Nadváha je problém

Obezita je v dnešní době velkým problémem, a to nejen v České republice, ale také v Evropě i na celém světě. Nejenže neustále roste počet obézních dospělých, neutěšená situace je také u dětí.

ilustrační foto

Obezita je stav, kdy se v těle nahromadí nadměrné množství tukové tkáně. K tomu dochází nepoměrem mezi příjmem a výdejem energie, přičemž příjem energie je zajišťován pomocí jídel a nápojů, které zkonzumujeme, a energetický výdej prostřednictvím fungování našeho organismu, pohybu a práce. Jestliže tedy stravou přijmeme více energie, než jsme schopni vydat, nadbytky energie se v našem těle ukládají v podobě tuku. Svou roli při vzniku obezity sehrává také dědičná dispozice. Riziko vzniku obezity je tak vyšší, pokud jsou obézní rodiče či sourozenci. I tuto dispozici je však možné ovlivnit pomocí správné životosprávy.

Je velice důležité si uvědomit, že obezita není jen „mít nějaké to kilo navíc“, ale jedná se o onemocnění, které s sebou přináší řadu dalších zdravotních komplikací, které vedou ke zvýšené nemocnosti i úmrtnosti obézních. Obézní mají větší riziko vzniku srdečně-cévních onemocnění, nemocí pohybového ústrojí, některých typů rakoviny. Často je trápí také například cukrovka, vysoký krevní tlak, vysoká hladina cholesterolu v krvi. Obezitu je tedy třeba co nejúčinněji ovlivňovat, přičemž pozitivní výsledky na zdraví má již snížení váhy o 5 až 10 %. Nejlepším způsobem, jak obezitě předcházet, je dodržovat zásady zdravého životního stylu. Ten zahrnuje pravidelnou a pestrou stravu a její energetické hodnotě odpovídající pohybovou aktivitu. Je to způsob, jak předcházet nejen obezitě, ale řadě dalších onemocnění, která jsou v dnešní době tolik rozšířená.

Jak obezitu poznáme

Tělesná hmotnost je dána tělesným tukem a tělesnou hmotou (svaly, kosti, orgány a tělní tekutiny). Zastoupení jednotlivých složek je individuální, doporučení přihlíží k věku, pohlaví a dalším faktorům (například k fyzické náročnosti zaměstnání). Jedním ze způsobů jak zjistit, zda je tělesná hmotnost v normě, je výpočet tzv. BMI – indexu tělesné hmotnosti (z anglického Body Mass Index). Ten je vhodné kombinovat s měřením obvodu pasu. Odborné společnosti doporučují udržovat obvod pasu, který upřesňuje rozložení tělesného tuku, do 102 cm u mužů a do 88 cm u žen, ideálně však do 94, respektive 80 cm. Základ výpočtu BMI je výška a váha a jednoduše se spočítá podle vzorečku: váha v kilogramech děleno druhá mocnina výšky v metrech. Při výšce 170 cm a váze 90 kg je to tedy: 90 : (1,7 x 1,7), viz tabulka.

Léčba obezity

Tělesná hmotnost je ovlivňována příjmem a výdejem energie. Když je energetický příjem vyšší než výdej, ukládá se nadbytečná energie ve formě tuků, což vede k nadváze nebo dokonce obezitě. Opačně to však neplatí, snížení příjmu energie nemusí vždy znamenat snížení množství tělesného tuku. Toho dosáhnete pouze v kombinaci vhodné pohybové aktivity a přiměřeného a zároveň vyváženého jídelníčku.

Účelem správného redukčního režimu je ztratit nadbytečný tuk a přitom zachovat svalovou hmotu. Cílem je nejen snížit hmotnost, ale také si sníženou váhu udržet, aby nedocházelo k jojo efektu, a také předejít dalším zdravotním komplikacím, které s obezitou souvisejí, případně tyto komplikace ovlivňovat současně s tělesnou hmotností. Základní princip redukčního režimu spočívá v omezení příjmu energie, zejména cukru a tuků (hlavně tuků živočišného původu). Strava by přitom měla být co nejpestřejší, pravidelná a rozdělená do více menších dávek. Výhodné je také doplnit úpravu stravy pravidelnou pohybovou aktivitou. Při sportování během hubnutí je ale důležité zvolit nejen správný pohyb, ale také jeho frekvenci a intenzitu, aby při něm mohlo docházet ke spalování tuků. Pokud je úprava životosprávy nedostačující, lze po konzultaci s odborníky zařadit také léčbu medikamentózní či chirurgickou.

BMI Kategorie

16–19,9 podváha

20–24,9 norma

25–29,9 nadváha

30–39,9 obezita

40 a více těžká obezita

O autorovi: Připravila: Věra Králová, DiS., nutriční terapeutka

Ohodnoťte tento článek!