Očkování před cestou do zahraničí

Cestování do exotických zemí přináší samozřejmě zážitky, na které se nezapomíná. Na druhou stranu ale může být i zdrojem mnohých problémů – v tomto případě máme na mysli zdravotních. I tady platí, že prevence je základem úspěchu.

ilustrační foto

Při prvním kontaktu s klientem-cestovatelem je před cestou v centrech cestovní medicíny prováděn odhad rizika vzniku infekčního onemocnění a jsou stanoveny priority očkování. Na jejich základě se zpracuje individuální očkovací plán. Při jeho tvorbě se bere v úvahu věk cestovatele, zdravotní stav, případná základní onemocnění (cukrovka, zvýšený krevní tlak), alergie, cílová oblast cestovatele, způsob cestování a ubytování (hotelový pobyt, pobyt ve volné přírodě), dostupnost lékařské péče v místě pobytu, uskutečněná očkování a stupeň rizikového chování, jako jsou extrémní sporty nebo sexuální turistika. Vždy se individuálně zváží výhody očkování a existující důvody, proč očkovací látky neaplikovat. Lékař je musí vyhodnotit a určit, zda jsou absolutní, nebo relativní.

Důležitou roli v plánovaném očkování dále hrají věk, pohlaví, případné těhotenství, imunitní stav vzhledem k aplikaci zamýšlených vakcín (prodělání infekčních nemocí, předchozí imunizace) a velmi významným faktorem je čas do odjezdu.

Tetan a záškrt v jednom

Z uvedeného je patrné, že očkování jen podle rizika infekce v navštívené oblasti je naprosto nedostatečné a většina turistů by se měla ohledně očkování poradit ve specializovaných centrech cestovní medicíny. Ta kvalitní, která zajišťují jak péči před cestou, tak i po návratu v případě zdravotních problémů, existují při odděleních a klinikách infekčních nemocí. Při návštěvě specializovaného centra se podle individuálního očkovacího plánu nejprve zkontroluje úplnost a platnost pravidelného očkování proti tetanu. Základní očkování proti tetanu se skládá ze tří dávek a realizuje se jen tam, kde je interval od poslední dávky delší než 15 let.

Přeočkování chrání na dobu 10–15 let a provádí se jednou dávkou vakcíny.
U některých osob se doporučí po 30. roce věku při návštěvě endemické oblasti přeočkování proti dětské obrně nebo proti záškrtu. Přeočkování proti záškrtu se provádí jednou dávkou vakcíny se sníženým obsahem difterického toxoidu pro dospělé a chrání na dobu 10 let. Existuje i kombinovaná vakcína proti tetanu a záškrtu.

Rovníková Afrika, Mekka i Medína

Po případném doplnění pravidelného očkování se plánuje a realizuje očkování povinné, které se v současné době vyžaduje proti žluté zimnici, při návštěvě některých zemí rovníkové Afriky nebo Jižní Ameriky. Povinné očkování proti žluté zimnici se provádí jen ve specializovaných centrech.
O provedeném očkování je vystaven „Mezinárodní certifikát o provedeném očkování nebo profylaxi“. V případě, že není možné očkovat proti žluté zimnici ze zdravotních důvodů, je tato informace zaznamenána do speciálního certifikátu.

Pseudopovinné (není vyžadováno WHO, ale vládou v Saúdské Arábii) je očkování tetravalentní očkovací látkou proti meningokokové meningitidě (A, C, Y, W-135) při cestování do Mekky a Medíny. Teprve pak se plánují a aplikují doporučená očkování.
Mezi nejčastější patří očkování proti žloutence (virové hepatitidě) A a B, které jsou standardem při návštěvě jakéhokoli místa na světě, břišnímu tyfu, meningokokové meningitidě, dětské obrně a vzteklině.

Druhy očkování

Očkování proti žloutence typu A
První dávka očkovací látky se aplikuje v den 0 a 2. dávka za 6–18 měsíců, a to podle výrobce. Nástup ochrany je již po 15 dnech od první dávky.
Je vhodné zejména pro cestovatele „na poslední chvíli“.
Přeočkování u imunokompetentní osoby není nutné, zanechává celoživotní ochranu.

Očkování proti žloutence typu B

Očkovací látka se aplikuje ve třech dávkách 0–1–6 měsíců.
Nástup ochrany je již po druhé dávce vakcíny, po třetí dávce není třeba přeočkovávat, protože u imunokompetentní osoby zanechává celoživotní ochranu.
Není vhodným očkováním pro cestovatele na „poslední chvíli“.

Očkování proti žloutence typu A a B kombinovanou vakcínou

Dvojí ochrana proti žloutenkám při cestování. Pouze 3 injekce místo 5, účinnost stejná, není třeba přeočkování.
Možno aplikovat již od 1 roku věku.

Očkování proti břišnímu tyfu a proti meningokokové meningitidě A+C

Jedna dávka polysacharidové vakcíny se aplikuje ve zvolený den.
Je určena pro osoby starší 24 měsíců, cestující do oblastí výskytu.
Nástup ochrany je po 14 dnech od aplikace, ochrana je jen na 3 roky.

Očkování proti dětské obrně inaktivovanou trivalentní vakcínou

Jedna dávka inaktivované vakcíny – ochrana přibližně na 10 let.

Očkování proti vzteklině

Aplikují se tři dávky vakcíny v den 0, 7 a 21–28. Nástup ochrany je již třicátý pátý den.
Ochrana jen na jeden rok. Při aplikaci další dávky za jeden rok od skončeného očkování je ochrana na dalších 2–5 let podle výrobce.

Aplikace očkování

Pro aplikaci očkovacích látek v praxi platí několik základních pravidel. Očkovací látky by se měly aplikovat ve schématu a dávce určených výrobcem. V případě nedostatku času je možné využít schválených zrychlených schémat imunizace. Lze provádět kombinování vakcín, pokud to dovolí jejich složení, imunologické působení a množství aplikačních míst. Při delším pobytu je vhodné si nechat aplikovat v zahraničí stejnou vakcínu na certifikovaných místech.

Ohodnoťte tento článek!