Rozlišujte chřipku a nachlazení

„Mám teplotu a trochu kašlu,“ slyší zvláště nyní každý lékárník jistě nesčetněkrát za den. Takový výrok mu však rozhodně nestačí k tomu, aby klientovi správně poradil s medikací. Jde o chřipku, nebo o nachlazení? K nasazení léčby je třeba přesně rozeznat, s čím organismus dotyčného právě bojuje.

Viry jsou velmi malé organismy, které nemají vlastní buňky, a tak ke svému množení využívají buněk jiných organismů. Pro představu: chřipkový virus vypadá jako kulička posypaná krupicí – antigeny. To jsou jakési klíče, jejichž pomocí „odemyká“ napadené buňky.

Viry – nejjednodušší živé organismy

První z antigenů, hemaglutinin (H), umožní přichycení viru k buňce. Druhý se nazývá neuraminidáza (N) a dokáže nahlodat její povrch a umožnit vstup viru dovnitř. Virus je tvořen vnějším obalem a vnitřní proteinovou vrstvou, s jejíž pomocí vkládá do napadené buňky svoji genetickou informaci.

Chřipkové viry se dělí do tří skupin a jsou označovány prvními písmeny abecedy. Zatímco viry skupiny A a B jsou nejčastějšími původci epidemických pohrom, skupina C vyvolává jen mírná onemocnění.
Zatímco viry A a C jsou nebezpečné lidem i zvířatům, virem chřipky B se může nakazit jen člověk. Přestože virus do organismu proniká přes sliznici dýchacího ústrojí, nebývá prvním příznakem onemocnění ani kašel, ani rýma.

Nákaza se přenáší mezi lidmi prakticky jen vzdušnou cestou malými kapénkami, nepřímý přenos kontaminovanými předměty je ovšem také možný. Inkubační doba, tj. čas, po kterém se projeví zasažení organismu virem, je jeden a tři dny.

Virózu určitě nepřehlédnete

Samotný nástup nemoci je tak rychlý, že se dá určit takřka na vteřiny. Postiženého schvátí neovladatelná zimnice, bezmocný pocit únavy, rychle stoupající horečka, neúprosná bolest hlavy, kloubů a svalů.

Bolest postihuje dokonce i svaly oční, což bývá obzvlášť nepříjemné. Takřka zároveň nastupuje úporný suchý, nesnesitelně dráždivý a bolestivý kašel. Sliznice krku je překrvená a výrazně bolestivá, sliznice nosní je taktéž překrvená, ale suchá. Horečky mohou kolísat, leč nezřídka dosahují až 40 °C. Časté bývá zduření krčních mízních uzlin.

Symptomatické a kauzální

Léčbu chřipky můžeme rozdělit do dvou skupin, nejčastěji užívaná je tzv. symptomatická čili příznaková. Druhou je pak léčba kauzální, tedy léčba příčin.

Můžeme směle prohlásit, že preparáty určené k prevenci či odstraňování příznaků chřipky činí hlavní podíl farmaceutické produkce v oblasti volně prodejných léků. Orientovat se však úspěšně v jejich široké škále není práce pro laika a amatérské internetové samostudium bývá nezřídka příčinou špatné volby, která může přivodit komplikace již tak náročného zdravotního stavu.

Dovolí-li vám akutní stav onemocnění si „pro něco skočit“ do lékárny, doporučuji přesně popsat příznaky. Průběh onemocnění bývá totiž značně individuální a odvíjí se od řady faktorů. Pastilky, které se používají proti bolení v krku, mají rozmanité a jasně koncipované složení a správný výběr vyžaduje odbornou úvahu. Jejich pomocí lze provést třeba pouze dezinfekci sliznice, jindy je nutné zvolit znecitlivující účinek, protizánětlivý, zabraňující dráždění či otoku nebo podporující odhleňování.

Pacient velmi často neví, že kašel má mnoho podob a fází a že ten, jehož je právě v tuto chvíli obětí, je pro lékárníka veličinou o mnoha neznámých a pouze dostatek informací zaručí správnou volbu preparátu. Varuji před všeznalými sousedkami a kamarádkami, před „univerzálními“ zázraky.
Některé i volně prodejné preparáty mají tak silně specifický účinek, že jejich užití v nesprávný okamžik vás může pěkně vytrestat, ostatně my profesionálové toho býváme denně svědky. Osobně s velkou radostí konstatuji přírůstek preparátů, které nemají pouze krátkodobě úlevný charakter, ale pro obsah účinných látek typu aloe vera či aescin je můžeme směle řadit do skupiny léčebné.

Ostražitost při výběru

Pro všeobecně prospěšný přínos léčebný, a dokonce preventivní jsou právem v oblibě preparáty s obsahem výtažků například z islandského lišejníku, z listu jitrocele, z grepových semínek a propolisových tinktur. Bohužel, pro případ vážného onemocnění chřipkovým virem bývají jen pomocnými zaléčovadly. S ostatními bylinnými preparáty si nechte poradit, jejich užívání může mít určitá úskalí. Nasazení antibiotik nemá vzhledem k původci ochoření smysl.

Obecně se ke snižování teploty, odstraňování bolesti a mírnění příznaků doporučují preparáty na bázi ibuprofenu a paracetamolu. Z praxe vím, že se naše populace vesměs řadí do dvou skupin. Většinou ten, komu zabírá paracetamol, nebývá vnímavý k ibuprofenu, a naopak. V případě léčení ibuprofenem upozorňuje farmaceut na jistá úskalí a interakce, pro které je tato účinná látka určitým skupinám pacientů zapovězena.

Budou-li vám v lékárně nabídnuty preparáty tohoto typu, ale s látkou phenylephrin navíc, pak vězte, že kromě toho, že jsou tyto preparáty předmětem kontroverzních evidencí, jsou naprosto nevhodné v případech vysokých teplot, bolestí v krku a dráždivého kašle.
Onemocnění chřipkovým virem není banalita. Pokud jeho průběh není tak radikální, že s vámi prostě mrští do postele, vězte, že radost zaměstnavatele nad tím, že jste se dostavili do práce, vám nikdy nevynahradí komplikace, které mohou následovat.

Špatně léčená či nedoléčená chřipka může mít za následek zánět srdečního svalu nebo třeba postižení nervového systému, což je zánět mozku, který se projevuje nesnesitelnými bolestmi hlavy, očí až poruchami vědomí a úpornou bolestí svalů.

Následovat může ale také zápal plic, zánět středního ucha a zánět vedlejších dutin, který s sebou nese chronické bolesti hlavy, někdy dlouhotrvající rýmu, často i zvýšené teploty. I při klasickém průběhu zůstává po odeznění příznaků pacient dlouhodobě unavený, kašel může přetrvávat několik týdnů a rekonvalescence bývá zdlouhavá.

Jste důstojní protihráči?

Osoby, u nichž chřipka znamená vysoké zdravotní riziko, mohou být léčeny tzv. kauzálně čili příčinně. Pro tento účel byla vyvinuta léčiva s antivirotickým účinkem, která narušují stavbu jednoho z výše uvedených antigenů – neuraminidázy. Působí proti skupině virů A i B a je nutno je podat do 48 hodin od prvních příznaků. Říkáme jim inhibitory neuraminidázy.

Nejlepší však samozřejmě je onemocnění předcházet. Za tímto účelem byl vytvořen systém očkování směřující k podchycení skupin obyvatelstva, jež vytvářejí riziko vzniku chřipkové epidemie. Zde tento systém zajišťuje bezplatné a takřka automatické očkování (domovy důchodců, penziony, léčebny atd.). Taktéž skupiny se zdravotním postižením či zaměstnanci důležití pro chod státu a lidé s vysokým rizikem přenosu jsou automaticky a bezplatně očkováni.

Pokud nejste součástí výše jmenovaných skupin, ale patříte k těm, kteří se každoročně stávají pravidelnou obětí tohoto viru, mohu na základě dlouholeté zkušenosti sdělit, že očkování chřipkovou vakcínou přináší skutečné zvýšení odolnosti a je jedinečným preventivním řešením, které vás uchrání nejen nepříjemného onemocnění se všemi popsanými příznaky, všech komplikací sociálně společenských, ale pochopitelně i případných zdravotních komplikací, jež mohou na vaší zdravotní kondici zanechat nenapravitelné následky. Ideální očkovací látka proti chřipce by měla komplexně stimulovat imunitní systém, vytvářet slizniční protilátkovou odpověď, celkovou protilátkovou imunitní odpověď a stimulovat T buněčnou složku imunity.

Již sedm dní po vakcinaci má přibližně 59 procent očkovaných potřebné protilátky. Vrcholu je dosahováno zhruba za 4–6 týdnů po očkování.
Český občan – a nelze mu to vyčítat – trpí často pocitem, že se stává obětí marketingových tlaků farmaceutických výrobců, kteří vynalézavě hledají odbytiště pro svoje preparáty. Podbízení a využívání zdravotníků pro komerční cíle už nejednou poškodilo vynikající záměr a úžasnou filozofii preparátu.

Věřte, že očkování proti chřipce je vysoce smysluplný počin a případný finanční výdaj s ním spojený je směšný proti výhodě, kterou přinese. Má-li vás chřipka přece jen napadnout, hleďte, ať jste důstojnými protihráči. Dobrá zdravotní kondice vycházející z rozumného životního stylu a s dostatkem odpočinku vám zajistí dobrou výchozí pozici pro boj s tímto malým, leč nebezpečně vynalézavým nepřítelem.

Nachlazení Pro nachlazení a jeho následky jsme snadnou kořistí pokaždé, když náš organismus vykazuje známky fyzického či psychického oslabení anebo se nám podaří prochladnout. Stav snížené odolnosti, který si tím přivodíme, má za následek onemocnění, jenž z nás sice činí neatraktivní trosku, která kýcháním a posmrkáváním drží okolí v patřičném odstupu, leč svůj zaléčovací proces zvládá sama, běžně dostupnými a volně prodejnými preparáty. V krajním případě je postižený schopen se léčit i takzvaně za pochodu, a i když není vyhledávaným společníkem, nemusí být onemocněním výrazně handicapován.


O autorovi: Alena Králová, registrovaný farmaceutický asistent, Lékárna Holoubkov,

Ohodnoťte tento článek!