Komplikace léčby bércového vředu

Léčba bércového vředu bývá zdlouhavá a provázená riziky, respektive spojená s dalšími, mnohdy závažnými chorobami. Oslabený organismus může být – společně s otevřenou vstupní branou pro různé infekce a mikroorganismy – snadno přístupný i některým komplikacím.

Mezi poměrně časté komplikace léčby bércového vředu patří například také růže (erysipel). Mikroorganismus, který ji způsobuje, se vzniklou ranou dostane do těla. V okolí vzplane narudlý otok, který se dále šíří. V těchto případech je nutné neprodleně nasadit antibiotika, aby se infekce nerozšířila do celého organismu.

Také u bércových vředů je třeba léčit hlavně příčiny

Při onemocnění cukrovkou se při nesprávné nebo málo systematické péči mohou vytvořit vředy na dolních končetinách. Jde o komplex problémů, který se označuje jako takzvaná diabetická noha. V důsledku neuropatických změn se vředy zpravidla vytvoří v místech maximálního tlaku na chodidle.
Některé vředy vznikající z důvodů nedostatečného prokrvování tkáně se mohou vytvořit na prstech a hraně nohy. Tyto neuropatické vředy postiženého nebolí, a tak svého „majitele“ prakticky ničím přímo neupozorňují na vzniklý problém.

Je bezpodmínečně nutné, aby diabetik dodržoval léčebný režim související se základním onemocněním a nezapomínal ani na zásady správné péče o nohy.
Velmi často je nutné předem léčit již příčiny vzniku bércových vředů, například předem chirurgicky odstranit křečové žíly (varixy). Zda je předem vhodné podstoupit tuto léčbu, musí vždy posoudit odborný lékař.

V mnoha případech se však stává, že po odstranění křečových žil a správném dodržování péče o pokožku se bércové vředy zahojí a už se nevracejí.

Přidružené nemoci -nezapomínat na léčbu bolesti i stresů

„K léčení bércových vředů by mělo patřit i léčení přidružených nemocí, které často provázejí vyšší věk – ischemické srdeční choroby, hypertenze, diabetu,“ tvrdí prof. MUDr. Alena Pospíšilová, CSc., primářka Dermatovenerologické kliniky FN Brno. Celkový stav pacienta a jeho kloubní pohyblivost je jedním ze základních předpokladů zapojování svalové žilní pumpy potřebné pro podporu žilního oběhu v dolních končetinách.

Součástí komplexní péče o nemocné s bércovými vředy je odstranění rizikových faktorů, jako je například kouření, obezita a tím obvykle i nedostatek pohybu, špatná výživa. Důležité je i léčení bolesti, znalost psychického stavu pacienta a jeho sledování po zhojení vředů. Urychlit hojení může také podpůrná léčba enzymy.


Součástí komplexní péče o nemocné s bércovými vředy je odstranění rizikových faktorů, jako je například kouření, obezita, nedostatek pohybu či špatná výživa.

Ženy častěji než muži

Rozvoj tohoto onemocnění vzrůstá s věkem, ženy jsou bércovými vředy postiženy častěji než muži. Podle statistik trpí těmito potížemi asi 1 procento osob a s věkem nad 65 let takto postižených pacientů přibývá až na 3,5 procenta.

Ohodnoťte tento článek!