Probíhající kampaň má zvýšit povědomí o mozkové mrtvici

Čeští a němečtí pacienti postižení cévní mozkovou příhodou (CMP) mají v rámci Evropy největší šanci, že se jim dostane špičkové péče s vysokou nadějí na úplné uzdravení. Mechanická trombektomie, která je nejšetrnější a nejúčinnější miniinvazivní technikou, v kombinaci s trombolýzou zaručují ty nejlepší výsledky při léčbě mozkové mrtvice.

V letošním roce byly publikovány výsledky klinických studií, které poprvé jasně prokázaly bezpečnost a vyšší účinnost trombektomie oproti trombolýze. Vzhledem k závažnosti CMP, celosvětově třetí nejčastější příčiny úmrtí, se mechanická trombektomie stala nejpřevratnější změnou na poli medicíny v posledních letech. V České republice je tato metoda rutině prováděna v 15 centrech a v loňském roce bylo takto léčeno 576 pacientů. Systém péče o pacienty s CMP je v ČR na vynikající úrovni. Je tvořen třemi stupni – centra vysoce specializované cerebrovaskulární péče, centra vysoce specializované péče o pacienty s iktem a ostatní lůžková zařízení akutní péče. Pacienti jsou převáženi rychlou záchrannou službou do nejbližšího centra, jejichž rozmístění je rovnoměrné po celé České republice.
Nejčastějším problémem léčby je pozdní příjezd pacientů do nemocnice. Léčba musí proběhnout co nejdříve po objevení prvních příznaků. Každá další minuta už znamená trvalé následky. Rychlou a správnou reakci laiků má podpořit nová kampaň s názvem „Čas je mozek“, která odstartovala v polovině září. Cerebrovaskulární sekce České neurologické společnosti ČLS JEP a Česká společnost intervenční radiologie ČLS JEP chtějí pomocí kampaně zvýšit povědomí veřejnosti o typických příznacích mozkové mrtvice. Kampaň potrvá dvanáct měsíců, aktuální informace jsou dostupné na: www.mozkovaprihoda.cz.

Klinické příznaky suspektní CMP

Hlavní klinické příznaky Jak testujeme?
(nejméně 1 ze 3)
Náhle vzniklá hemiparéza (ochrnutí Testujeme předpažením po dobu 10 s, zvedni horní
poloviny těla) končetiny pacienta do 90 stupňů, pokud sedí či stojí;
nebo do 45 stupňů, pokud leží. Jako pozitivní hodnotíme
i pokles jedné paže v řádu jednotlivých cm.
Náhle vzniklý pokles koutku, ochrnutí Vyzvi pacienta, ať se usměje nebo vycení zuby – podívej se
poloviny tváře na asymetrii mimiky.
Náhle vzniklá porucha řeči (afázie) Pokud se pacient pokouší o komunikaci – zhodnoť,
zda je nová porucha řeči – nech si to potvrdit
od příbuzných, pokud je to možné – posuď, zda je řeč
nezřetelná – posuď, zda pacient není schopen najít slova
(nejlépe tím, že necháš pacienta pojmenovat předměty
v okolí) – pokud má pacient potíže se zrakem,
dej předměty, které má pojmenovat, pacientovi
do ruky.

Vedlejší klinické příznaky
(nejméně 2 z 8)
Náhle vzniklá porucha vědomí Pacient nereaguje nebo je zmatený.
Náhle vzniklá porucha čití na polovině Polovina těla (typicky ruka, noha, obličej a trup na stejné
těla straně) je necitlivá, méně citlivá nebo brní (mravenčí).
Náhle vzniklá setřelá řeč
Náhle vzniklý výpadek poloviny Pacient nevidí polovinu obrazu na obou očích
zorného pole (nevidí např. levou polovinu obrazu levým i pravým okem).
Náhle vzniklé dvojité vidění
Náhle vzniklá prudká, atypická, dosud Typický je rozvoj do maximální intenzity v řádu sekund,
nepoznaná bolest hlavy méně často 1 až 5 minut.
Ztuhlost (opozice) šíje Testujeme předklonem hlavy na hrudník, pokud se pacient
nedokáže bradou dotknout hrudníku a zároveň je tento
pohyb silně bolestivý.
Závratě s nauzeou či zvracením Méně než 5 % pacientů se závratí má akutní CMP.

Ohodnoťte tento článek!