Glaukom okrádá o o zrak

Při zeleném zákalu dochází k degeneraci a odumírání zrakového nervu. Protože v sobě vede veškeré informace o obrazech, které dopadají do oka, má poškození nervu za následek částečnou nebo úplnou ztrátu zraku. Hlavním rizikovým faktorem vzniku je zvýšený nitrooční tlak.

Vyšetření očí

Onemocnění není na první pohled vidět a pomalu postupující ztrátu zraku si většinou pacient ani neuvědomuje, nemusí ho pociťovat. Takřka nepozorovaně tak může docházet k postupnému odumírání nervových vláken v oku, ke změnám na zrakovém nervu a k poruchám zorného pole. Ztráty zraku jsou především na periferii zorného pole.

Ostrůvek v zorném poli

Glaukom je druhou nejčastější příčinou slepoty na světě a jeho výskyt stoupá s věkem. Pokud není glaukom pod kontrolou, zvýšený nitrooční tlak poškozuje nervová vlákna a nezvratně se zužuje zorné pole. Pacient může mít postupně až „trubicové“ vidění, zůstává mu jen malý ostrůvek uprostřed zorného pole, než oko zcela oslepne. Nitrooční tlak (NT) není jediný, ale hlavní rizikový faktor. Mezi další patří věk, cukrovka, rodinný výskyt, silná krátkozrakost, vaskulární choroby, rasa i pohlaví.

Formy glaukomu

Zdaleka nejčastější formou zeleného zákalu je chronický glaukom, jehož nástup popisujeme v úvodu článku. Lidem starším 45 let doporučujeme absolvovat alespoň jednou za dva roky oční vyšetření. Chronický glaukom obvykle postihuje obě oči.

Někdy se může objevit zelený zákal náhle, v podobě glaukomového záchvatu. Příznaky jsou nepřehlédnutelné a člověk vyhledá lékaře neprodleně. Záchvat může způsobit slepotu i během hodin či dnů. Akutní záchvat glaukomu bývá zpravidla jednostranný. Projeví se krutou bolestí oka, která může vystřelovat do celého těla či jeho jednotlivých částí, nevolností a zvracením, mlhavým viděním až úplnou ztrátou vidění, oko i oční víčka jsou zarudlé. Důležitá je včasná diagnóza a léčba, jejímž cílem je snížení NT a zabránění opakování záchvatu. Po zklidnění často následuje zákrok laserem nebo chirurgický.

Zelený zákal se může vyskytnout i v dětském věku a také jako sekundární, to znamená jako projev jiné, primární nemoci.

Dokud stačí kapky

Možností léčby je několik: aplikace léků snižujících nitrooční tlak (ve formě kapek), podstoupení laserového zákroku nebo operace. Léčba pomocí látek snižujících NT je však vždy na prvním místě. Prognóza zeleného zákalu závisí především na tom, v jakém stadiu bylo onemocnění odhaleno. Pokud se s léčbou začne včas, je většinou možné zachovat zrak bez většího poškození.


Nevratné změny

Glaukom jde léčit, ale musí se na něj přijít včas. Jakékoli degenerativní změny na očním nervu jsou již nevratné. Preventivní programy organizované Českou glaukomovou společností (www.glaukom.cz) představují účinnou metodu záchytu glaukomu v časném stadiu, a tím předcházejí rozvoji onemocnění.

O autorovi: MUDr. Helena Štrofová, prim. MUDr. Karel Sedláček, CSc., Oční oddělení Fakultní Thomayerovy nemocnice s poliklinikou, Praha

Ohodnoťte tento článek!