Přivítání nových knížek divize Medical Services MF

Oblíbenou doprovodnou akcí lékařských kongresů bývají i slavnostní křty nových odborných knížek. Medicínská divize MF v říjnu takto na trh uvedla hned čtyři ze svých nejnovějších knižních přírůstků.

Na kongresu Interna Brno 2014 byly slavnostně přivítány tři z nejnovějších medicínských knih z produkce vydavatelství Mladá fronta, a. s., tentokrát z edice Postgraduální medicína. Výpravné monografie vzniklé pod edičním vedením prof. MUDr. Miloše Táborského, CSc., „Interní propedeutika“ a „Kardiologie pro interní praxi“ pokřtili předseda České internistické společnosti prof. MUDr. Richard Češka, CSc., spolu s prof. MUDr. Miroslavem Součkem, CSc. Kmotrem publikace „Antikoagulační léčba při fibrilaci síní“ autorů MUDr. Terezy Švarcové a MUDr. Jiřího Veselého byl prof. MUDr. Jiří Vítovec, CSc.
V edici Aeskulap nově vyšla kniha autorů doc. MUDr. Petra Čápa, Ph. D., MUDr. Alice Benčové, Ph. D., a doc. MUDr. Miloše Jeseňáka, PhD. Její název je „Vyšetřování vydechovaného oxidu dusnatého u asthma bronchiale“. Slavnostně byla pokřtěna při příležitosti XXXI. sjezdu českých a slovenských alergologů a imunologů v Ostravě. Nabízí aktuální přehled současných poznatků o využití vydechovaného oxidu dusnatého v klinické praxi u dospělých jedinců i dětské populace.
Všechny tyto publikace (a samozřejmě i mnoho jiných) je možné zakoupit na: www.kniha.cz.

Ohodnoťte tento článek!