Přímo řízené nemocnice se topí ve ztrátách

Téměř miliardovým deficitem skončilo hospodaření 44 nemocnic, léčeben a ústavů, jejichž zřizovatelem je MZ. Ředitelé dotčených organizací propad připisují zejména úhradové vyhlášce a zvýšené sazbě DPH – tedy nižším ziskům a vyšším výdajům, které nebylo možné předpokládat.

Celkové náklady těchto zařízení přesáhly 68,5 miliardy korun, přičemž výnosy činily jen zhruba 67,6 miliardy – hospodářský výsledek tedy znamenal ztrátu ve výši 921 milionů korun. Ministerstvo to uvedlo ve zprávě o hospodaření svých podřízených organizací, informaci přinesla ČTK.

Důvody jsou zřejmé

Největší propad hospodaření zaznamenaly obě brněnské fakultní nemocnice a pražská Nemocnice Na Bulovce. Ředitelé se vesměs shodují v hlavních příčinách propadu – jsou jimi nižší příjmy z důvodu nastavení úhradové vyhlášky a vyšší výdaje v důsledku zvýšení DPH, které významně prodražilo nákupy zdravotnického materiálu. Cena spotřebního materiálu, který tvoří významnou položku v nákladech nemocnic, stoupla v letech 2011 až 2013 o 5 %, v některých případech až o 11 %.

Situací brněnské Fakultní nemocnice u svaté Anny (FNUSA) se nyní zabývá ministr Svatopluk Němeček (ČSSD), který dal vedení nemocnice za úkol připravit návrh řešení. Nemocnice se má podle ČTK rozhodnout, jakou péči chce dál provozovat, co rozšíří a co naopak utlumí. Náklady FNUSA v loňském roce překročily 3,255 miliardy Kč, výnosy činily 2,889 miliardy, ztráta tedy dosáhla 366,7 milionu. Závazky z obchodního styku nad 60 dní přesáhly miliardu. Nemocnice prý měla v rezervním fondu 7 milionů a zatěžovala ji neuhrazená ztráta z minulých let.

Zátěž z let minulých

Vedle DPH a úhradové vyhlášky pak ředitelé nemocnic jmenují i další faktory, které přispěly k propadu hospodaření. Ve FNUSA to byla i ztráta lukrativních oborů, respektive léčebných výkonů, jež jsou vysoce bodově hodnoceny. Konkrétně například radiační onkologie (lineární urychlovače) a část klinické onkologie byly převedeny na Masarykův onkologický ústav. Vyrovnané bilance se nemocnici nepodařilo dosáhnout, ani když držela náklady na minimu a prováděla prý jen nezbytné opravy. Závazky po lhůtě splatnosti i tak stouply o více než 36 milionů korun.

Nemocnice Na Bulovce v Praze, která vykázala v pořadí druhou nejvyšší ztrátu, měla náklady 2,6 miliardy a výnosy 2,292 miliardy Kč. Ministerstvo však v dokumentu připomíná, že Bulovka také obdržela pokutu od finančního úřadu ve výši 203 milionů korun, což výsledek nemocnice značně poznamenalo. Navíc je zatížena vnitřními dluhy a také neuhrazenou ztrátou z minulých let ve výši 426 milionů Kč. V rezervě měla ke konci roku 2013 jen 5 milionů, přičemž závazky 60 dní po lhůtě splatnosti činily 514 milionů.

Třetí příčka odspoda patří Fakultní nemocnici Brno s náklady 6,4 miliardy a výnosy 6,1 miliardy Kč. Nemocnice nese neuhrazenou ztrátu z minulých let 139 milionů. Závazky nad 60 dní po lhůtě splatnosti činily na konci roku 949 milionů, na rezervních fondech měla nemocnice 30 milionů Kč.

Sem tam černá čísla

Nejlepší hospodářský výsledek z přímo řízených organizací vykázal Institut klinické a experimentální medicíny (IKEM) se ziskem 63,7 milionu, následuje Fakultní nemocnice Olomouc se ziskem 47,6 milionu, Nemocnice Na Homolce se ziskem 38,4 milionu a Fakultní nemocnice Plzeň se ziskem 27,6 milionu Kč. Z těchto čtyř zařízení měla neuhrazenou ztrátu z minulých let jen olomoucká nemocnice, a to ve výši 43 milionů Kč. Závazky 60 dní po lhůtě splatnosti dosahovaly na konci roku na Homolce 204 milionů, ve FN Olomouc 131 milionů, ve FN Plzeň 114 milionů a v IKEM 24 milionů Kč.

Náklady a výnosy přímo řízených organizací v roce 2013 (výběr)

Ohodnoťte tento článek!