Měním zdravotní pojišťovnu, na co si dát pozor?

Roste počet občanů, kteří jsou v zaměstnaneckém poměru a současně podnikají. Při změně zdravotní pojišťovny musí ohlásit změnu nejen zaměstnavateli, ale současně ji musí nahlásit sami jako OSVČ.

ilustrační foto

Jednotlivé zdravotní pojišťovny mají omezené možnosti nabízet oproti konkurenci určité výhody, přesto najdeme již v základní nabídce rozdíly. Změna zdravotní pojišťovny není problém, je ale potřeba dodržet zákonný postup, jinak hrozí, že penále, které vznikne zaměstnavateli, bude hradit zaměstnanec.

Změnit pojišťovnu lze jednou za rok. Výběr zdravotní pojišťovny je plně v rukou každého občana a jenom na něm záleží, kterou si vybere. Ze zákona č. 48/1997 v platném znění může každý občan měnit zdravotní pojišťovnu jednou za rok – vždy k 1. dni následujícího čtvrtletí. Nová zdravotní pojišťovna potom sama provede odhlášení u staré zdravotní pojišťovny. Zde je seznam a odkaz na internetové stránky zdravotních pojišťoven působících v Česku:

Česká průmyslová zdravotní pojišťovna – www.cpzp.cz

Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví – www.ozp.cz

Revírní bratrská pokladna – www.rbp-zp.cz

Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky – www.vozp.cz

Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky – www.vzp.cz Zaměstnanecká pojišťovna ŠKODA – www.zpskoda.cz

Zdravotní pojišťovna MÉDIA – www.mediazp.cz

Zdravotní pojišťovna METAL-ALIANCE – www.zpma.cz

Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR – www.zpmvcr.cz

Změny hlásit do 8 dnů

Důležité ovšem je nahlásit změnu zdravotní pojišťovny do osmi dnů svému zaměstnavateli, protože ten může v případě opožděné realizace změny obdržet penále, jehož úhradu je následně oprávněn požadovat na zaměstnanci. Je proto výhodné podat zaměstnavateli změnu zdravotní pojišťovny písemně a nechat si oznámení potvrdit.
K přihlášení v nové pojišťovně stačí ve většině případů pouze občanský průkaz.
Je však dobré změnu zdravotní pojišťovny nahlásit každému lékaři, aby automaticky nežádal proplacení na pacientově předešlé pojišťovně.

Penále = 0,05 % denně

Za neodvedení zdravotního pojištění v daném termínu (např. kvůli zmíněnému odvodu jiné zdravotní pojišťovně, protože to zaměstnanec zaměstnavateli neoznámil včas) si příslušná zdravotní pojišťovna účtuje penále ve výši 0,05 procent za každý den prodlení (roční úroková míra tedy činí 18,25 procent). Právě takto vypočtené penále musí potom zaměstnavatel zaplatit a jeho náhradu si nárokovat po zaměstnanci, protože mu změnu zdravotní pojišťovny neoznámil včas. Zdravotní pojišťovny však v těchto případech penále vyměřují ojediněle.

Proč je důležité nahlásit změnu zaměstnavateli včas

S nástupem do zaměstnání je zaměstnanec povinen sdělit svému zaměstnavateli svoji zdravotní pojišťovnu. S ohledem na placení zdravotního pojištění, jehož výše je v Česku vysoká (4,5 procent z hrubé mzdy odvádí zaměstnanec a 9 procent odvádí zaměstnavatel), se jedná o nutnou informaci pro mzdovou účtárnu.

Změnu zdravotní pojišťovny je nutné nahlásit ve mzdové účtárně. Okamžitým sdělením o změně zdravotní pojišťovny zaměstnavateli se předejde špatnému vypočtení a odvodu pojistného na veřejné zdravotní pojištění. Zaměstnavatel může včas přesměrovat platby ve prospěch správné zdravotní pojišťovny.

Zaměstnavatel dále totiž ze zákona musí prostřednictvím formuláře „hromadné oznámení zaměstnavatele“ svého zaměstnance odhlásit u staré zdravotní pojišťovny a přihlásit u nové.

Jsem zaměstnanec a podnikám, jak postupovat?

Roste počet občanů, kteří jsou v zaměstnaneckém poměru a současně podnikají. Při změně zdravotní pojišťovny musí tito občané ohlásit změnu zdravotní pojišťovny nejenom svému zaměstnavateli, ale současně musí změnu nahlásit sami jako OSVČ.
Je samozřejmé, že u všech vykonávaných činností je občan pojištěn u stejné zdravotní pojišťovny.

Změna zdravotní pojišťovny

Zákonem č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů, je pojištěnci dáno právo na výběr zdravotní pojišťovny. Změnu zdravotní pojišťovny lze provést k 1. dni kalendářního čtvrtletí. Pojištěnec může změnit zdravotní pojišťovnu jednou ročně. Zkrácená volba k prvnímu dni následujícího kalendářního měsíce je možná jen ve třech případech: při vstupu zdravotní pojišťovny do likvidace, při zavedení nucené správy nad zdravotní pojišťovnou, při zjištění nerovnováhy v hospodaření zdravotní pojišťovny, pokud Ministerstvo zdravotnictví ČR vyhlásí den změny ve sdělovacích prostředcích.

Právo na výběr zdravotní pojišťovny neplatí při narození dítěte. To se stává pojištěncem té zdravotní pojišťovny, u které je pojištěna jeho matka v den jeho narození. Změnu zdravotní pojišťovny dítěte může jeho zákonný zástupce provést až po přidělení rodného čísla dítěti, a to k 1. dni kalendářního čtvrtletí.


O autorovi: Bc. Petr Gola

Ohodnoťte tento článek!