Enzymy umějí podpořit imunitu

Je téměř pravidlem, že nástup zimního období je doprovázen také příchodem infekčních onemocnění. Proto je třeba náš imunitní systém na tyto nepříznivé vlivy připravit. Proti nachlazení stačí šála a teplé oblečení, viry jsou však mnohem zákeřnější.

Nepodceňujme chřipku

Větší koncentrace lidí, zejména v dopravních prostředcích, v obchodech na předvánočních nákupech, tedy na místech, kterým se nevyhneme, je automaticky spojena s větší možností šíření virových onemocnění. Je známou skutečností, že chřipková nákaza se šíří zejména v nevětraných prostorách.

Více osob na jednom místě znamená logicky daleko větší pravděpodobnost, že se mezi nimi vyskytne zdroj nákazy, a další se tak nakazí. Pokud jde o přenos virů a bakterií, je možný i nepřímý přenos rukama či předměty, na kterých infekční sekret ulpěl. Nepříjemná je také skutečnost, že virus chřipky přežívá při pokojové teplotě a v suchu několik dnů a v prašném prostředí má schopnost vydržet dokonce až dva týdny.

Letošní „chřipková sezona“, která každoročně postihuje zhruba deset procent populace, je navíc poznamenána výrazným varováním, které v podobě hrozby pandemie prasečí chřipky přichází z mnoha míst světa.

Proto zejména starší občané a takzvané rizikové skupiny potenciálních pacientů, jako jsou například kardiaci, by měli vynaložit maximální úsilí, aby se hrozbě chřipkové nákazy vyhnuli. Právě u osob s určitým zdravotním problémem může chřipka výrazně zhoršit celkový zdravotní stav.

O imunitu se vyplatí pečovat

Při oslabené imunitě hrozí, že snáze dostanete zmíněnou chřipku či onemocníte angínou. Imunita je totiž schopnost našeho organismu zachovat své vnitřní prostředí neporušené. Můžeme ji chápat i jako dovednost našeho těla bránit ho proti všemu „cizímu“. Zde máme na mysli zejména obranu proti nemoc vyvolávajícím mikroorganismům a parazitům.

Zachování stálosti vnitřního prostředí organismu je totiž základní podmínkou zdraví. Každý živý organismus musí udržovat své vnitřní prostředí v rovnovážném stavu. Tato rovnováha však může být narušena vlivy vnějšího prostředí či průnikem mikroorganismů a cizorodých látek, například virů a bakterií. Na schopnosti organismu vyrovnávat tyto výchylky přímo závisí naše zdraví.

Významnou roli v oblasti imunity hrají enzymy. Enzymy jsou složité látky bílkovinné povahy. Určují charakter i rychlost chemických reakcí a vytvářejí tak v živých organismech harmonickou souhru chemických funkcí. Pomáhají rovněž zajišťovat rovnováhu právě v našem imunitním systému.
Enzym plní pouze jeden speciální úkol, pro který je určen.

Každý enzym se tedy hodí jen k určité látce, a tu mění jen určitým způsobem. V lidském organismu tak ohromné počty enzymů fungují jako dokonale sehraný tým, který řídí a zajišťuje řadu složitých životních pochodů. Pro život a zdraví je nezbytné, aby v těle byly všechny enzymy přítomny v dostatečném množství a v optimálním funkčním stavu.

Tam, kde je imunita oslabena, jsou enzymy schopny zvýšit aktivitu imunitních buněk, a naopak tam, kde je imunita chorobně vystupňována a je sama příčinou onemocnění, dokážou enzymy snížit její aktivitu k normálu.

Pokud nás nemoc přece jen zasáhne, některé enzymy a jejich kombinace jsou schopny zvýšit hladinu některých antibiotik v krvi a zlepšit jejich průnik do tkání. Každopádně je lepší poradit se včas v lékárně o vhodné formě enzymoterapie dříve, než se s chřipkou či jiným onemocněním začneme potýkat.

Ohodnoťte tento článek!