Představujeme redakční radu

Prof . MUDr. Jiřina Bartůňková, DrSc.

Promovala v roce 1983 na Fakultě všeobecného lékařství UK v Praze. V letech 1983–1995 pracovala na Oddělení klinické imunologie FVL UK v Praze. Atestaci z vnitřního lékařství složila v roce 1989 a roku 1991 získala specializaci v oboru klinické imunologie a alergologie.

Habilitovala v roce 1995 na 2. lékařské fakultě v Praze 5-Motole, kde je od tohoto roku přednostkou Ústavu imunologie a v letech 2000–2006 byla proděkankou. Doktorskou disertační práci obhájila roku 2001 a roku 2003 byla jmenována profesorkou imunologie jako nejmladší profesorka medicíny na UK . Absolvovala několik zahraničních studijních pobytů na předních imunologických pracovištích.
Kromě léčebné činnosti se věnuje výzkumu a výuce v oblasti klinické imunologie. Publikovala řadu původních prací v českém i mezinárodním písemnictví a několik monografií.

Můžete prosím krátce přiblížit, co vás přivedlo k medicíně?

Asi vás zklamu, ale žádná cílevědomost. Rodiče byli humanitně zaměřeni – tatínek filozof, maminka redaktorka, a protože měli po roce 1968 politické potíže, tak mi nedoporučili jít v jejich šlépějích. Tak jsme se sestrou volily praktičtější směry – sestra stavební inženýrství, já medicínu. Obě jsme v těchto oborech vcelku uspěly a nelitujeme toho.

Co si – samozřejmě, kromě zdraví – přejete do nového roku?

Tento končící rok byl pro mě po všech stránkách velmi příznivý. Tak si přeji, aby to tak zůstalo i v roce následujícím.


MUDr. Sylvie Špitálníková

Nyní pracuje na Oddělení nukleární medicíny Nemocnice Havlíčkův Brod a současně také v D iabetologické a endokrinologické ambulanci MUD r. J. Hradce v C hrudimi. Aktivně se účastní screeningu těhotných žen s chorobami štítné žlázy. Zajímá se o problematiku cukrovky a dalších endokrinních chorob v těhotenství. Dále se zabývá výživou, zejména dietními opatřeními a jejich příznivými účinky při léčbě poruch metabolismu a fytoterapií. Je členkou České diabetologické a endokrinologické společnosti ČLS JE P, České menopauzální a andropauzální společnosti a S polečnosti pro výživu.

Můžete prosím krátce přiblížit, co vás přivedlo k medicíně?

Během studia na Farmaceutické fakultě UK v Hradci Králové mne velmi zaujaly čistě medicínské obory, jako anatomie, histologie či patofyziologie. Proto jsem se ještě před dokončením Farmaceutické fakulty přihlásila ke studiu všeobecného lékařství na Lékařské fakultě UK v Hradci Králové, kde jsem také po skončení studia farmacie pracovala jako asistentka na katedře lékařské chemie a biochemie.

Co si – samozřejmě, kromě zdraví – přejete do nového roku?

Do nového roku si přeji, abych měla i nadále tak výborné rodinné zázemí jako dosud, pochopení a podporu svých nejbližších. Velmi důležitá je pro mne rovněž důvěra mých pacientů, která je nutnou podmínkou pro zdárnou léčbu a vyváženou bezproblémovou komunikaci s nimi i jejich blízkými.


MUDr. Zuzana Buriánková

Řadu let pracovala jako nemocniční pediatr na pražských fakultních klinikách, od roku 2004 působí jako soukromá lékařka pro děti a dorost v primární péči.

Můžete prosím krátce přiblížit, co vás přivedlo k medicíně?

V dětství mě zajímaly různé věci, a protože v mém okolí bylo dost zdravotníků, měla jsem k této profesi blízko. Samozřejmě ze všeho nejvíc se mi líbila práce s dětmi, a tak jsem na lékařské fakultě volila jako celoživotní poslání obor pediatrie.

Co si – samozřejmě, kromě zdraví – přejete do nového roku?

Zdraví je hlavním předpokladem kvalitního života. Kromě něj všem přeji dostatek trpělivosti, nadhledu a tolerance.


Petr Červenka, DiS.

Od roku 2000 se věnuje fyzioterapii a rehabilitaci se zaměřením na sportovní rehabilitaci a vertebrogenní obtíže. Působil na mezinárodní klinice (2000–2007) jako vedoucí rehabilitačního oddělení a od roku 2002 zároveň pracuje ve své soukromé ordinaci manuální terapie v Praze-Vokovicích. Zajímá se o léčení a prevenci zranění při sportu. Dále působí jako osobní kondiční trenér a instruktor plavání a snowboardingu. Připravuje budoucí trenéry v oblasti anatomie, fyziologie a regenerace.

Můžete prosím krátce přiblížit, co vás přivedlo k medicíně?

Úplný začátek mého vztahu k medicíně začal při studiích na sochařské škole a odtud pochází můj zájem o celkovou stavbu těla a jeho pohyby a pochody. Tedy o anatomii, kineziologii a fyziologii.

Co si – samozřejmě, kromě zdraví – přejete do nového roku?

Co sobě přeji? Stručně? Mám spoustu plánů, to se stručně popsat nedá. Ale hlavně bych nadále rád měl spoustu dobrých přátel kolem sebe.


PhDr. Et PhDr. Radek Ptáček, Ph. D., MBA

Pracuje jako vedoucí oddělení vzdělávání ČLK, dále jako vědecko-výzkumný pracovník na 1. LF UK , vyučuje na Policejní akademii ČR . Je soudním znalcem v oboru zdravotnictví – psychiatrie, jeho specializací je klinická psychologie, obor školství, kultura – psychologie, pedagogika.

Můžete prosím krátce přiblížit, co vás přivedlo ke zdravotnictví?

Nejprve věda a zájem o rozšíření mého zdravotnického povolání (klinická psychologie) a dále i zájem o problematiku vzdělávání ve zdravotnictví, které se věnuji v podstatě od studií. Myslím, že jako nelékař mohu mít k řadě otázek „profesní“ odstup a tím je řešit i jinak nezaujatě.

Co si – samozřejmě, kromě zdraví – přejete do nového roku?

Do nového roku kromě zdraví? Rád bych popřál vše dobré čtenářům a samozřejmě i všem ostatním.

Ohodnoťte tento článek!