Význam prevence u dětí

Prevence nemocí nabývá v oblasti zdraví nepochybně stále větší význam a zdravotníci i zdravotní pojišťovny se o tom snaží všemožně veřejnost přesvědčovat. V péči o děti a dospívající mládež je prevence součástí pravidelných prohlídek, které se konají v různých obdobích vývoje dětského organismu.

Kdy tedy absolvovat preventivní prohlídku s dítětem? Po narození a příchodu z porodnice je třeba se domluvit s dětským lékařem na návštěvě, kterou obvykle vykonává lékař i se svojí zdravotní sestrou v rodině dítěte.

Dále je pozvána většinou matka s kojencem do kojenecké poradny na další pravidelné prohlídky, které se konají ve druhém a pak v šestém týdnu věku a dále ve 3, 4, 6, 8, 10 a 12 měsících věku. V poradně probíhá vážení a měření kojence, sledování jeho celkového zdravotního stavu, růstu a psychomotorického vývoje.

Maminka může s lékařem i sestrou konzultovat nejen zdravotní stav a chování dítěte, ale také jeho stravu, která se zejména v období do 1 roku věku postupně mění a nabývá na pestrosti. Nezapomeňme též na důležitý bod prevence, a tím je očkování, které probíhá v rámci preventivních prohlídek podle očkovacího kalendáře, pochopitelně v závislosti na zdravotním stavu dítěte. Po 1 roce věku následuje preventivní prohlídka v roce a půl věku dítěte, další jsou ve 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 a17 letech věku a mezitím jsou také děti zvány na pravidelné očkování podle očkovacího kalendáře.

Co je obsahem preventivní prohlídky?

Dítě se pochopitelně změří, zváží, lékař by měl svlečené dítě prohlédnout, změřit tlak, zkontrolovat ostrost zraku, papírkem zhodnotit moč (většinou až od 3 let věku). Určitých věkových období se týkají speciální vyšetření, např. barvocit, orientačně školní zralost. Při některých preventivních prohlídkách se provádí zároveň očkování, také proto by mělo dítě přicházet na prevenci zdravé.

A zároveň je důležité nosit na prevenci očkovací a zdravotní průkaz dítěte, do kterého je třeba zaznamenat očkování a změřené údaje při prohlídce. Na preventivní prohlídku by mělo dítě či dorostenec přicházet vždy alespoň s jedním rodičem, se kterým lze konzultovat případné potíže či odchylky zdravotního stavu dítěte a jejich následné řešení.

Preventivní prohlídky jsou určeny nejen k hodnocení fyzického stavu dítěte, ale také jeho úrovně psychické či u kojenců takzvané psychomotorické v rozhodujících věkových obdobích dítěte: např. pro kontrolu rozvoje smyslových funkcí v batolecím věku, u předškoláků jsou zaměřeny též na správný vývoj řeči a jemné grafomotoriky (při psaní a kreslení), dále pro přiměřený prepubertální a pubertální vývoj. V dorostovém věku mohou pravidelné prohlídky pomoci při prevenci nebo vzniku závislostí.

Nepodceňujme prevenci

Z hlediska pohledu ordinace dětského lékaře můžeme spolupracovat osobně s rodiči a vždy se jim snažíme připomínat datum další preventivní prohlídky, eventuálně očkování. Bohužel se často stává, že rodiče zapomínají anebo ani na písemnou pozvánku nereagují.

Je třeba si uvědomit, že lékař není povinen opakovaně zvát na preventivní prohlídku a pokud se to týká také povinného očkování, může situaci oznámit hygienické službě, která tuto oblast řeší – někdy i finančními sankcemi. Nepodceňujme preventivní prohlídky a již vůbec na ně nezapomínejme, neboť zejména u mladého vyvíjejícího se organismu je tak možno předcházet problémům anebo včas vyléčit různé zdravotní potíže


MUDr. Irena Bumbová,

Ohodnoťte tento článek!