Cyklisté ve prospěch Krtka

Nadační fond dětské onkologie Krtek zaměřuje již několik let svou činnost na podporu komplexní péče o onkologicky nemocné děti pobývající na Klinice dětské onkologie Fakultní nemocnice v Brně a Lékařské fakultě brněnské Masarykovy univerzity.

„Peníze ze všeobecného zdravotního pojištění nikde na světě nepostačují k úplné úhradě komplexní onkologické péče. Navzdory veškerému úsilí pracovníků dětské onkologické kliniky FN Brno dostačují stávající finanční prostředky pouze na pokrytí základního vybavení, léků a krevních derivátů. Další potřebné vybavení a péči související s následky léčby je proto třeba hradit z darů a sponzorských příspěvků,“ říká prezidentka Nadačního fondu Krtek Martina Šmuková a dodává, že i loňský rok byl z pohledu fondu úspěšný. Také v loňském roce ho totiž podpořila řada významných osobností – vedle Lucie Bílé to byla například skupina Support Lesbiens, jejíž členové fondu darovali výtěžek z prodeje některých svých osobních věcí a věcí se skupinou spojených, Monkey Business pak nadačnímu fondu věnovala výtěžek z prodeje VIP vstupenek na svůj koncert.

K dárcům se přiřadila také Základní a mateřská škola Na Kopcích v Třebíči, která i na prodejním jarmarku žákovských výrobků Krtkovi zajistila téměř 19 tisíc korun. Za peníze budou nakoupena a vybavena lůžka pro maminky dětí, které musí ležet v nemocnici. Snahy o navýšení konta a tím i další pomoc dětem z brněnské onkologické kliniky budou pokračovat i letos.

V sobotu 29. ledna se v brněnském Semilasse uskuteční již třetí cyklistický ples, jehož výtěžek opět dostane NF dětské onkologie Krtek. Hosty, mezi nimiž budou i Ján Svorada, Pavel Padrnos, Peter Prívara, Petr Lazar, Roman Čermák, legendární trenér pražské Dukly Pavel Vršecký a další sportovní legendy, přivítají zástupci Nadačního fondu v čele s profesorem MUDr. Jaroslavem Štěrbou, Ph. D., a prezidentkou fondu Martinou Šmukovou. Více info na www.cyklistickyples.cz

1)
roky) x AST (U/l
2)
PLT (109/l
3)
OR = 2,36, 95% CI 1,34-4,15, p = 0,003), resp. (OR = 2,42, 95% CI 1,22-4,81, p = 0,01
4)
OR = 3,22, 95% CI 2,28-4,55, p < 0,0001), resp. (OR 2,82, 95% CI 1,91-4,15, p < 0,0001
Ohodnoťte tento článek!