Dětské úrazy

Zejména v letních měsících jsou úrazy dětí častější. Je to logické, neboť děti tráví v tomto období více času aktivním pohybem a sportovními aktivitami, často i v novém prostředí.

Dětské úrazy

Pokud jde o klasifikaci úrazů, záleží na věkové skupině. Zatímco u malých dětí, myšleno u kojenců a dětí do jednoho roku věku, jde nejčastěji o pády na hlavičku s následným pohmožděním měkkých tkání nebo i otřesem mozku, u předškolních dětí jsou to již zlomeniny, typicky v oblasti zápěstí, prstů a klíční kosti. U školních dětí opět převládají zlomeniny v oblasti horní končetiny a přidávají se podvrtnutí kotníku a poranění měkkých částí kolenního kloubu. U školních i předškolních dětí jsou časté a velmi nebezpečné spáleniny či opaření horkou vodou, polévkou apod.

Jaká věková skupina dět í je nejvíce ohrožena?

Obecně platí, že dětský věk, tedy od narození až zhruba do devatenácti let, je v celém průběhu velmi rizikový z pohledu úrazů. Odlišnosti jsou v mechanismu úrazu. Závažná poranění ohrožující na životě jsou nejčastější ve věkové skupině spadající mezi patnáctý a devatenáctý rok. Pokud jde o domácí úrazy, jsou nejčastější ve věku do pěti let, a úrazy, které mají spojitost s dopravou, jsou časté mezi jedenáctým a patnáctým rokem života.

Specifika léčby dětských pacientů

Specifická je anatomie, fyziologie i psychologie dítěte. Z toho plynou i specifika léčby. Je třeba znát anatomické a fyziologické odlišnosti všech tělních systémů dítěte, některé diagnostické a operační postupy běžně používané v dospělé traumatologii kvůli těmto odlišnostem nelze vůbec provádět. Naopak lze u dětí využít vysokého potenciálu hojení a regenerace.

Citlivý psychologický přístup k dítěti je naprosto nezbytný a je třeba brát velmi vážně i účast rodičů na celkové péči o dětského pacienta. Zastavíme-li se u otázky, co vše nemocnice poskytuje dětskému pacientovi po úraze, je třeba konstatovat, že v poúrazové péči je v případě potřeby k dispozici také psycholog, případná protetická poradna a napojení na distribuci rehabilitačních a protetických potřeb.

Dětské úrazy v ČR v porovnání s ostatními zeměmi

ČR patří dlouhodobě k zemím s vysokou dětskou úrazovostí a v jejich důsledku i úmrtností v rámci celé Evropské unie. Nejbezpečnějšími zeměmi jsou dlouhodobě například Švédsko nebo Holandsko. V poslední době se i u nás daří četnost úrazů a úmrtí u dětí snižovat.


O autorovi: doc. MUDr. Ladislav Plánka, Ph. D., Klinika dětské chirurgie, ortopedie a t raumatologie FN Brno

Ohodnoťte tento článek!