Náplasti je třeba správně vybírat

Kůže je orgán, který pokrývá celé tělo a tvoří ochrannou bariéru našeho organismu. Chrání jej před fyzikální, chemickou a bakteriologickou agresí, zabraňuje ztrátě biologických tekutin.

ilustrační foto

Kůže se skládá z těchto vrstev: epidermis (pokožka), bazální vrstva (zajišťuje neustálou obnovu pokožky), dermis neboli škára (vrstva kůže, která se skládá z pojivové tkáně a chrání tělo před poškozením) a hypodermis (podkožní vazivo). V případě poškození kůže vznikají léze (poranění, poškození), například odřenina nebo puchýř, kdy pokožka nekrvácí, ale často dochází k mokvání na povrchu kůže.

Dále může dojít k povrchovému poranění škáry (prasklý či stržený puchýř, drobné řezné poranění nebo povrchová popálenina druhého stupně). K zahojení dochází přibližně za 10 až 15 dní. Při hlubokém poranění škáry (např. hluboká popálenina druhého stupně) zahojení trvá přibližně tři týdny. U hlubokých a rozsáhlých ran je nutná transplantace kůže.

Puchýře

Puchýře vznikají déletrvajícím třením nebo při velké tlaku na jedno místo (např. v botě), což vyvolá odchlípnutí pokožky, nejčastěji na patách při chůzi v nových botách. Opakované tření kůže vede k uvolnění její povrchové vrstvy od podkladu – ve vzniklém prostoru se poté shromažďuje tkáňová tekutina. Pokud není puchýř propíchnutý (při „zákroku“ je třeba dávat pozor na dodržení zásad sterility), tlak tekutiny způsobuje bolest.

Rozlišujeme tři stupně puchýřů: 1. stupeň zarudnutí, podráždění 2. stupeň a) puchýř je neporušený, pokožka se odchlípne, b) puchýř je stržený nebo porušený, pokožka se odchlípne a odtrhne 3. stupeň – jde již o destrukci pokožky, poškození škáry (velmi vzácné případy, vysoké riziko infekce).

Léčba

Jednou z možností léčby je takzvané „mokré hojení“. Urychluje obnovu škáry a pokožky a zmírňuje zánět a bolest.

Výhody ve srovnání s tradičním hojením:

netvoří se strup, ale bílý gel, podporuje hojení, brání pronikání mikroorganismů z vnějšího okolí, ale umožňuje potřebný přístup vzduchu a odvádění potu, nezůstává jizva.

Co jsou hydrokoloidy

Jsou to semisyntetické substance, schopné tvořit v kontaktu s vodou gel.
Při kontaktu s exsudátem z rány hydrokoloidní částice gelovatí a tvoří tak podmínky vhodné pro proces hojení jak z hlediska vlhkosti, tak i pH.
Hydrokoloidní vrstva v kontaktu s exsudátem (výpotek hnisu) z rány se sama stává tekutou a tvoří bílý gel místo strupu. Tento gel brání tomu, aby se náplast přilepila k ráně, a vytváří celý soubor podmínek urychlujících proces hojení.

Výhoda hydrokoloidních náplastí

Propíchnutý puchýř je bolestivý (nervová zakončení jsou obnažena, takže jsou vystavena riziku infekce). Hydrokoloidní náplasti okamžitě uleví od bolesti. Podporují hojení a chrání proti bakteriím. Oproti klasické náplasti tvoří bílý gel místo strupu, okamžitě po nalepení uleví od bolesti, hojí, polyuretanový podklad izoluje ránu od vnějšího prostředí, ale zároveň umožňuje ráně dýchat.

Na odřeniny

Působí jako druhá kůže, mírní bolest, urychluje hojení a snižuje riziko vzniku neestetických jizev.

Na řezná poranění

Rychle tiší bolest, urychluje hojení drobných řezných ran a zajišťuje optimální ochranu před pronikáním bakterií a vody.

Speciálně upravené náplasti na puchýře

Hojí rychle a bezbolestně již vzniklé puchýře. Pokud náplast aplikujeme již ve chvíli, kdy máme pouhý červený otlak, účinně předchází vzniku puchýře.

Na popáleniny

Je určená k ošetření povrchových popálenin 2. stupně. Na hydrofobním podkladu je absorpční polštářek, který odvádí z rány přebytečnou vlhkost. Polštářek je překrytý mřížkou s hydrokoloidními částicemi a vazelínou, díky čemuž se náplast nepřilepí na ránu. Současně hydrokoloidní částice vytvoří na ráně hojivý gel.

Návod na použití náplastí

Poraněné místo omyjte vodou a mýdlem a ošetřete dezinfekcí.
Následně poranění osušte sterilním gázovým čtverečkem.
Přitiskněte náplast jemně dlaní a chvíli přidržte, aby se gel prohřál. Tímto prohřátím zvýšíte její přilnavost.
Náplast během hojení neodlepujte, s výměnou počkejte, až se sama odlepí.
Vždy si pozorně přečtěte přiložený příbalový leták, použití jednotlivých typů náplastí se liší. V případě jakýchkoli pochybností požádejte o radu svého lékárníka nebo lékaře.

Ohodnoťte tento článek!