Poškození nervů cukrovkou

Nervová soustava těla je tvořena mozkem, míchou a jednotlivými nervy. Ovládá naprosto vše, každý děj v našem organismu. Kontroluje pohyby svalstva, trávení potravy, vyměšování, dýchání i myšlení.

ilustrační foto

Všechny orgány lidského těla mají své nervy, zjednodušeně „kabely“, které vedou signály z mozku a do mozku. Tyto signály jiným buňkám velí, co mají dělat. Zatím není přesně objasněno, jakým způsobem dochází k poškození nervů. Zda hlavní úlohu hrají bílkoviny, jejichž struktura byla změněna navázáním cukru, nebo poškození stěny cév, které vyživují jednotlivé nervy, spojené se sníženou dodávkou kyslíku. Jisté je, že hlavní úlohu při vzniku diabetické neuropatie, to je poškození nervů při cukrovce, má opakovaně a dlouhodobě zvýšená hladina cukru v krvi.
Postižené nervy nemohou vést signály, vedou je pomalu nebo vůbec ne.

Poškození nervů

Poškození nervů vyvolává řadu nejrůznějších obtíží a následků. Pacienti trpí bolestmi nohou, poruchami srdeční činnosti, průjmy nebo naopak zácpou, potížemi s ovládáním močového měchýře či inkontinencí (nekontrolovatelným únikem moči nebo stolice). Muži mohou být postiženi impotencí, jiné formy sexuálních poruch se někdy nevyhnou ani ženám. Mnozí pacienti s cukrovkou ztratí schopnost vnímat podněty, například bolest, teplotu a tlak, nebo jim zeslábne svalstvo. Pokud se u vás objeví podobné příznaky, navštivte svého lékaře. Příznaky diabetické neuropatie často rychle odeznívají a velké potíže působí jen krátce.

Poškození nervů se může člověk vyhnout nebo je zmírnit, když bude dbát o udržení kontroly nad hladinou cukru v krvi. Neuropatie často postihuje spíše ty nemocné s cukrovkou, kteří příliš nedbají o její léčbu. Objevit se může také u diabetiků 1. typu, kteří cukrovkou trpí delší dobu.
Jeden z typů poškození nervů vyskytující se u diabetiků se odborně nazývá distální symetrická neuropatie. Postihuje nervy rukou nebo nohou přibližně stejně na obou stranách těla. Poškozeno bývá více nervů současně. Onemocnění se projevuje poruchami citlivosti na dotek nebo na teplo.

Stává se, že pacient není schopen vnímat polohu svých končetin, ale může také pociťovat bodavou vystřelující bolest. Přítomné bývá také mravenčení, pálení, píchání i svalová slabost. Objeví-li se některé z výše popsaných příznaků, je vhodné pečlivěji dbát o léčbu cukrovky a udržování uspokojivé hladiny cukru v krvi. Účelné je i neurologické vyšetření, které odhalí, zda jsou obtíže skutečně zapříčiněny cukrovkou. Pokud jsou poškozeny nervy na nohou, je třeba věnovat zvýšenou pozornost výběru pohodlné obuvi a péči o nohy.

Syndrom karpálního tunelu

Cukrovka může poškodit jeden nebo více nervů v těle. Poškození jednoho nervu však bývá vzácné. Postihuje nervy zajišťující vnímání doteku, bolesti i koordinující pohyby svalstva. Obvykle se nejedná o trvalé postižení. Jakmile je dosaženo vyrovnaných a nižších hladin cukru v krvi, nemoc po kratší nebo delší době trvání odezní. Nejčastěji bývá poškozen nerv, který prochází tunelem vytvořeným zápěstními kůstkami a šlachami svalů předloktí a ruky.

Tento nerv (nervus medianus) ovládá svaly, které pohybují prsty ruky. Mezi příznaky postižení patří mravenčení, pálení, neschopnost vytvořit prsty špetku. Stává se, že postižený upustí věc, kterou držel, aniž si toho povšiml. Toto poškození se odborně nazývá syndrom karpálního tunelu. Postihuje osoby s cukrovkou třikrát častěji než zdravé jedince. Léčí se obvykle znehybněním na dlaze a léky nebo operativně.

Srdce i močový měchýř

Opakovanou vyšší hladinou cukru v krvi mohou být postiženy také nervy, které řídí tělesné funkce – nemůžeme je ovlivnit vůlí. Tyto nervy nazýváme vegetativní a jejich poškození se odborně označuje jako „autonomní neuropatie“. Ta může mít mnoho variant podle toho, které nervy jsou nejvíce postiženy.
Jsou-li poškozeny nervy, které řídí srdeční činnost, dochází ke špatné koordinaci zrychlování a zpomalování srdeční frekvence hlavně při fyzické zátěži.

Porušena je i regulace výše krevního tlaku. Když pacient vstane, krevní tlak klesne. Nemocnému se začne točit hlava nebo se objeví závrať. Při nezvyklé námaze se krevní tlak může naopak velmi prudce zvýšit.
Jestliže je narušena funkce kožních nervů, dochází k nadměrnému, nebo naopak k nedostatečnému vylučování potu. Častým problémem, jenž trápí nemocné s cukrovkou, je velmi suchá pokožka.
Postiženy bývají i nervy, které řídí správné přijímání a trávení potravy. Může dojít k poruchám vyprazdňování žaludku, které jsou spojeny s pocitem nevolnosti po jídle. Ty mohou někdy vést k výskytu hypoglykemií po jídle, zejména u pacientů léčených inzulinem.

Někdy diabetici trpí průjmem nebo zácpou, které jsou také vyvolány špatným vedením vzruchů nervy. Než lékař stanoví tuto diagnózu, je nutné řádné vyšetření trávicího traktu a vyloučení jiných závažných chorob, jež mají podobné příznaky. U nemocných cukrovkou se může vyskytovat i neschopnost udržet stolici, která je také vyvolána porušenou činností nervů.

Postiženy mohou být i nervy močového měchýře. Svaly zeslábnou a pacient není schopen ho úplně vyprázdnit. To může vést k častějším infekcím močových cest. U starších mužů bývá tato situace komplikována zbytněním prostaty. Někdy se objevuje nechtěný únik moči – močová inkontinence.
Potíže se občas objevují i v pohlavním životě. Muži nemohou dosáhnout erekce. Ženy trpí nedostatečným zvlhčením sliznice při pohlavním styku. Zde je kombinováno poškození cév a nervů.

Léčba

Poškození nervů bývá často trvalé. Prevence spočívá opět v udržování vyrovnaných hladin cukru v krvi (glykemií). U většiny pacientů jsou žádoucí hodnoty glykemie do 7,0 mmol/l nalačno a do 10 mmol/l po jídle. Léčebný cíl se může u jednotlivých pacientů lišit v závislosti na věku, typu cukrovky, přítomnosti jejích komplikací. Stanoví ho váš ošetřující lékař.

Vlastní léčba jednotlivých typů poškození nervů při cukrovce je svízelná a úplné vyléčení často nemožné. Podle toho, který orgán nebo orgánová soustava je nejvíce poškozena, je nemocný doporučen k odpovídajícímu odborníkovi.
Léčba je symptomatická, to znamená, že lékař se snaží odstranit nebo zmírnit příznaky, které pacienta nejvíce obtěžují, a zlepšit tak kvalitu jeho života. Ulevit mu může i zlepšení kompenzace diabetu i převedení na léčbu inzulinem.

Dech, zrak…

Hlavní příčinou vzniku neuropatie je zvýšená hladina cukru v krvi, což poškozuje citlivá nervová vlákna i cévy zabezpečující jejich výživu. Poškození může časem postoupit tak daleko, že přestanou vést signály z mozku a do mozku. Nervový systém lidského těla kontroluje prakticky všechny jeho funkce, a tak mohou být důsledky diabetické neuropatie velmi závažné.
Ve svém důsledku onemocnění ohrožuje dýchání, zrak, sluch, trávení, vnímání bolesti atd.

Poškození nervů cukrovkou
Ohodnoťte tento článek!
5 (100%) 2 hlas/ů