Zvláštnosti a specifika péče o chrup seniorů

Pacienti ve vyšším věku v převážné většině používají celkové a částečné zubní náhrady. Není úplně jednoduché se s takovou náhradou sžít a umět s ní zacházet.

V péči o chrup u jednotlivých věkových skupin populace nacházíme určité odlišnosti a specifika. U dětí a mladistvých je péče zaměřena především na prevenci vzniku zubního kazu, osvojení si správných hygienických návyků v péči o chrup a vyhledávání a léčení různých ortodontických anomálií. U střední generace je péče zaměřena na sanaci chrupu, léčení zánětlivých onemocnění dutiny ústní a předcházení vzniku parodontózy. V protetické péči převládá zhotovování pevných náhrad, tj. čepových nástaveb, korunek a fixních můstků.

U starší generace léčíme parodontózní onemocnění, při prohlídkách se zaměřujeme na vyhledávání různých předrakovinných lézí, protože u starší populace stoupá výskyt karcinomů a sarkomů v orofaciální oblasti. Naši senioři používají převážně již částečné a celkové snímací náhrady. U pacientů ve vyšším věku obecně přibývá výskyt různých celkových onemocnění, jako je diabetes mellitus, onemocnění srdce, zvýšený krevní tlak, onemocnění štítné žlázy, neurologické poruchy nebo například choroby pohybového aparátu.

Všechna tato onemocnění se pečlivě zaznamenávají do léčebné karty a ošetřující zubní lékař musí počítat s možnými komplikacemi nebo i náhlými příhodami při ošetřování.
U starších jedinců se setkáváme i se změnami v oblasti psychiky. Vedle aktivních a vitálních seniorů registrujeme i pacienty, kteří mají tendenci k rezignaci, ztrácejí zájem o své okolí i o své zdraví. K těmto lidem musíme zvolit citlivý psychologický přístup, motivovat je a získat jejich důvěru pro námi zvolené léčebné postupy.

Celkové zubní protézy

U starších pacientů zhotovujeme v ordinaci nejčastěji celkové zubní protézy. Některé pracovní fáze při zhotovení zubní náhrady probíhají v zubní ordinaci, jiné v zubní laboratoři. Výsledná zubní náhrada závisí na přesné práci a spolupráci zubního lékaře a zubního technika. Jednotlivé pracovní fáze jsou: otisky obou čelistí, stanovení správné výšky skusu, zkouška zubů ve vosku a odevzdání nové náhrady. Lékař také musí pacienta detailně poučit, jak s novou náhradou zacházet.

Pacient se učí znovu kousat a mluvit. Jak si náhrada v ústech „sedá“, mohou se objevit na různých místech bolestivé otlaky (dekubity). V takových případech je vhodné co nejdříve náhradu v ordinaci zubního lékaře upravit, aby ji pacient mohl nosit bez problémů. Při nepříznivých anatomických poměrech v dutině ústní, kdy je snížený či dokonce vyhlazený kostní výběžek (alveol), drží náhrady hůře. Existuje ale řada podpůrných prostředků, které nošení zubních náhrad usnadňují, výrazně zlepšují jejich přilnavost. K tomu slouží především fixační krémy a prášky, pro správnou péči pak existují speciální čisticí tablety, zubní pasty i kartáčky.

Závěr

Při svém tříletém působení v osvětovém projektu, zaměřeném na správnou péči o chrup seniorů, jsem získal cenné poznatky a zkušenosti a jsem přesvědčen o tom, že většina našich seniorů se aktivně zajímá o své dentální zdraví a s vděčností přijímá naše rady a praktické ukázky, jak správně pečovat o své zubní náhrady, aby byly plně funkční, aby byly pěkné i z estetického hlediska a aby posilovaly pocit jistoty a sebevědomí.


O autorovi: MUDr. František Rubeš, člen týmu Corega Tour 2010

Ohodnoťte tento článek!