Nepostradatelné céčko

Vitamin C hraje pro náš zdravý život důležitou roli. Podporuje činnost srdce a cév, imunitní systém, mužskou plodnost, ochraňuje nás před toxiny, snižuje vysoký krevní tlak a má antialergické účinky.

Král mezi vitaminy – vitamin C -je potřebný pro produkci velkého počtu nepostradatelných součástí těla, jako je například kolagen, rozličné enzymy a adrenální hormony. Je také nezbytný pro metabolismus aminokyselin, přenašečů mozkových vzruchů, cholesterolu, kyseliny listové a železa. Nedostatek vitaminu C vede ke známým kurdějím.

Důležitá podpora srdce

Schopnost vitaminu C recyklovat oxidovaný vitamin E a pomáhat při neutralizaci hydroperoxidových radikálů poskytuje silnou ochranu před onemocněním srdce a cév. Hydroperoxidové radikály snižují hladinu vitaminu E a oxidují LDL (špatný) cholesterol a krevní tuky (což je potenciální spouštěcí faktor pro tvorbu aterosklerotických plátů v cévách).

Vitamin C také zabraňuje akumulaci lipoproteinu A v postižených tepnách (lipoprotein A nosí a shromažďuje cholesterol v tepnách a zabraňuje rozpouštění krevních sraženin). Vytváření plátů se urychluje, pokud se setkává LDL cholesterol s lipoproteinem A. Naštěstí vitamin C zvyšuje hladinu dobrého cholesterolu (HDL), který zrychluje odvod LDL cholesterolu z tepen. Dodávání vitaminu C může snížit i celkový cholesterol a krevní tlak. Vyšší dávky vitaminu C jsou rovněž spojovány s nízkou hladinou krevních tuků.

Antioxidant

Vitamin C je primární antioxidant ve vodném prostředí těla a neutralizuje destruktivní volné radikály, jako hydroxylové radikály (nejsilnější radikály) a hydroperoxidové radikály (které ničí lipidy). Vitamin C chrání krevní tuky a cholesterol před oxidačním poškozením a recykluje oxidovaný vitamin E zpátky do aktivní formy. Vitamin C působí společně s antioxidantními enzymy, jako je glutathion peroxidáza, superoxid dismutáza (SOD) a kataláza, a pomáhá chránit volné železo a měď před oxidací.

Podpora imunity

Bylo prokázáno, že podávání vitaminu C zvyšuje funkce bílých krvinek, produkci interferonů (imunitní proteiny, které chrání buňky před zevní invazí) a protilátek. Hladina vitaminu C v krvi bývá během infekce nedostatečná. Vědci věnovali velkou pozornost vlivu vitaminu C na viry (například na chřipkové viry).

Ačkoli výsledky studií byly rozporuplné ohledně možnosti předcházet chřipce pravidelnou konzumací vitaminu C, jednoznačně se prokázalo, že vitamin C zkracuje dobu trvání chřipky a mírní symptomy. Vitamin C snižuje schopnost virů pronikat tkáněmi a zlepšuje stabilitu pojivových tkání, přes které se musí viry dostat. Všeobecně se dá říci, že viry nedokážou přežít v prostředí bohatém na vitamin C. Tyto vlastnosti pomáhají vysvětlit popularitu tohoto vitaminu v boji s infekcemi.

Ochrana před toxiny

Je známo, že vitamin C pomáhá detoxikovat či neutralizovat mnohé škodlivé látky. Například udržuje těžké kovy v roztoku, což umožňuje jejich vylučování ledvinami. Těžké kovy jsou produkovány průmyslem a automobilovou dopravou, avšak olovo, kadmium, arzen a radioaktivní polonium jsou zastoupeny i v cigaretovém kouři.

To vysvětluje, proč užívání vitaminu C je tak vehementně doporučováno kuřákům. Vitamin C dále zabraňuje přeměně dusičnanů a dusitanů – které jsou obsaženy v cigaretovém kouři, znečištěném ovzduší a konzervovaném mase – na buňky poškozující nitrosaminy. Pokud jsou již buňky poškozeny, je to právě vitamin C, který může pomoci chránit před jejich abnormálním množením a proliferací.

Ochrana očí

Oční tkáň je velmi náchylná k poškození volnými radikály a k oxidaci, potenciálně způsobující šedý zákal (kataraktu) či degeneraci žluté skvrny (maskulární degeneraci). Mnoho studií potvrzuje užitek vitaminu C na šedý oční zákal. Ve výzkumu se uvádí, že většina pacientů, kteří užívali 1000 mg vitaminu C denně, neměla další zhoršení šedého zákalu dokonce ani po 10 letech!

Bylo to nepochybně také dáno tím, že vitamin C zvyšuje produkci glutathionu, mocného antioxidantu v oční tkáni. Vitamin C rovněž chrání před poškozením zraku u diabetiků (retinopatií) tím, že snižuje glykaci (poškození cukrem) oční tkáně a též snižuje hladinu sorbitolu, který se u diabetiků hromadí a způsobuje ztrátu ochranných živin z čočky. Předpokládá se, že je třeba – k udržení potřebné hladiny vitaminu C v oční čočce – minimálně 1000 mg vitaminu C denně.

Zdraví pojivových tkání

Vitamin C je rovněž potřebný pro zdraví tělních pojivových tkání (včetně kůže, krevních cév, šlach, trávicího a dýchacího systému a očí), díky své roli v syntéze kolagenu, odstraňování volných kyslíkových radikálů, detoxikaci, podpoře imunity a tlumení zánětlivých reakcí.

Tyto vlastnosti opodstatňují jeho užití pro podporu zdraví tkání v celém těle. Například pooperační dodávání vitaminu C – vzhledem k urychlení regenerace tkání a redukci zánětů – prokazatelně snižuje dobu uzdravení.

Antialergické účinky

Schopnost vitaminu C snižovat hladinu histaminu (záněty vyvolávající chemická látka, která je spojována s mnohými alergickými symptomy) z něj činí účinný prostředek v prevenci a léčbě takových alergických stavů, jako je například senná rýma, ekzémy či kopřivka. Zdá se, že dýchací trakt má speciální užitek z vitaminu C (vitamin C chrání plíce před oxidem dusným, který se nachází ve znečištěném ovzduší). Několik studií dokonce prokázalo významný prospěch z pravidelného podávání 1000-2000 mg vitaminu C při astmatu.

Zmírnění potíží v přechodu

Vitamin C, zejména s bioflavonoidy, pomáhá uchovat integritu kolagenu ve stěnách krevních cév a redukuje jejich odpověď na stimuly, které způsobují dilataci cév a návaly horka. Bylo zjištěno, že užívání vitaminu C, E a vápníku snižuje počet a sílu návalů.

Mírnění těhotensk ých nevolností

Pokud je vitamin C užíván samostatně, nemá zřejmě žádný efekt na ranní nevolnost v těhotenství. Avšak v kombinaci s vitaminem K má značný účinek. Mechanismus účinku není znám, avšak studie prokázala, že 90 % pacientek nemělo žádné další potíže. Nepřekračujte však denní dávku vitaminu K 5 mg!

Snižování vysokého krevního tlaku

Vita-min C projevuje zdárný účinek i na snižování krevního tlaku. Zdá se, že primární příčinou je schopnost vitaminu C vázat olovo. Vysoká hladina olova v těle má souvislost s vysokým krevním tlakem a vitamin C dokáže olovo z organismu odstraňovat. Studie prokázaly, že vysoká hladina vitaminu C v krvi je spojena s nižším krevním tlakem.

Zvyšování mužské plodnosti

Antioxidanty jsou považovány za velmi důležité při prevenci poškození spermií volnými radikály, které způsobuje snížení počtu spermií a jejich nízkou pohyblivost. Vysoká hladina volných radikálů byla prokázána u mužů, kteří měli problémy s plodností.

Vitamin C také dokáže chránit důležitý genetický materiál – DNA – spermií před poškozením volnými radikály. Zejména kuřáci jsou ohroženi poškozením spermií volnými radikály. V jedné studii byl kuřákům podáván vitamin C po dobu jednoho měsíce a výsledek byl víc než překvapivý: značně se jim zvýšila kvalita jejich spermatu.

Vhodné aplikace vitaminu C

1. Antioxidant

2. Onemocnění srdce a cév (ateroskleróza, vysoký krevní tlak)

3. Onemocnění periferních cév

4. V irové, bakteriální a plísňové infekce ( nachlazení, chřipka, herpes, kandidóza)

5. V šeobecná podpora imunity

6. Tlumení alergických reakcí (ekzémy, astma, senná rýma, kopřivka)

7. Ochrana buněk

8. Degenerativní oční onemocnění (šedý zákal, makulární degenerace)

9. Detoxikace organismu

10. Hojení ran a kožních vředů

11. Podpora zdravé kůže

12. Artritida

13. Zdraví kostí

14. Vředy v trávicím ústrojí

15. Preeklampsie

16. Stres

17. Onemocnění dásní

18. Mužská neplodnost

Faktory, které hladinu vitaminu snižují C Kouření Alkohol Znečištěné ovzduší Stres Infekce Aspirin Indometacin Hormonální antikoncepce Určitá antibiotika (tetracycliny)

Symptomy, které značit nedostatek vitaminu mohou C Zvýšená náchylnost k infekcím Špatné hojení ran a zlomenin Onemocnění srdce a cév Lámavost kapilár Krvácení z dásní Chronické podlitiny Krvácení z nosu Buněčné abnormality Suchá a drsná kůže Chudokrevnost Vypadávání zubů a měkká sklovina Ochablost Psychické poruchy (deprese, hysterie) Kurděje


PŘIPRAVILA: Eva Maraulasová

Ohodnoťte tento článek!