Poradna pro diabetiky

Vzhledem k tomu, že v naší populaci rok od roku přibývá diabetiků a ani výhled do budoucna není v tomto směru příliš příznivý, kladou zdravotníci stále větší důraz na informovanost laické veřejnosti o problematice cukrovky, její prevence a včasné léčby.

* Jaký je rozdíl mezi diabetem 1. a 2. typu? M. K,. Český Brod

Diabetes 1. typu je způsoben úplným chyběním inzulinu v těle nemocného. Tento nedostatek je vyvolán zničením buněk, které inzulin produkují. Buňky jsou zničeny vlastním obranným systémem těla vlivem jeho chybného „ naprogramování“.

Nemoc začíná zpravidla v dětském věku, u mladistvých nebo u mladších dospělých, toto ovšem není podmínkou. Diabetes 2. typu je vyvolán poruchou vylučování inzulinu ze slinivky břišní v kombinaci se snížením odpovědi tkání na inzulin. Snížená účinnost inzulinu, tzv. inzulinová rezistence, se vyskytuje u obézních pacientů, při nedostatku fyzické aktivity, ve stáří, v těhotenství, v pubertě, při vážnějších onemocněních nebo úrazech.


* Které součásti naší potravy mají největší vliv na hodnoty krevního cukru? J. K., Náchod

Přímo zvyšují hladinu cukru v krvi sacharidy. V naší stravě jsou zastoupeny jednak sacharidy jednoduché a jednak sacharidy složené. Jednoduché sacharidy, tj. glukóza (hroznový cukr), sacharóza (řepný nebo třtinový cukr), se v přírodě vyskytují hlavně v medu a ovoci. Velmi rychle se po požití vstřebávají ze střeva a zvyšují skokem hladinu cukru v krvi.

Žádný lék, ani podkožně aplikovaný inzulin, nedokáže tomuto vzestupu glykemie zabránit. Proto diabetici nesmí jíst ani cukr, ani med. Ovoce obsahuje vedle menšího množství hroznového cukru také vlákninu. Ta zpomaluje růst glykemie po jeho konzumaci. Přesto je nutné ovoce vždy odvážit. Složené sacharidy také způsobují vzestup hladiny cukru v krvi.

Ten ovšem není tak prudký jako v případě jednoduchých cukrů. Jsou obsaženy v obilí, luštěninách, bramborách, oříšcích, ovoci. Diabetik jich může sníst přesně určené množství denně. Nejběžnější diabetická dieta obsahuje 225 gramů sacharidů na den. Potraviny, které tyto sacharidy obsahují, musí pacienti vážit a množství sacharidů, které během dne sní, sčítat. Konečný součet musí co nejpřesněji odpovídat určenému obsahu těchto sacharidů v dietě, např. 225 g.


* Je stařecká cukrovka dědičná? S. K., Lysá nad Labem

Riziko vzniku diabetu pro potomky rodičů a prarodičů s cukrovkou 2. typu, mylně zvanou „stařecká, slabá“, je nezanedbatelné. Pro dítě, je-li postižen jeden rodič, je to až 35 %. Jsou-li postiženi oba rodiče, stoupá riziko pro jejich potomky až k 70 %.

Ovšem situaci může jedinec, na rozdíl od cukrovky 1. typu, významně ovlivnit svým chováním. Člověk s takovýmto rizikem si musí udržovat ideální váhu, věnovat čas aktivnímu pohybu. V jídelníčku maximálně omezovat cukr a živočišné tuky. Těmito opatřeními může chorobě předejít nebo její vznik významně oddálit.


* Můj syn má od dvou let diabetes. V devíti letech byla odhalena alergie na lepek, nyní mu je čtrnáct let a bezlepkovou dietu drží stále. Nikdo jiný z naší rodiny touto chorobou netrpí. Má toto onemocnění souvislost s diabetem? Je možné po určité době bezlepkovou dietu vysadit? A. N., Kolín

Celiakie je celoživotní autoimunitní onemocnění podobně jako diabetes mellitus (DM) 1. typu. Pojem autoimunitní znamená, že některé buňky normálně zajišťující obranu organismu proti infekci a poškození začnou napadat a ničit jiné buňky v těle, například buňky produkující inzulin v případě cukrovky či buňky střevní sliznice za přítomnosti lepku.

Celiakie a cukrovka se často objevují u téhož nemocného. Obě tyto choroby jsou dědičné, ale mohou se objevit i v rodinách, kde dosud nikdo postižen nebyl. Všechny procesy, které vedou ke vzniku této choroby, nejsou dosud zcela přesně objasněny. Důležitou roli hraje celoživotní intolerance lepku. Při dodržení striktně bezlepkové diety jsou pacienti zcela bez obtíží. Po dietní chybě se mohou příznaky choroby objevit znovu.

Někdy se projeví v mírnější formě, takže ujdou pozornosti nemocného, nebo se neobjeví vůbec. To bohužel neznamená, že člověk je zdráv. Při nedodržování bezlepkové diety se po letech projeví známky chronické podvýživy vzniklé při poškození střevní sliznice. Dlouhotrvající celiakií podmíněné změny na sliznici tenkého střeva mohou být podkladem pro vznik nádorového bujení.


* Můj nevlastní otec ví o své cukrovce již více než rok. Byl vášnivým kuřákem. Teprve po varování lékařem přestal kouřit. Bohužel se ale jinak o své zdraví již mnoho nestará, cukrovka ho nebolí, tak má pocit, že mu nic není. Diabetickou dietu nedrží, a navíc kouří doutníky. Vykouří jich asi 5 denně. Zajímalo by mne, zda a jak škodí kouření cukrovkářům. Děkuji za radu. V. K., Praha

Kouření poškozuje výstelku cév a zvyšuje spotřebu kyslíku. Jestliže diabetik kouří, dále roste již existující riziko poškození cév v celém těle. Kouř z cigaret i doutníků působí vleklý zánět průdušek s dlouhodobým kašlem a zhoršuje funkci plic. Hlavními škodlivinami v tabákovém kouři jsou nikotin, oxid uhelnatý a dehet. Nikotin urychluje vznik a průběh arteriosklerózy.

Podporuje ukládání cholesterolu a vápenných solí ve stěnách cév. Zužuje cévní průsvit a může se spolupodílet na cévním uzávěru, jehož následkem vzniká infarkt. Tak je narušováno krevní zásobení různých částí těla, což především ohrožuje srdce a mozek. U kuřáků dochází častěji k vývoji srdečního infarktu, mozkové mrtvice a dalších velmi závažných cévních poruch, souhrnně označovaných jako kardiovaskulární onemocnění.

I drobné cévky (kapiláry) se vlivem nikotinu stávají nepružné, zúžené a neprůchodné. To přispívá spolu s vyšší hladinou cukru v krvi, přítomnou u diabetiků, k poškození očí, ledvin i nervů celého těla, ale i jiných tkání a orgánů v lidském těle. Se zhoršeným prokrvením vzrůstá riziko vzniku defektů hlavně na dolních končetinách, které se obtížně hojí. Při kouření cigaret se tvoří více dehtu, jinak jsou škodlivé účinky shodné jako při kouření doutníků. Dehet z cigaret se usazuje v plicních sklípcích a stupňuje nebezpečí onemocnění rakovinou plic.


* Mamince je 55 let, má cukrovku asi třicet let, dnes si píchá inzulin pětkrát denně, dietu moc nedodržuje. Nedávno jí začaly brnět nohy, má je méně citlivé a také jí prováděli léčbu laserem? obě oči (na jednom asi 500, na druhém asi 1000 bodů). Lze léčit nebo zpomalit poškození nervů a cév, nebo je už pozdě? Jak rychle neuropatie a poškození očí probíhají? Je možné oslepnout? D. Š., Česká Třebová

Poškození nervů a cév lze vždy zpomalit důsledným dodržováním diabetické diety a co nejpřesnějším dodržováním léčebného režimu (doba aplikace inzulinu, technika aplikace, dávkování, interval aplikace inzulinu a jídla). Dá se říci, že nikdy není pozdě. Vaší mamince hrozí větší zdravotní komplikace, než dosud má, pokud nebude dodržovat diabetickou dietu a léčebný režim.

Oslepnout je možné a komplikace cukrovky jsou nejčastější příčinou slepoty ve vyspělých zemích. Poškození sítnice oka (retinopatie), poškození nervů (neuropatie) i všechny ostatní komplikace diabetu probíhají u každého nemocného různou rychlostí. Záleží také na určitých dědičných faktorech, jaké komplikace se u pacienta, který nemá cukrovku pod kontrolou, objeví a jak rychle se bude choroba rozvíjet.

Diabetes mellitus – hezky česky úplavice cukrová, zkráceně cukrovka, není jedna nemoc. Jedná se o několik onemocnění, která mají různé příčiny, ale společné projevy. Zásadním projevem, který v lidském těle nejvíce škodí, je zvýšená hladina cukru v krvi (hyperglykemie). Hyperglykemie nebolí ani obvykle nepůsobí pacientům žádné větší obtíže. Avšak skrytě poškozuje tkáně a orgány celého těla. Cukrovku je možné léčit, ale

ne vyléčit. Léčba spočívá v udržování hladiny cukru v krvi co možná nejblíže normálním hodnotám. Tím lze dlouhodobě předcházet rozvoji akutních i chronických komplikací diabetu, které snižují kvalitu života diabetiků a mohou pacienty trvale invalidizovat. K naplnění tohoto záměru má prostřednictvím objektivních informací pomoci také naše poradna pro vás čtenáře. Pokud máte tedy nějaký dotaz, který se týká cukrovky, neváhejte a napište nám.

Ohodnoťte tento článek!