Život s inkontinencí

Pozornost, kterou problému inkontinence věnuje odborná i široká veřejnost, jen potvrzuje skutečnost, že toto nepříjemné onemocnění není pouze okrajovou záležitostí, ale dotýká se značného procenta naší populace.

Inkontinence se sice vyskytuje častěji u žen, avšak není zdaleka obtíží, která postihuje jen tuto polovinu populace. V současné době hovoří odhady o tom, že v České republice má problémy s udržením moči více než šest set tisíc obyvatel, což je více než šest procent celkové populace. Pokud bychom vynechali mladistvé, dostaneme se hravě přes deset procent dospělé populace. To již není zanedbatelný problém.

Příčin je hned několik

Pochopitelně jsou jiné u mužů a jiné u žen. Ženy mívají často problémy s udržením moči při zvýšení nitrobřišního tlaku, například při kašli, nebo vyšší fyzické námaze. Tento typ inkontinence bývá spojován s oslabením svalů pánevního dna, například po porodu nebo v důsledku jiných chorob. Zde může pomoci posilování svalstva pánevního dna, nebo chirurgické zpevnění pánevního dna. Pokud nejsou obtíže výrazné, dají se pohodlně a jednoduše řešit moderními hygienickými potřebami, kterých je na trhu řada.

ilustrační foto

Příčiny jsou také odlišné v závislosti na věku pacienta nebo pacientky. Zmíníme-li se ještě o ženách, tak problémy s udržením moči se často objevují po menopauze, kdy se začínají uplatňovat určité negativní důsledky absence ženských pohlavních hormonů – estrogenů. Právě ty se totiž významnou měrou podílejí na udržení dobré hydratace kůže a sliznic, dále na dostatku kolagenních a elastických vláken v kůži a podkoží. Při nedostatku estrogenů dochází nejen k urychlené tvorbě vrásek, ale i ke ztenčování kůže a sliznic – a to i v urogenitálním traktu. Vysychání a ztenčování sliznic se pak může projevit mimo jiné i v oblasti potíží s udržením moči, které pochopitelně mohou být různého stupně.
Jako urgentní inkontinence jsou označovány ty případy, jež jsou spojené s nechtěným únikem moči, kdy zejména pacientky často pociťují náhlé neovladatelné nucení na močení, kterému musejí vyhovět, a proto okamžitě vyhledávají toaletu. Urgentní inkontinence je pozorována například při infekci močových cest, ale i při jiných chorobách. Urgentní příznaky se rozvíjejí také v důsledku působení některých léků (například diuretik), nebo se příčinu vůbec nepodaří zjistit.

Nepít není řešení

Na počátku pozorovaných obtíží může být inkontinence vnímána jako ojedinělý problém se zanedbatelným množstvím uniklé moči. Časem se však močová trubice více uvolňuje nebo více ochabuje svěrač a úniky jsou častější a jsou provázeny větším množstvím uniklé moči. Pacientům však nepomůže, začnou-li omezovat pitný režim. Tím si mohou způsobit jiné zdravotní komplikace, neboť dehydratace ovlivňuje lidský organismus negativně v řadě ohledů.
Ten, kdo má potíže s inkontinencí, se pochopitelně zajímá o co nejjednodušší a dostupné řešení svého zdravotního problému. Pokud se nejedná o vážné stavy, lze mírnější až střední projevy řešit například pomocí moderních, vysoce absorpčních vložek či plenkových kalhot. Vždy by ale měla platit zásada, že inkontinenci lze dnes již řešit.

O konkrétním výrobku či jiné formě řešení tohoto zdravotního problému se můžete poradit nejen s odborníkem ve své lékárně, ale především s urologem, který volí individuální řešení pro každého pacienta. Návštěvu urologa by samozřejmě neměli odkládat pacienti s výraznějšími problémy.

Reflexivní inkontinence Reflexivní inkontinence je stav, kdy dochází k reflexivnímu vyprazdňování jako u kojence. Tento druh nechtěného úniku moči může být příznakem neurologického onemocnění nebo důsledkem poranění mozku či míchy.


O autorovi: Připravila: redakce

Ohodnoťte tento článek!