Pomocníci pro snížení hladiny cukru v krvi

Základem léčby každého typu cukrovky je co nejpečlivější dodržování diabetické diety. Tedy diety s regulovaným obsahem sacharidů.

Pomocníci pro snížení hladiny cukru v krvi

Má-li být diabetická dieta účinným prostředkem k udržování hladiny cukru v krvi v doporučených mezích, musí být množství sacharidů ve snědených potravinách stálé. Shodné musí být nejen celkové množství sacharidů, ale také obsah sacharidů v jednotlivých pokrmech.

Kuchyňské váhy

Aby mohl diabetik výše uvedené dvě podmínky splnit, musí potraviny obsahující sacharidy vážit. Až když zná hmotnost jednotlivých potravin obsahujících sacharidy v celém pokrmu, může spočítat množství sacharidů ve své porci.

Z toho vyplývá, že důležitými pomocníky při dodržování diabetické diety, a tedy i při léčbě cukrovky, jsou kuchyňské váhy. Diabetik by si měl vybírat váhy pečlivě, protože je musí používat co možná nejčastěji. Číslice by měly být dostatečně velké a dobře čitelné. Není podstatné, zda jsou váhy digitální s displejem nebo úplně obyčejné s klasickou stupnicí. Úplně stačí, pokud mají rozsah do 250 gramů. Některé dražší váhy mají také nutriční kalkulačku.

Při zvážení pokrmu, zadáme-li jeho druh, spočítají, kolik bílkovin, sacharidů, tuků, energie, případně i vlákniny, obsahuje. Do paměti těchto vah jsou naprogramovány tabulky s obsahy jednotlivých živin v pokrmech. Co se týká těchto tabulek, je důležité, abychom používali stále jedny tabulky, aby hodnoty byly rovněž stálé. Číselné údaje uvedené v těchto tabulkách by měly být co nejvíce shodné s hodnotami, které používá váš ošetřující lékař či dietní sestra, se kterou se radíte o správném jídelníčku.

Samozřejmě je jasné, že pokud se diabetik stravuje mimo domov, není často možné pokrmy pravidelně a s potřebnou přesností vážit. Je ovšem dobré nezapomínat, že v restauracích a jídelnách můžeme najít potřebné údaje v jídelním lístku.

Svačinu nebo oběd si lze připravit, a tedy i zvážit doma a vzít si takto přichystané jídlo s sebou. Vážit by měl diabetik pokrmy co nejčastěji, obzvláště pečlivě musí postupovat, pokud se hladina cukru v krvi zvýší.

Pohybová aktivita

Další nedílnou součástí úspěšné léčby cukrovky je pohybová aktivita. Velmi důležité je samozřejmě zařadit co nejvíce pohybu do našeho běžného života, zejména u lidí, kteří jsou časově velmi vytíženi.
Na našem trhu se nyní setkáme s mnohými posilovacími stroji, ať již vhodnými či méně vhodnými. Avšak žádný z nich se netěší takové oblibě a masovému využívání jako rotoped. Jízda na kole je zábavnou a k nosným kloubům poměrně šetrnou pohybovou aktivitou. Výhodou rotopedu je, že na rozdíl od kola na něm lze cvičit bez ohledu na klimatické podmínky v klidu a pohodlí domova. Díky tomuto stroji lze také využít k pohybu každou, byť i malou chvilku, například při sledování televizních programů či při hlídání dětí. Většina rotopedů má zároveň displej, kde se zobrazuje tepová frekvence, množství „spálené energie“, rychlost jízdy v kilometrech za hodinu a podobně.

Pomocníci pro snížení hladiny cukru v krvi

Rotoped je třeba vybírat pečlivě, je dobré vědět, kdo a jak často ho bude používat. Důležitá je především jeho nosnost, která se u jednotlivých přístrojů liší. Na každém přístroji lze nastavit různé stupně zátěže. Při redukci hmotnosti je nutná menší zátěž a spíše více opakování cviku. Důležité je udržovat tepovou frekvenci na 120 tepech za minutu, orientačně je to taková situace, kdy člověk může promluvit, ale ne vést souvislý monolog.

Měřič tepové frekvence

Aby pohybová aktivita spolu s redukční dietou vedla co nejspolehlivěji a nejefektivněji ke snižování tělesné hmotnosti, je nutné, aby její intenzita byla na určité úrovni, jak bylo naznačeno výše, nejlépe 120 tepů za minutu. Měřič tepové frekvence je důležitým pomocníkem při sportu v přírodě, jízdě na kole, chůzi, joggingu, běhu na lyžích a u dalších pohybových volnočasových aktivit.

Měřič tepové frekvence nás informuje, zda je intenzita pohybu dostačující k redukci hmotnosti. Připomíná svým vzhledem náramkové hodinky. Pacient má zároveň pás přes hruď. Zařízení je konstruováno tak, že nepřekáží při pohybu.

Výběr přístrojů-pomocníků při snižování hladiny cukru v krvi, které jsou uvedeny v tomto článku, se může zdát překvapivý. Avšak při bližším zamyšlení zjistíte, že právě tyto přístroje bývají důležité pro naprostou většinu diabetiků, bez ohledu na typ jejich cukrovky a lékařem doporučenou léčbu.

Osobní váha Diabetik si musí udržovat stálou tělesnou hmotnost. To by bylo bez pravidelného vážení dost obtížné. Vážit se je vhodné jedenkrát týdně, pokaždé ve stejnou dobu a ve stejném oblečení. Váhy mohou být s digitální nebo číslicovou stupnicí s různým rozsahem do 140, 160 či dokonce do 200 kilogramů. Některé váhy mohou také měřit procento tělesného tuku, což je výhodné, neboť si diabetik může ověřit, že hubne tuk, nikoli svaly.


O autorovi: MUDr. Mgr. Sylvie Špitálníková

Ohodnoťte tento článek!