Medicína není jen o m oderních přístrojích

Primář Radiodiagnostického oddělení Nemocnice Na Homolce prof. MUDr. Josef Vymazal, DSc., (47) pobýval po fakultě pět let v zahraničí. Na otázku, co teď bude dělat, když už nemůže usilovat o žádný vyšší titul, neboť už všechny má, odpovídá lakonicky: „Teď už musím jen pracovat…“

* V roce 1986 jste absolvoval Fakultu všeobecného lékařství v Praze. Kam jste poté zamířil?

Po promoci jsem nastoupil jako sekundární lékař na Neurologickou kliniku do Thomayerovy nemocnice. Od samého začátku mě to ale jednoznačně táhlo ven.

* Kam ven?

Kamkoli, kde se žije svobodně. Hovořil jsem německy a anglicky, takže jsem se rozhlížel tímto směrem. Víc ale do svobodné Evropy než za velkou louži.

* Po revoluci jste tedy zamířil kam?

Vyrazil jsem na tříměsíční stáž do Ameriky. Nakonec jsem tam zůstal pět let a legalizoval si tam i své lékařské vzdělání.

* Takže jste se v roce 1996 vrátil a…

A zavolal mi tehdejší ředitel Nemocnice Na Homolce doktor Šubrt s nabídkou velice zajímavé práce na oddělení stereotaktické a radiační neurochirurgie – provádět zaměření magnetickou rezonancí pro Leksellův gama nůž. Tuto lákavou nabídku jsem přijal, protože jsem se ve Státech magnetické rezonanci intenzivně věnoval.

prof. MUDr. Josef Vymazal, DSc.

*prof. MUDr. Josef Vymazal, DSc.

* Jaká vyšetření na vašem oddělení provádíte?

Jedná se o celou škálu diagnostických a léčebných vyšetření. Intenzivně se věnujeme intervenční radiologii jak cévní (například léčba mozkových výdutí), tak i spinální, kdy provádíme moderní alternativy operačního výkonu při zlomeninách obratlů, konkrétně vertebroplastiky a kyfoplastiky.

* Jaká vyšetření provádíte nejčastěji?

Nejběžnější jsou rutinní skiagrafická vyšetření. Naše nemocnice se však speciálně věnuje vyšetřením na třech přístrojích magnetické rezonance – včetně jednoho intraoperačního, který je umístěn na operačním sále. Provádíme zde něco přes deset tisíc magnetických rezonancí ročně. To určitě není malé číslo.

* Přístrojů s magnetickou rezonancí bylo svého času po republice málo. Zlepšilo se to už trochu?

Ano, pomaličku se to zlepšuje, i když přístrojů je pořád málo.

* U které nemoci lze diagnostikovat z magnetické rezonance?

Když jsem se vrátil ze Států, tak magnetická rezonance byla stále převážně neuroradiologickým nástrojem; dnes se škála vyšetření natolik rozšířila, že magnetickou rezonancí už lze vyšetřit téměř kterýkoli lidský orgán. Obrovský rozvoj nastal i u vyšetření srdce: v současné době provádíme přibližně 300 vyšetření ročně. Magnetická rezonance je například nejpřesnějším nástrojem k rozlišení stupně postižení infarktu myokardu. Určité operace srdce se tak provádějí až po provedení magnetické rezonance.

* Co se mnou, klaustrofobikem, budete dělat, když omdlívám již při pouhém pohledu jak na vyšetření magnetické rezonance, tak CT?

Nemusíte se bát. Velkou část klaustrofobiků zvládáme dobrým slovem.

* A… když se nezadaří?

Drtivou většinu zvládneme po lehkém zklidnění. Ty nejtěžší pak vyšetříme v celkové anestezii pod dohledem anesteziologa.

* Od doby, kdy začal být mamografický screening přístupný i jako preventivní vyšetření, rapidně stoupl počet včas vyléčených pacientek. Nemělo by tomu tak být i u jiných vyšetřovacích metod?

Určitě ano! A netýká se to jen našeho oboru. Zcela jistě by tomu tak mělo být v časném záchytu karcinomu tlustého střeva, kde jsou, bohužel, čeští muži „mistry světa“.

* Pokud vím, tak lidé po padesátce už mají jednou za rok nárok na test na okultní krvácení zdarma.

Nejde jen o úhradu, ale o takový dokonale organizovaný screening v preventivních centrech – jako je tomu třeba u mamografického screeningu u žen. U mužů, pokud vím, zatím neexistuje.

* Muži se asi také bojí toho výsledku?!

Ano, bohužel, je to tak. A mám pro to i určité pochopení…

* Když se zde před léty zprovozňoval Leksellův gama nůž, byla to veliká sláva. Naplnil očekávání, která byla do něho od začátku vkládána?

Předčil veškerá očekávání! Osobou pana docenta Vladyky a jeho pokračovatele docenta Liščáka, který je současným primářem, zde vzniklo zcela ojedinělé a unikátní pracoviště světového významu. Toto oddělení má v současné době statistiku nejvyššího počtu léčených pacientů v Evropě. Ve světě medicíny se jedná o světově proslulé pracoviště.

* Jaké výkony na něm provádíte?

Většinou se zde léčí pacienti s mozkovými nádory – ty ale musejí být určitého typu, a nesmějí být příliš velké.

* Co když jsou?

Tak ty se pak operují klasickou chirurgickou cestou.

* A další vyšetření?

Pak se zde ještě léčí určité typy vrozených cévních malformací. V poslední době zaznamenáváme také obrovský rozvoj takzvané funkční neurochirurgie, kdy se zde léčí s velmi dobrými výsledky například pacienti s bolestmi trojklaného nervu.

* V čem je na Leksellově gama noži pro pacienta největší přínos?

Bezesporu v tom, že zásah je v zásadě ambulantním výkonem. Celá moderní medicína směřuje k minimální invazivitě. Má to jedinou nevýhodu: je to čím dál tím dražší.

* A peníze nejsou a nejsou!

A po celém světě.

* Ale předvolební plakáty některých politických stran slibují občanům komplexní dostupnou péči zdarma. A pro všechny!

Také jsem je viděl. To přece není možné!

* Chybějí vám dnes ještě nějaké přístroje, na které nejsou zatím peníze?

V současné době je největším hendikepem, že máme stále ještě poměrně zastaralé CT přístroje. Doufám, že se to ještě do konce tohoto roku zlepší. Určitě bychom měli zájem i o přístroje magnetické rezonance o vyšším poli, než máme.

* Jak je možné, že jsme dnes schopni pomocí těchto přístrojů včas detekovat závažná onemocnění, a přesto určitým diagnózám podléhá stále stejný počet pacientů?

Všechno trvá nějakou dobu – viz již zmiňovaný mamografický screening.

* Ovšem, medicína není jen o moderních přístrojích…

Ano, medicína není jen o moderních přístrojích, ale také o komunikaci. Personál na všech úrovních je také k tomu v naší nemocnici neustále vychováván. To ovšem neplatí jen v medicíně, ale i v osobním životě.

* A co vás baví v osobním životě?

Nemám věru volného času nazbyt. Mám neurologickou ambulanci na Leksellově gama noži, a k tomu ještě diagnostické úkony, takže… Rád čtu, třeba Dostojevského. Propadl jsem ale kolu a najezdím několik tisíc kilometrů ročně. Jezdím na něm i do práce. Před osmi lety jsem si také udělal mořské kapitánské zkoušky na loď. Mám licenci, že bych mohl přeplout Atlantik…

Ohodnoťte tento článek!