Slovníček pojmů IX.

Amniocentéza

Takzvaný odběr plodové vody, vyšetřovací metoda, která slouží k odhalení některých závažných vrozených vad u plodu. Plodová voda se odebírá skrz břišní stěnu ženy, lékař kontroluje prostor vpichu ultrazvukem. Získaný vzorek obsahuje buňky plodu, které se následně vyšetřují. Amniocentéza se provádí do 24. týdne těhotenství, tedy do doby, kdy lze těhotenství – samozřejmě pouze na přání matky – přerušit (a tím zabránit narození těžce postiženého dítěte).

Barbituráty

Léky, které se dříve (především do poloviny 20. století) hojně používaly při nespavosti či ke zklidnění, byly rovněž součástí léků proti bolesti. Vzhledem k vážným vedlejším účinkům, k nimž docházelo při delším podávání (psychická i fyzická závislost), byly nahrazeny bezpečnějšími přípravky.

Cervix

Ačkoli tento latinský termín označuje obecně části lidského těla, které připomínají krček či hrdlo, používá se především pro označení děložního hrdla (krčku). Jedná se o nejspodnější část dělohy, která představuje bariéru mezi dutinou děložního těla a pochvou, do níž se vyklenuje jako děložní čípek.

Dyspnoe

Neboli dušnost je pocit nedostatku vzduchu, který provází zvýšené dechové úsilí. Příčinou mohou být některé choroby plic (nejčastěji astma), nemoci srdce a další. Někdy je dušnost způsobena psychickým stavem pacienta.

EBV

Zkratka anglického Epstein-Barr Virus (virus Epsteina a Barrové) označuje druh herpetického viru, který především v době dospívání stojí za většinou případů infekční mononukleózy. V organismu napadá především buňky imunitního systému, setká se s ním většina populace a tělo si proti němu vytvoří protilátky. Někteří odborníci jej dávají do souvislosti s takzvaným únavovým syndromem. V určitých regionech světa je pravděpodobně přímou příčinou vzniku některých zhoubných orgánů (např. v oblasti Číny – rakovina nosohltanu).

Fenylketonurie

Dědičné metabolické onemocnění, při němž je narušena normální přeměna aminokyseliny fenylalaninu, který se společně s dalšími látkami, jež z něj vznikají, hromadí v organismu. To má za následek těžkou poruchu mozku s narušením vývoje dítěte. Tomu se dá zabránit, pokud se pacientovi včas nasadí dieta, která fenylalanin obsahuje pouze v nízkém množství (zcela vyloučit tuto aminokyselinu z potravy nejde, neboť je běžnou součástí bílkovin). V České republice je fenylketonurie zařazena mezi choroby, které se zjišťují v rámci takzvaného novorozeneckého screeningu (testy prováděné každému narozenému dítěti). Vyskytuje se poměrně často, přibližně 1 nemocné dítě na 10 tisíc porodů. Pokud jsou oba rodiče nositeli jednoho vadného genu (nemoc se u nich nevyskytuje, jsou pouze přenašeči), pak existuje 25% pravděpodobnost, že dítě získá oba tyto geny a bude fenylketonurií postiženo.

Gama-nůž

Neboli Leksellův gama-nůž je lékařský přístroj pro operace mozku, který využívá radioaktivní gama-záření. Postižené místo v mozku je tak zasaženo, aniž by bylo nutné otevírat lebku a byla poškozena okolní tkáň. Používá se například při zhoubném i nezhoubném nádoru mozku, cévních poruchách v mozku, může být využit při léčbě epilepsie. V České republice byl první gama-nůž zakoupen v roce 1992 díky sbírce Nadace Charta 77. Instalován byl v pražské nemocnici Na Homolce a jednalo se o 8. přístroj v Evropě, vůbec první pak v postkomunistických zemích.

Hematokrit

Objem červených krvinek v celkovém objemu krve vyjádřený v procentech. Krev se pro stanovení této hodnoty musí odstředit – krvinky klesnou na dno. Normální objem červených krvinek se u zdravého člověka pohybuje těsně pod 50 %. Hematokrit bývá základní součástí vyšetření krevního obrazu. Jeho snížení či zvýšení může být signálem onemocnění.

Cholecystolitiáza

Označení pro přítomnost žlučových kamenů ve žlučníku. Jedná se o velmi časté onemocnění, které v průmyslových zemích postihuje až 20 % populace, častěji ženy než muže. Průběh nemoci může být asymptomatický, tedy bez příznaků, kdy pacient o kamenech neví a nemá žádné potíže (kameny se obvykle objeví náhodou při ultrasonografickém vyšetření břicha), nebo symptomatický. Pak se onemocnění projevuje především silnou bolestí (nejčastěji v pravém podžebří), někdy i zvracením, které však nepřináší úlevu. Diagnóza spočívá v rozboru krve a ultrasonografickém vyšetření břicha. Pokud je cholecystolitiáza komplikovaná, vyžaduje chirurgický zákrok. Rozpouštění žlučových kamenů je možné jen v některých případech.

Idiopatický

Neboli bez známé příčiny. Idiopatické onemocnění vzniká „samo o sobě“, není tedy známa jeho příčina.

Jecur

Latinský název jater.

Keratin

Bílkovina, která se nachází především v kůži, vlasech a nehtech. Jeho množství v buňkách pokožky se zvyšuje při rohovatění (keratinizace).

Logopedie

Obor zabývající se studiem a léčbou poruch řeči a výslovnosti u dětí i dospělých.

Migréna

Migréna je opakující se chronická bolest hlavy charakterizovaná obvykle střední až silnou intenzitou. Velmi často je doprovázena nevolností, zvracením, citlivostí na zvuky nebo světloplachostí. V klasické formě postihuje polovinu hlavy, existují však různé formy. Příčina tohoto onemocnění zatím není zcela známa, k léčbě se užívají speciální léky, důležitá je nicméně i životospráva mezi záchvaty. Migréna sice přímo neohrožuje pacientův život, má ale velmi negativní dopady na jeho kvalitu.

Natalita

Neboli porodnost.

Obezita

Dříve česky otylost je nadměrné hromadění energetických zásob v podobě tuku. Příčin může být několik, nezřídka se kombinují, jen v několika procentech případů je obezita způsobena pouze onemocněním. Nejčastěji za nadměrnou hmotností stojí vysoký příjem energie, nedostatek pohybu, psychické či dědičné vlivy a další. Pro určení obezity se používá takzvaný Body Mass Index, tedy BMI, který se vypočítá jako váha dělená výškou v metrech na druhou. Hodnoty BMI nad 30 jsou považovány za ukazatele obezity (normální váha se vyjádřena v BMI pohybuje mezi 18 a 25). Samotný BMI však není jako diagnostický nástroj dostatečný, navíc se velmi často upravuje. Obezita je rizikovým faktorem vzniku řady onemocnění, mimo jiné cukrovky, srdečních chorob, žlučových kamenů, aterosklerózy, nemocí kloubů a páteře a dalších.

Rekonvalescence

Období po překonání onemocnění, kdy se obnovují původní síly organismu. Jeho délka je závislá na závažnosti a průběhu nemoci, celkovém stavu organismu apod.

Slepá skvrna

Ploška na sítnici oka, z níž vystupuje optický nerv. Toto místo neobsahuje tyčinky ani čípky (buňky umožňující vidění).

Ureter

Močovod. Párový trubicový orgán vycházející z ledvinné pánvičky a přenášející moč do močového měchýře.

Ohodnoťte tento článek!