Na inkontinenci není třeba rezignovat

Únik moči je nepříjemná zdravotní komplikace, jejíž výskyt v naší populaci narůstá v závislosti na věku. Nicméně inkontinence není příznakem stárnutí. Jejích příčin je totiž hned několik.

PL 4/2010

Přestože se inkontinence vyskytuje častěji u žen, není to zdaleka výhradně obtíž postihující jen polovinu populace. Tyto obtíže se nevyhýbají ani mužům, i když se na to občas zapomíná. O to více je překvapivé, že i v dnešní době jsou pro řadu pacientů potíže s udržením moči poněkud tabu a nejraději by si je nepřipouštěli. Ono to však dost dobře nejde, a tak jim v průběhu času inkontinence stále více zasahuje do života.
Postižené postupně vytěsňuje ze společenského života, narušuje jejich profesní uplatnění a pochopitelně také ovlivňuje osobní a rodinné aktivity.
Inkontinence určitě nepatří mezi ojedinělé zdravotní komplikace. Uv
ádí se, že jen v České republice postihuje přibližně přes 650 tisíc obyvatel. Z tohoto počtu pak tvoří ženy asi 500 tisíc případů.

Kde hledat příčiny

Jak jsme uvedli, inkontinence není přímým důsledkem stárnutí organismu. Je pravda, že u žen se častěji objevuje po menopauze, ale to je v důsledku nastalé absence ženských pohlavních hormonů, estrogenů. Estrogeny se totiž podílejí na udržení dobré hydratace kůže a sliznic, dostatku kolagenních a elastických vláken v kůži a podkoží. Při nedostatku estrogenů dochází nejen ke zrychlené tvorbě vrásek, ale i ke ztenčování kůže a sliznic – a to i v urogenitálním traktu. Vysychání a ztenčování sliznic se pak může projevit mimo jiné i v oblasti potíží s udržením moči, které mohou být různého stupně.
Močová inkontinence vzniká jako následek poruchy v souhře vypuzovacího a uzávěrového mechanismu dolních močových cest.

Přináší neschopnost uskutečnit navyklou hygienickou potřebu v místě i čase, které si člověk určí sám. Velmi silně ovlivňuje psychosociální oblast života postiženého jedince. Příčinou močové inkontinence je nejčastěji porucha funkce svěračů. V průběhu života výkonnost svěračů postupně klesá. I když neschopnost udržet moč není normální součástí stárnutí, postihuje tato nemoc častěji starší osoby. V každém věku a u každého pohlaví má inkontinence jinou převažující příčinu.
Všichni, kdo jsou těmito obtížemi postiženi, by si však měli uvědomit, že ke kapitulaci před touto zdravotní komplikací není rozhodně třeba přistupovat. Současné moderní přípravky a hygienické pomůcky, které jsou běžně dostupné v lékárnách, jim mohou výrazně zjednodušit a usnadnit každodenní život. Pro vážnější, tedy pokročilejší stavy pak existují další řešení, včetně moderních chirurgických zákroků.

Typy inkontinence

V návaznosti na příčiny se inkontinence rozděluje do několika skupin. Stresová inkontinence je nejčastější a projevuje se únikem zpravidla malého množství moči při fyzických aktivitách spojených s náhlým zvýšením nitrobřišního tlaku. Na rozvoj stresové inkontinence se podílí řada rizikových faktorů. Tento typ inkontinence bývá spojován s oslabením svalů pánevního dna, třeba po porodu nebo v důsledku jiných chorob. Léčba stresové inkontinence spočívá v posilování svalstva pánevního dna nebo v chirurgickém zpevnění pánevního dna. Urgentní inkontinence je považována za druhou nejčastější formu nechtěného úniku moči a projevuje se náhlým neovladatelným nucením na močení s únikem většího množství moči, jemuž předchází pocit intenzivního nutkavého pocitu vyprázdnit močový měchýř. Tento pocit bývá velmi obtěžující a lze se mu ubránit jen stěží nebo vůbec ne. Pokud se takováto urgence vyskytne několikrát během dne, případně i noci, pak lékaři hovoří o tzv. hyperaktivním močovém měchýři.

Postižená osoba trpí častým denním i nočním močením a urgencemi, nestačí však nutkání zvládnout a na toaletu nedojde včas. Mezi nejčastější příčiny vzniku urgentní inkontinence patří infekce dolních močových cest, zúžení močové trubice, divertikl močové trubice, nádory měchýře, močové kameny, cukrovka a degenerativní onemocnění centrálního nervového systému.
Urgentní inkontinencí trpí zpravidla starší ženy, obvykle v důsledku změn, které souvisejí s chřadnutím tkání při nedostatku ženských pohlavních hormonů. Urgentní příznaky se rozvíjejí také v důsledku působení některých léků.
Smíšená inkontinence představuje stav, kdy pacient trpí jak stresovou, tak urgentní inkontinencí. Jedná se tedy o nepříjemnou kombinaci potíží, jejichž léčba je obvykle složitější a nemusí být stoprocentně účinná.
Paradoxní inkontinence je způsobena získanou slabostí svaloviny močového měchýře a projevuje se neúplným vyprazdňováním s postupně se zvětšujícím zůstatkem moči v močovém měchýři.

Možnosti léčby

Chirurgická terapie se přirozeně využívá ve vzácnějších případech, kdy ostatní léčba selhala. Mírnější projevy inkontinence lze řešit například pomocí moderních, vysoce absorpčních vložek, které se perfektně přizpůsobí tvaru těla. Jsou rovněž prodyšné a zcela diskrétní. Neexistuje však jednotná léčba inkontinence moči, protože existují různé příčiny a typy inkontinence. V zásadě lze léčbu rozdělit na konzervativní a invazivní. V mnoha případech je vhodné jednotlivé léčebné postupy kombinovat. Volba léčebné metody by měla začínat vždy u co nejméně invazivního přístupu, který ale má v dané situaci reálnou naději na odstranění potíží. Každá léčba musí být přesně indikována a individuálně
upravena. Každopádně pokud se u vás projeví tento typ zdravotních obtíží, není důvod propadat panice, existují dostupné metody jejich řešení.


O autorovi: Připravila: redakce

Ohodnoťte tento článek!