Rok plic 2010 p roběhne na celém světě

„Onemocnění plic jsou velmi běžná na celém světě, ročně na ně umírá přes 10 milionů lidí,“ říká prof. MUDr. Vítězslav Kolek, DrSc., přednosta Kliniky plicních nemocí a tuberkulózy Fakultní nemocnice a Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci a předseda České aliance proti chronickým respiračním onemocněním.

PL4/2010

Onemocnění plic, i ta, na která se umírá, ovšem postihují lidi všech věkových a sociálních skupin a profesor Kolek zdůrazňuje, že „na vině je stále ještě velmi nízká informovanost veřejnosti o nebezpečích, která v tomto směru hrozí zejména kuřákům, ale i zcela nedostatečná politická vůle věnovat se problémům vzniku a šíření onemocnění plic“. „Kouření cigaret snižuje délku života o 6,8 roku,“ dodává doc. MUDr. Jaromír Musil, Ph. D., přednosta Pneumologické kliniky 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice Motol. Mimochodem, inverzní počasí, jakého jsme si letos užili dostatek, plicní nemoci zhoršuje, ale samotné onemocnění, například chronickou obstrukční plicní nemoc, nevyvolává. „To by inverze musela trvat nepřetržitě několik let,“ vysvětluje doc. Musil.

Pacienti a pacientské organizace

„Na myšlenku věnovat se tomuto důležitému tématu nás přivedli naši pacienti a pacientská sdružení, s nimiž spolupracujeme,“ stojí ve „zvacím“ dopise, jímž FIRS oslovila organizace na celém světě.
„Mnohé z jejich problémů, jako jsou opožděná diagnóza, nevhodná časná léčba, potíže získat předepsaný lék a problémová jednání s pojišťovnami a vládními úřady, jsou důsledkem této nedostatečné znalosti. Špatná informovanost navíc brání v podpoře dalšího výzkumu onemocnění plic a převádění nových poznatků do lepších diagnostických metod a účinnější léčby.“č

Spirometrie zdarma

Česká republika není co do výskytu plicních onemocnění žádnou výjimkou. Odborníci zaměřující se na jejich léčbu jsou sdruženi ve třech odborných společnostech – v České alianci proti chronickým respiračním onemocněním (ČARO), České pneumologické a ftizeologické společnosti České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně (ČPFS ČLS JEP) a v Českém občanském sdružení proti chronické obstrukční plicní nemoci (ČOPN). V rámci letošního Roku plic připravují několik akcí. Bude vydána publikace o chronické obstrukční plicní nemoci „Máte CHOPN? Návod jak žít s CHOPN“ a v listopadu už tradičně nabídnou v rámci Světového dne CHOPN zdravotnická zařízení pěti českých a moravských měst zájemcům bezplatná spirometrická vyšetření, jejichž součástí bude i informační kampaň pro laiky. A rovněž slibují, že se budou s věnovat vyhledávání lidí trpících CHOPN. Podle současného odhadu je totiž jen třetina postižených léčena. Dvě zbývající třetiny ještě k lékaři nedorazily.

Z mexického Cancúnu do světa

Vzhledem k tomu, že se téměř všude ve světě objevují choroby, jako je chronická obstrukční plicní nemoc (CH OPN), zápaly a nádory plic a pohrudnice, průduškové astma a další, vyhlásila odborná společnost Forum of International Respiratory Societes (FIRS ) vloni poprvé celosvětový Rok plic a letos se ho rozhodla zopakovat.
Akce skutečně zasáhne celý svět, protože členy FIRS jsou obdobné instituce fungující v rámci kontinentů a ty své úkoly naplňují prostřednictvím organizací pracujících na úrovni regionální i jednotlivých států.

O autorovi: Připravila: Mgr. Dana Frantálová

Ohodnoťte tento článek!