Od prvního zoubku až po ty umělé

Péče o chrup a celou ústní dutinu by měla začít prořezáním prvního zubu a trvat prakticky doživotně, tedy i v době, kdy už vlastní zuby ztratíme a používáme zubní náhrady.

ilustrační foto

Správná péče o chrup neznamená jen pravidelné návštěvy u zubního lékaře, ale hlavně každodenní správnou domácí péči o ústní dutinu. Nedostatečnou péčí o vlastní zuby nebo o zubní náhrady si pacienti mohou způsobit nemalé potíže. Nejde jen o špatný estetický dojem, zápach z úst a uchycené zbytky jídel, o zubní náhradu padající při jídle či mluvení.

Při nedostatečné hygieně ústní dutiny dochází hlavně k množení mikroorganismů, které způsobují zejména zubní kaz a komplikace s ním související (až zánět okostice), zánětlivá onemocnění závěsného aparátu zubů (parodontu) a sliznic, pálení jazyka a další. Skutečnost, že na dobře vyčištěných zubech nemůže vzniknout zubní kaz, platí obecně a bez ohledu na věk.
Zdravotní pojišťovny každému pojištěnci hradí dvě prohlídky u zubního lékaře v kalendářním roce. Mnoho seniorů tuto vymoženost nevyužívá. Panuje totiž chybný názor, že umělé zuby pravidelnou kontrolu stomatologa již nepotřebují.

Zásady ústní hygieny ve vyšším věku

S přibývajícím věkem začnou dásně většinou ustupovat, takže zuby vypadají delší. Tento proces zahájí obnažování kořenů zubů a zvětšování mezizubních prostorů, což přináší zvýšené riziko kazu kořene. Důkladný postup každodenní péče o ústní dutinu, který zahrnuje čištění zubů kartáčkem a používání dentální nitě nebo mezizubních kartáčků, je tak základním předpokladem úspěšné prevence vzniku zubního kazu.

Zvyklosti při příjmu potravy se s přibývajícím věkem často mění, a to se může projevovat vyšší konzumací zákusků a sladkých nápojů. Je dobré omezit časté mlsání na co nejmenší míru, neboť tím se zkrátí čas, kdy jsou zuby napadány kyselinami zubního povlaku způsobujícími kaz.
Senioři patří mezi skupinu obyvatel, která nejvíce používá zubní náhrady. Bohužel, někteří stále ještě nejsou zvyklí se o svůj náhradní chrup dostatečně starat. Při nedostatečné ústní hygieně se zbytky jídla a zubní povlak obsahující bakterie a mikroskopické plísně usazují i na zubních náhradách. Abychom předešli nepříjemnému zápachu z úst a vzniku bolestivých zánětů, je třeba kromě hygieny ústní dutiny pravidelně a správným způsobem čistit i snímatelnou zubní náhradu.

Před umístěním náhrady do úst musíme pročistit dásně a jazyk měkkým zubním kartáčkem a po každém jídle si vypláchnout ústa vlažnou vodou. Čištění zbylých vlastních zubů pomocí pasty a zubního kartáčku musí být samozřejmostí. Zubní náhradu čistíme pravidelně alespoň jednou denně, nejlépe večer po jejím vyjmutí z úst. Prvním krokem je mechanické očištění od zbytků jídla a viditelných nečistot. Náhradu omyjeme proudem vody a pak pomocí měkkého zubního kartáčku a zubní pasty či mýdla nečistoty odstraníme.

Individuální přístup

Jako další krok se doporučuje ponoření protézy do lázně s čisticí tabletou. To pomůže nejen odstranit usazeniny z míst protézy pro kartáček nedostupných, ale také zlikvidovat nebezpečné plísně a bakterie, které se jinak na skrytých místech protézy hromadí a bývají příčinou zánětů dásní i tvorby zubního kazu na zbylém chrupu.

Zubní lékař také musí respektovat častější výskyt některých nemocí provázejících vyšší věk. K těm patří nejčastěji kloubní onemocnění, onemocnění srdce a cév, cukrovka, dýchací onemocnění, stav po mozkové příhodě a onemocnění nádorová. Starší pacienti také obvykle užívají množství nejrůznějších léků, které mohou mít vedlejší účinky s projevy v dutině ústní nebo mohou komplikovat provádění některých stomatologických zákroků.

Z těchto důvodů se zubní lékař často velmi podrobně vyptává klienta na jeho zdravotní stav, na léky, které užívá a podobně. Užívá-li klient současně více léků nebo je vážněji nemocen, je velmi užitečné, pokud nosí základní informace o svých lécích a zdravotním stavu v písemné podobě s sebou.

Častým mýtem u laické veřejnosti bývá, že před zubním ošetřením, především extrakcí zubu, si nemáme vzít žádné léky, a proto se všechny mají před výkonem vysadit. To je veliký omyl.
Běžně užívané léky se před zubním ošetřením vysazovat nesmějí. A pokud, pak jen na jasný pokyn ošetřujícího lékaře!

Změny tkání úst a ob ličeje ve vyšším věku

Podobně jako ostatní tkáně těla, ovlivňuje proces stárnutí i dutinu ústní. Sklovina zubů je méně hydratována a hůře svým povrchem přijímá fluoridy ze zubních past, ústních vod a nápojů. Vlivem opotřebení se sklovina zeslabuje a na vlastních zubech jsou pak působením dlouhodobého používání patrné změny jejich tvaru na kousacích hranách a hrbolcích.
Zhoršuje se i přirozený metabolismus uvnitř živých zubů. V závěsném aparátu zubů se snižuje pružnost tkání a ubývá kost čelistního výběžku, ve kterém jsou zuby uloženy. Může klesat tvorba slin, někdy jako vedlejší účinek užívaných léků. Degenerativní procesy spojené s věkem mohou probíhat i v čelistních kloubech.

Nejzávažnějšími změnami v dutině ústní a jejím okolí jsou nádorové procesy. Většina z nich patří mezi nádory nezhoubné. Objevují se v ústech a na rtech, obvykle ve formě různě velikého vyklenutí. Obvykle nečiní větší obtíže, jejich dlouhodobé dráždění zuby, náhradami či potravou však může na jejich povrchu vyprovokovat i změny zhoubné. Jindy lze na ústní sliznici či rtech nalézt měkké tmavě fialové vyklenutí (tzv. hemangiom). Tento nezhoubný cévnatý útvar pak přináší kromě negativního estetického dopadu i riziko většího krvácení při jeho poranění.

Nejobávanější jsou pak nádory zhoubné, které bývají často smrtelné. Mohou se objevit kdekoli na kůži obličeje a v ústech, především na dolním rtu. Velmi nebezpečné je rakovinné bujení (karcinom) jazyka a spodiny ústní dutiny. Obecně platí pravidlo, že každé vředovité ložisko, případně strup na kůži obličeje se musí zhojit do 2 až 3 týdnů. V opačném případě je nezbytné okamžitě navštívit zubního lékaře.

Ústní dutina je důležitá pro příjem potravy, komunikaci s okolím, vzhled, ale i obecný pocit komfortu. Péče o ni je tak právě ve vyšším věku jednou z podmínek zachování optimálních funkcí celého organismu.

Význam pravidelných prohlídek

Prohlídka u zubního lékaře je důležitá nejenom kvůli včasnému zjištění a léčbě zubního kazu, onemocnění parodontu a sliznic, kontrole a úpravě zubních náhrad, ale také kvůli včasné diagnostice a případné léčbě nádorových onemocnění, která také mohou v dutině ústní vznikat.O autorovi: Doc. MUDr. Jiří Zemen, Ph. D., MUDR. Robert Houba, PH. Stomatolo gická klinika LF UK a FN Plzeň

Ohodnoťte tento článek!