SLOVNÍČEK POJMŮ VIII.

Arytmie

Porucha srdečního rytmu, která je ve většině případů způsobena postižením převodního systému, který řídí srdeční činnost. V některých případech se jedná o nevýznamnou poruchu, jindy může ohrozit pacientův život. Arytmie může být vyvolána poruchou prokrvení (ischemická choroba srdeční), zánětem, ale také užíváním některých léků. Projevuje se bušením srdce, pocitem občasného „vynechání srdce“, nepravidelným tepem, slabostí, omdléváním, v těžších případech pak také bezvědomím s nutností okamžité resuscitace. Arytmie je dobře odhalitelná pomocí vyšetření na EKG nebo Holterovým monitorováním. Podle místa vzniku odborníci rozlišují sinusové arytmie (vzniká v sinoatriálním uzlu), supraventrikulární (neboli nadkomorové) a ventrikulární (komorové). Léčí se pomocí antiarytmik, někdy je nutné použít elektrické zásahy, které přímo ovlivňují srdeční činnost.

Beri-beri

Onemocnění způsobené nedostatkem vitaminu B1 (thiaminu). K jeho projevům patří nervové poruchy či srdeční selhání. U nás se prakticky nevyskytuje, je rozšířena především mezi obyvateli Asie. Beri-beri je sinhálský výraz pro nadměrnou únavu.

Cytostatika

Léky, které se používají k léčbě nádorových onemocnění. Potlačují růst nádorových buněk a jejich dělení. U řady typů nádorů mohou významně zlepšit prognózu nebo nádor úplně vyléčit. Většinou se podávají v kombinaci s dalšími metodami léčby tohoto druhu onemocnění, jako je například ozařování či chirurgický zákrok. Mají však také mnoho vedlejších účinků, mezi něž patří nejčastěji snížená obranyschopnost organismu, pocity nevolnosti, zvracení, vypadávání vlasů, snížení počtu krvinek, poruchy menstruačního cyklu a další.

Downův syndrom

Jedná se o geneticky podmíněné onemocnění zapříčiněné genomovou mutací, jejímž výsledkem je trizomie 21. chromozómu (zdravý člověk má dva 21. chromozómy, postižení tímto syndromem tři). Již od narození má dítě řadu tělesných a duševních odchylek i chorob – je mentálně retardované, typické jsou tělesné příznaky v podobě menší hlavy, širokého krku, plochých rysů v obličeji, nápadné je rovněž šikmé postavení očí apod. Postižení jsou náchylnější k epileptickým záchvatům, kardiovaskulárním onemocněním, častěji je také postihuje Alzheimerova nemoc. Downův syndrom je poměrně časté postižení, vyskytuje se u jednoho dítěte ze 700, značný vliv na jeho vznik má věk matky (je-li například matce více než 45 let, dosahuje pravděpodobnost narození dítěte s Downovým syndromem 1:40). Chorobu není možné vyléčit, soustavnou péčí lze v omezené míře zvýšit mentální úroveň postiženého.

Ezofagus

Ezofagus neboli jícen je část trávicí trubice mezi hltanem a žaludkem. Podílí se na přenosu jídla do žaludku.

Farmakokinetika

Oblast farmakologie, která se zabývá zkoumáním a popisem osudu léčiv v organismu od jeho podání až po vyloučení. Rozlišují se následující fáze: vstřebávání (absorpce), transport léčiva do tkání (distribuce), přeměna léčiva v tkáních (metabolismus), vzájemné ovlivňování (interakce) a vyloučení (eliminace).

Gastrin

Hormon tvořený v zažívacím ústrojí, který zvyšuje vylučování žaludečních šťáv. Při jeho nadměrném vylučování může kvůli výraznému překyselení žaludku dojít k těžkým žaludečním a dvanáctníkovým vředům.

Herpes

Latinské označení oparu, onemocnění, které je způsobeno herpetickými viry. Může dojít k opakovanému výskytu oparů, často vlivem některého z dalších činitelů (horečka, menstruace, úlek apod.). Opar se projevuje jako zánět kůže – nejprve se objeví puchýřky, které postupně praskají a zasychají. Nejčastěji se opar vyskytuje v oblasti obličeje (rty, nos; kde ho způsobuje virus HSV 1) a také na zevních pohlavních orgánech (způsobený virem HSV 2).

Chemotaxe

Pohyb organismu či buňky jako reakce na určitý chemický podnět (například bílé krvinky „putují“ v odpovědi na vylučované látky do míst postižených zánětem).

Ileus

Ileus neboli střevní neprůchodnost je velmi vážný stav řazený mezi náhlé příhody břišní, který je způsoben zástavou průchodu tráveniny střevem. Může mít řadu příčin, obecně je však možné neprůchodnost rozlišit na mechanickou (např. překážka ve střevě), cévní (vzniká kvůli přerušení cévního zásobení střeva) a funkční (způsobena střevní obrnou). Příznaky jsou různé – bolesti v postiženém místě, zvracení, vzedmutí břicha, někdy dochází také k zánětu pobřišnice a následnému šoku. Ileus vyžaduje hospitalizaci, často rovněž chirurgický zákrok.

Jaterní testy

Laboratorní vyšetření krve, které zjišťuje stav jater a odhaluje případné onemocnění. K základním sledovaným údajům patří hladina bilirubinu (žlučové barvivo), krevních bílkovin či některých enzymů.

Kleptomanie

Chorobná a nezadržitelná touha po odcizování věcí. Postižený často po odcizeném předmětu ani netouží, někdy může demonstrovat určitý druh protestu (zejména u dětí) nebo touhu po dobrodružství.

Lineární urychlovač

Přístroj, který urychluje elementární částice. V lékařství se užívá při ozařování zhoubných nádorů – záření díky němu proniká rychleji a přesněji k samotným nádorům a nepoškozuje tolik okolní tkáně.

Nikotin

Alkaloid obsažený v tabáku, vyvolává závislost u kuřáků. V menších dávkách má stimulační účinek, zrychluje srdeční činnost, zvyšuje krevní tlak, zlepšuje soustředění, snižuje chuť k jídlu a ovlivňuje činnost žláz s vnitřním vylučováním a nervového systému. Velmi negativně však působí na cévní stěnu a krevní oběh, ve vysokých dávkách může způsobit závažnou otravu.

Operabilní

Operovatelný.

Perforace

Protržení, proděravění dutého orgánu (střeva, žaludku…). Může ji způsobit zánět, vřed, nádor, ale také úraz či neúmyslné poškození při chirurgickém zákroku nebo při lékařském vyšetření. Obsah perforovaného orgánu proniká do okolních tkání, kvůli čemuž dochází k dalším komplikacím. Většinou je nutný chirurgický zákrok.

Quickův test

Test, který slouží k vyšetření srážlivosti krve, bývá součástí předoperačních vyšetření.

Růstový hormon

Hormon, který produkuje přední lalok podvěsku mozkového (hypofýza). Je nezbytný pro růst organismu. Při jeho nedostatku v dětství dochází k nanismu (trpaslictví), naopak při nadbytku je člověk postižen nadměrným růstem (gigantismem). Pokud má člověk nadbytek růstového hormonu v dospělosti, kdy už je růst dlouhých kostí ukončen, dochází k růstu okrajových částí těla, jako jsou uši, nos, prsty, jazyk apod.

Synkopa

Krátkodobá ztráta vědomí. Způsobuje ji nedostatečné zásobení mozku kyslíkem, nejčastěji kvůli náhlému nedokrvení v souvislosti s poklesem krevního tlaku. Není výjimkou ani u zdravých lidí (při silném citovém pohnutí, rychlém vstání, tělesném vyčerpání atd.), někdy však může být projevem například srdečního či nervového onemocnění.

Ohodnoťte tento článek!