Slovníček pojmů III.

Afázie

Postižení řečových schopností, a to jak tvorby, tak i porozumění řeči. Dochází k ní při poškození dominantní mozkové polokoule, nejčastěji po cévní mozkové příhodě, úrazech hlavy, nádorových či degenerativních onemocněních mozku. V některých případech ukazuje afázie na onemocnění mozku. Odborníci rozlišují afázii expresivní, při níž pacient řeči rozumí, ale nedokáže ji tvořit, a senzorickou, kdy je postižený sice schopen mluvit, ale nedokáže řeči porozumět.

Bulimie

Onemocnění patřící mezi poruchy příjmu potravy. Spočívá v opakujících se záchvatech přejídání (po nichž často následuje vyvolání zvracení), spojených s přehnanou kontrolou tělesné hmotnosti, která zahrnuje i období hladovění, užívání projímadel, prostředků na odvodnění apod.

Cellula

Latinský název buňky.

Dyslexie

Je nejčastější formou specifické vývojové poruchy učení. Název pochází z řeckého slova lego, což znamená vyjadřovat se, číst; předpona dysoznačuje něco nedokonalého, porušeného. Dyslexie může být jak vrozená, tak získaná (například poškozením mozku).

Člověk s dyslexií má potíže naučit se číst a je znevýhodněn v tradičním systému vzdělávání. Tato porucha většinou není výrazem postižení inteligence, speciálními výchovnými postupy se dá zlepšovat.

Embolie

Jedná se o zaklínění embolu (vmetku) v cévách. To následně vede k ucpání cév a ischemii (tedy nedostatečnému zásobení krví) příslušného orgánu či části těla (nejčastěji plíce, mozek, končetina). Embolem se může stát například krevní sraženina, vzduchová či tuková bublinka, ale také plodová voda nebo cizorodá částice v krevním řečišti.

Fibula

Latinsky kost lýtková. Společně s holenní kostí tvoří kostru lýtka.

Gardnerův syndrom

Onemocnění, pro které jsou charakteristické četné polypy v tlustém střevě – u nich je vysoké riziko, že se změní ve zhoubné nádory. Dalšími příznaky onemocnění jsou mimo jiné změny na kostech či kůži. Nemoc je dědičná.

Heparin

Látka používající se jako prostředek zabraňující srážení krve – neničí již existující sraženiny, ale zabraňuje jejich shlukování a rozšiřování.

Chronické onemocnění

Vleklé, trvalé onemocnění. Ačkoli nejsou jeho projevy obvykle tak prudké jako u onemocnění akutního, jejich trvalé působení může vážně poškozovat náš organismus. Některé choroby jsou chronickými již od svého vzniku, jiné se chronickými stávají, nejčastěji opakovanými či neléčenými nemocemi akutními.

Interferon

Látka bílkovinné povahy, produkují ji některé buňky (především buňky imunitního systému) v odpovědi na napadení virem. Patří mezi cytokiny a významně ovlivňuje řadu procesů v rámci imunitního systému. Používá se mimo jiné v léčbě roztroušené sklerózy, hepatitidy nebo některých druhů nádorů.

Karanténa

Doba, po kterou je osoba (či skupina osob) podezřelá z infekce, jejíž příznaky však zatím nemá, držena na izolovaném místě za účelem pozorování a zabránění případnému šíření nemoci. Název vychází z italského quaranta, tedy čtyřicet, a souvisí se čtyřicetidenní lhůtou, po kterou nesměly lodě ze vzdálených zemí vplout do přístavu (čekalo se, zda se u některého z námořníků neprojeví mor či jiné závažné onemocnění).

Laktační psychóza

Neboli poporodní psychóza je vážný duševní stav matky po porodu, kdy je žena kromě fyzického vyčerpání vystavena rozsáhlým hormonálním změnám a velkému náporu emocí. Může se projevit depresemi, ale také pocity silného rozrušení, nekontrolovatelnými pocity úzkosti, sluchovými či zrakovými halucinacemi, výpadky paměti, extrémními výkyvy nálad či zkresleným vnímáním času apod. Poporodní psychóza postihuje asi 1 až 2 % žen. Přes svůj název laktační psychóza s kojením (laktací) přímo nesouvisí.

Mícha

Část centrální nervové soustavy. Jedná se o nervovou trubici procházející vnitřkem páteře, navazuje na prodlouženou míchu mozku a končí pod prvním bederním obratlem, kde se rozpadá na jednotlivé míšní nervy. Je tvořena šedou a bílou hmotou a obalují ji tři obaly, mezi nimiž se nachází mozkomíšní mok. Meziobratlovým otvorem v páteři vycházejí z míchy nervové kořeny, jež tvoří míšní nervy.

Nauzea

Pocit nevolnosti, nutkání ke zvracení.

Ovarium

Latinský název vaječníku, párové ženské pohlavní žlázy, které jsou umístěny v oblasti malé pánve. Dozrávají v něm vajíčka (ženské pohlavní buňky) a obsahují také estrogeny a gestageny, což jsou ženské pohlavní hormony.

Profylaxe

Soubor léčebných činností a opatření, která mají chránit před určitou nemocí (podávání léků, očkování).

Revizní lékař

Lékař pracující pro zdravotní pojišťovnu, jehož úkolem je kontrolovat výkony a jejich účtování, jež provádějí lékaři, kteří mají s danou pojišťovnou smlouvu (tzv. smluvní lékaři).

SARS

Zkratka z anglického severe acute respiratory syndrome, což znamená syndrom těžkého respiračního selhání. Jedná se o vážné virové onemocnění dýchacích cest, které bylo poprvé zaznamenáno na podzim 2002 v Číně. Během několika měsíců se rozšířilo do téměř 30 zemí světa.

Poté se šíření viru zastavilo. Úmrtnost se pohybovala okolo 6 %, v České republice nebyl zaznamenán žádný případ. Původcem nákazy byl nový typ koronaviru, inkubační doba se pohybuje mezi 2 a 7 dny (výjimečně i 10 dnů) a nákaza se šíří především kapénkovou infekcí. SARS se projevuje vysokou horečkou, bolestmi hlavy, únavou, po několika dnech se přidává suchý kašel a dýchací obtíže a následuje zápal plic, často respirační selhání.

Triple test

Laboratorní test, který se provádí v těhotenství mezi 18. a 22. týdnem. Jeho účelem je odhalit případná rizika postižení dítěte některými vrozenými chorobami – především Downovým syndromem. Provádí se z matčiny krve.

Únavový syndrom

Neboli CFS (chronic fatique syndrome; syndrom chronické únavy) je závažné, vysilující onemocnění, které se projevuje abnormální únavou, jež se dostaví i po sebemírnější aktivitě. Dále se projevuje bolestmi hlavy, poruchami spánku, ale i chováním, depresemi, bolestmi zad, zvýšenou citlivostí na světlo či hluk, bolestmi v krku nebo podrážděním vnitřních orgánů. Odhaduje se, že tímto syndromem v současnosti trpí asi 3 % populace.

Vertex

Latinsky temeno (vrchol hlavy).

Žlučník

Dutý orgán hruškovitého tvaru, který najdeme na spodní straně jater (pravé podžebří). Slouží jako zásobník žluči (ta se tvoří v játrech). Jeho funkcí je rozmělňování tuků a napomáhání jejich trávení. Není nezbytný k životu. K nejčastějším chorobám patří žlučníkové kameny, kolika, zánět žlučníku a nádory žlučníku.

Ohodnoťte tento článek!