Kdo musí platit zdravotní pojištění?

Téměř všichni občané jsou zdravotně pojištění. Musí sice měsíčně platit zdravotní pojištění, mají však nárok na výběr zdravotní pojišťovny, právo na výběr lékaře, na zdravotní péči bez přímé úhrady či právo na výdej léků.

Kdo musí platit zdravotní pojištění

Platbě zdravotního pojištění (ZP) se ze zákona nevyhne téměř nikdo. Podle zákona č. 48/1997 Sb., v platném znění, platbě ZP tedy podléhají osoby, které mají trvalý pobyt na území České republiky a osoby, které sice na území České republiky nemají trvalý pobyt, ale jsou v zaměstnaneckém poměru u zaměstnavatele, který má sídlo nebo trvalý pobyt na území České republiky.

Kdo platí zdravotní pojištění?

Zaměstnavatel musí za své zdravotní pojištěnce platby zdravotního pojištění řádně a včas odvést na účet příslušné zdravotní pojišťovny. Pokud není ZP uhrazeno, je dlužná částka vymáhána na zaměstnavateli. V době, kdy je občan pouze zaměstnancem, nemůže mít vůči ZP dluhy na zdravotním pojištění. Osoby samostatně výdělečně činné platí zdravotní pojištění formou měsíčních záloh dle hospodářského výsledku v minulém roce. Vždy však musí platit nejméně minimální zdravotní pojištění, i když jsou ve ztrátě. Pro rok 2010 je minimální výše zdravotního pojištění 1601 Kč.

Stát platí za velkou skupinu pojištěnců zdravotní pojištění příslušné ZP. Jedná se např. o studenty, důchodce, matky na rodičovské dovolené, občany v evidenci úřadů práce… Občané nespadající ani do jedné z uvedených kategorií (osoby bez zdanitelných příjmů) si musí ZP hradit sami. Každý měsíc musí platit své zdravotní pojišťovně 1080 Kč (13,5 % z minimální mzdy 8000 Kč). Nejčastější případy, kdy je občan ze zákona považován za osobu bez zdanitelných příjmů, jsou například: studenti starší 26 let, nezaměstnaný, který není veden na úřadu práce (ať už dobrovolně, nebo z důvodu sankčního vyřazení), občan pracující pouze na dohody o provedení práce, muž či žena v domácnosti, který není na rodičovské dovolené, nepobírá důchod či se nestará celodenně osobně a řádně alespoň o jedno dítě do 7 let věku nebo nejméně o dvě děti do 15 let, student školy, která není ministerstvem školství označena jako soustavná příprava na budoucí povolání – je možné např. u některých jazykových škol.

S platbou minimální výše pojistného musí především počítat „věční studenti“ či občané, kteří ztratí zaměstnání, a vědí, že si brzy najdou nové, a nechtějí se registrovat na úřadu práce, po celou dobu hledání jsou nejenom bez podpory v nezaměstnanosti, ale ještě si musí hradit pojistné.

Jak vysoká je sazba zdravotního pojištění?

Výše pojistného na veřejné zdravotní pojištění činí 13,5 % z vyměřovacího základu za rozhodné období.

Zaměstnanec

Zaměstnavatel odvádí část pojistného, které je povinen hradit za své zaměstnance (9 %). Současně odvádí i část pojistného, které je povinen hradit zaměstnanec srážkou z jeho mzdy (4,5 %) nebo platu, a to bez ohledu na souhlas zaměstnance. Pojistné se platí za každý měsíc a je splatné v den, který je zaměstnavatelem určen k výplatě mezd. Celkové pojistné ve výši 13,5 % odvádí tedy pouze zaměstnavatel, zaměstnanec sám žádné pojistné hradit nemůže. V případě, že zaměstnavatel dlouhodobě neplatí pojistné, může být jeho chování přezkoumáno v trestním řízení (neodvedení daně či pojistného je trestné dle § 147 trestního zákoníku).

OSVČ

Osoby samostatně výdělečně činné (OSV Č) platí během roku ZP formou pravidelných měsíčních plateb – po odevzdání přehledu za uplynulý rok potom doplatí zbylou část pojistného a současně se jim vypočte pravidelná měsíční záloha na příští rok. Nová výše zálohy musí být placena poprvé za kalendářní měsíc, ve kterém byl nebo měl být podán přehled, a platí se ve stejné výši až do měsíce předcházejícího měsíci, kdy bude podán nový přehled o příjmech a výdajích.


O autorovi: Petr Gola

Ohodnoťte tento článek!