přes veškerou opatrnost příznaky respiračního onemocnění, je nebezpečné nemoc přecházet. Jak bylo naznačeno výše, mohly by se u diabetika rychle rozvinout závažné komplikace. Riziko jejich vzniku je dvakrát vyšší než u zdravé osoby stejného věku. Mimoto se nemocný stává zdrojem infekce pro své okolí. Přecházení „nachlazení“ není hrdinství, ale nezodpovědnost a bezohlednost vůči sobě i druhým. Nutný je klid na lůžku, případně podávání léků snižujících horečku, vitaminu C. Má-li pacient chřipku a přitom je objednán na kontrolu ke svému diabetologovi, bude vhodnější odložit ji na dobu, až bude zdráv. Případné problémy, které se mohou v průběhu nemoci objevit, lze probrat s lékařem telefonicky.

Dostatek tekutin

Při infekčních onemocněních se hladiny cukru v krvi většinou zvýší. Překročí-li množství cukru v krvi tzv. ledvinný práh, cukr začne odcházet z těla močí. Přitom s sebou strhává vodu. Tak se vytvoří větší množství moči, než je nutné.
Ztráty vody močí i pocením je třeba pečlivě doplňovat. Je nezbytné pít alespoň 3 litry tekutin denně. Vhodné jsou bylinkové čaje, černý či zelený čaj, minerální vody, voda ochucená citronem, káva z melty apod. Nápoje by měly být samozřejmě neslazené nebo slazené umělým sladidlem.

Provádět pravidelná měření

Jak často se v tomto případě měřit? Je účelné změřit se hned na počátku onemocnění. Buď glukometrem, má-li ho diabetik k dispozici, nebo diagnostickými proužky pro měření cukru z krve nebo moči. Je třeba zároveň sledovat přítomnost ketolátek v moči. Dále pak postupovat podle naměřených hodnot. Jestliže jsou vyšší, než je stanovený léčebný cíl, nebo jsou v moči ketolátky, je nutná telefonická konzultace s ošetřujícím lékařem (diabetologem). Z diety je nutné vynechat ovoce, dia výrobky, tučné pokrmy, dokud ketolátky z moči nevymizí. Jsou-li v moči ketolátky a pacient zvrací, je nezbytná hospitalizace.

Co nejpřesněji dodržovat léčebná opatření

Je třeba si uvědomit, že jakákoli nemoc vyvolává v organismu stresovou reakci, při které se vylučují hormony působící opačně než inzulin. Játra uvolňují cukr navzdory jeho vysoké hladině přítomné v krvi. Zvyšuje se také odolnost tkání vůči účinkům inzulinu.

Buňky svalové, jaterní a tukové nemohou bez dostatečného účinku inzulinu získávat energii z cukru. Začnou štěpit tuky, a tak mohou vznikat v těle ketolátky. Jejich kyselý charakter prohlubuje rozvrat látkové přeměny.

Úprava dávkování inzulinu

I když pacient při onemocněních dýchacích cest i jiných infekcích s celkovými projevy méně jí, bude pravděpodobně potřebovat stejnou či vyšší dávku inzulinu. Jestliže k léčbě cukrovky stačila doposud dieta nebo antidiabetické léky, může se stát, že bude na přechodnou dobu třeba aplikovat inzulin. Úpravu léčebného režimu při infekčních onemocněních je nezbytné provádět vždy po poradě s diabetologem nebo lékařem, který vaši cukrovku léčí.

Ohodnoťte tento článek!