Úspěšnost se odvíjí od diagnózy

„Oční lékařství se dynamicky rozvíjí, do praxe jsou zaváděny nejmodernější technologie s cílem zajistit spokojenost pacientů,“ říká doc. MUDr. Svatopluk Synek, CSc., přednosta Kliniky nemocí očních a optometrie Fakultní nemocnice U svaté Anny v Brně.

ilustrační fotografie

* Jaké nemoci či vady oči postihují nejčastěji?

Nejčastějšími očními vadami jsou refrakční vady, asi 35 procent populace trpí dalekozrakostí, myopií nebo astigmatismem. Podle odborných studií patří celosvětově mezi nejčastější příčiny zrakového postižení katarakta – šedý zákal (47,8 procenta), glaukom – zelený zákal (12,3 procenta), věkem podmíněná makulární degenerace (8,7 procenta), zákaly rohovky jako následek různých onemocnění (5,1 procenta) a diabetická retinopatie (4,8 procenta). V rozvojových zemích jsou pak opravdu velkým problémem infekční a parazitární záněty oka.

* Která z těchto onemocnění se dají odstranit operativně?

Nejpopulárnějším zákrokem je laserová operace krátkozrakosti asi do –8 dioptrií, dalekozrakosti do +3 dioptrií a astigmatismu. Nejčastěji jsou však v oftalmologii prováděné operace šedého zákalu, které umožňují současné odstranění šedého zákalu a řešení refrakční vady pacienta pomocí implantace různých druhů nitroočních čoček s cílem přizpůsobit se požadavkům pacientů. Současná medicína však bohužel nedokáže vyléčit zelený zákal, i když pomocí laserové či chirurgické terapie lze alespoň zpomalit nebo zastavit jeho progresi. Také zlepšení technologie transplantace rohovky představuje řešení pro mnohé pacienty se zkalením rohovky v důsledku různých onemocnění.

* Kolik vlastně operace očí stojí a jak probíhá?

Cena operace šedého zákalu se pohybuje kolem 10 000 korun. Při operaci sítnice se částka zvyšuje a může být až pětinásobná. Tyto zákroky jsou plně hrazené zdravotními pojišťovnami. Cena operace refrakčních vad, které si pacienti většinou plně hradí, se pohybuje v desítkách tisíc. Cena se dále zvyšuje při použití nitrooční operace v kombinaci s povrchovým laserovým zákrokem u složitějších refrakčních vad. Pro zajímavost: cena umělé rohovky může být až 100 000 Kč. Průběh operací se samozřejmě liší v závislosti na jejich druhu. Mezi nejkratší patří povrchové laserové zákroky sloužící k
řešení refrakčních vad typu krátkozrakosti, dalekozrakosti či astigmatismu.

* Na čem nejvíc závisí úspěšnost oftalmologických operací?

Úspěšnost očních operací se v zásadě odvíjí od diagnózy a průběhu daného onemocnění. Například u operace šedého zákalu je úspěšnost zákroku téměř stoprocentní. Naopak u operace sítnice ovlivňuje prognózu pokročilost rozvoje choroby. Vždy je třeba, aby pacient byl velmi dobře poučen o charakteru onemocnění a jeho očekávání ohledně výsledku byla reálná.

* V každém oboru se stále objevují nové poznatky a tím samozřejmě také možnosti léčby chorob. Jaké novinky jsou v oftalmologii?

Oční lékařství se velmi dynamicky rozvíjí, do praxe jsou zaváděny nejmodernější technologie s cílem zajistit spokojenost pacientů. Jedná se například o přesnější oční lasery používané k řešení refrakčních vad a ošetření sítnice, nové čočkové implantáty a retinální implantáty, nahrazující částečně funkci sítnice. Také v léčbě některých degenerativních onemocnění sítnice – například u vlhké formy senilní makulární degenerace, kterou jsme ještě před několika lety léčit neuměli a která dnes patří spíše k civilizačním chorobám – zaznamenáváme úspěchy.

Šedý zákal už je často řešen ambulantně Operace šedého zákalu prochází řadou změn. Jedná se především o ambulantní způsob u nekomplikovaných případů a použití moderních operačních technologií, které zaručují operační komfort a rychlou pooperační rekonvalescenci. Samozřejmě zdaleka ne u všech druhů operací očí je vývoj už tak daleko, například u operací sítnice musí pacienti počítat s delším trváním jak operace, tak následného hojení.

Ohodnoťte tento článek!