SENIOŘI A DENTÁLNÍ HYGIENA

V nové rubrice Corega – Péče o chrup nejen v seniorském věku vám budeme přinášet každý měsíc až do konce roku 2010 nově zpracovaná témata problematiky péče o ústní dutinu.

Senioři a dentální hygiena

Stálý chrup tvoří 32, mléčný chrup čítá zubů 20. Na povrchu zubu se nachází odolná sklovina, pod ní je zubovina, uvnitř zubu máme zubní dřeň s cévami a nervy, které zub vyživují. Kolem zubů se nalézá dáseň neboli gingiva, závěsné vazy fixují zub pevně ke kosti. Do dutiny ústní vyrůstají vývody 3 párů slinných žláz, slina potravu zvlhčuje.

Zubní kaz a jeho komplikace

Zubní kaz je nejčastější civilizační onemocnění. Někdo má kazivost chrupu větší, někdo menší. Významnou roli hraje kvalita prováděné hygieny a péče o chrup, ale i vliv genetické predispozice pro vznik zubního kazu.

Zubní kaz vzniká odvápněním organické substance zubu působením cukrů a kyselin, bakterie přítomné v dutině ústní pak zhoršují organickou matrix zubu. Zubní kaz se může tvořit na různých místech zubu: na žvýkacích ploškách, v mezerách mezi zuby i na krčcích zubu, časté jsou i tzv. „skryté kazy“, které nám pomůže odhalit až rentgenový snímek.

Kaz postupuje směrem od povrchu do hloubky, rozlišujeme tedy kaz povrchní, střední hluboký a hluboký. Povrchní kaz bývá většinou bez příznaků, hlubší kaz se projevuje typickými příznaky – bolestivostí při pití studených nápojů a na sladké. Při objevení se těchto příznaků je žádoucí navštívit ordinaci zubního lékaře. Stomatolog zubní kaz ošetří a zub zaplombuje. V předním úseku chrupu se používají „bílé plomby“ z kompozitních materiálů vytvrzené lampou, v zadních neviditelných partiích se používá amalgám, což je slitina stříbra a rtuti. U hlubokých kazů blízkých zubní dřeni se s výhodou používá preparátů s vápníkem, které mají příznivý vliv na reparaci spodiny kazu. Zub se ošetří v první návštěvě vložkou a je-li klinicky klidný, tak se v příští návštěvě provede definitivní výplň.

Pokud nepřijdeme na zubní ošetření včas, musíme počítat s nepříjemnými komplikacemi. Zubní kaz dostoupí až na zubní dřeň a vzniká akutní zánět zubní dřeně. Ten se projevuje již stálými a vystřelujícími bolestmi. Ty bývají nejkrutější většinou v noci a donutí nás navštívit zubní pohotovost. Lékař musí zub umrtvit. Takový zub se musí následně přeléčit, aplikuje se několik dezinfekčních vložek a v konečné fázi se zub opatří definitivní kořenovou výplní. Následuje kontrolní rentgenový snímek po plnění. Devitalizovaný, to jest „mrtvý zub“ může nadále sloužit svému účelu, ale oproti živému zubu je křehčí a může se snáze při kousání zlomit a také se často nehezky zbarvuje. Takovéto mrtvé zuby je vhodné opatřit ochrannou korunkou, nejlépe porcelánovou.

Propadne-li zubní dřeň nekróze a následné gangréně – vzniká obraz akutního zánětu ozubnice. Zde dominují typické příznaky: bolestivost na teplé (studené dělá zubu dobře), zub je povystouplý a bolestivý na skus a poklep. V této fázi provádí lékař tzv. trafonaci neboli otevření zubu a ten ponechá několik dní volně. Po odeznění bolestivých příznaků pak provede konzervační ošetření kořenových kanálků a definitivní zaplnění kořenovou pastou. Častou komplikací u mrtvých zubů bývá vznik granulomu, tedy váčku na kořeni zubu. Ten může být delší dobu klinicky klidný, ale při jeho akutním vzplanutí vzniká akutní zánět okostice. Při zánětu okostice dochází k výraznému otoku měkkých tkání, pacient bývá i celkově alterován a má zvýšenou teplotu. V akutní fázi zánětu se provádí incize za účelem vypuštění hnisu a drátování rány, nasazují se i antibiotika.

Abychom předešli všem nežádoucím komplikacím zubního kazu je třeba docházet k zubnímu lékaři pravidelně a včas, lékař pak stanoví léčebný plán a provede komplexní sanaci chrupu.


O autorovi: MUDr. František RUBEŠ, člen týmu COREGA Centra ústní hygieny pro seniory

Ohodnoťte tento článek!