Proč v ČR chybí moderní onkoplastická chirurgie prsu?

Ve dnech 21. a 22. dubna 2016 proběhla v Praze mezinárodní konference onkologie a onkoplastické chirurgie prsu. Jednalo se o první akci v ČR zaměřenou na mezioborovou diskusi mezi onkology, mamologickými chirurgy a plastickými chirurgy.

Předmětem jednání byly screening a terapie karcinomu prsu z pohledů onkologie a chirurgie, metody onkoplastické chirurgie prsů, zejména pak okamžité rekonstrukce prsu po operačním odstranění nádoru. Součástí byly i diskusní panely kazuistik jednotlivých pacientek.
Konferenci předsedali zakladatel a vedoucí mezinárodního tréninkového programu onkoplastické chirurgie prsů prof. Jerome Pereira, FRCSEd, FRCS, z Velké Británie, MUDr. Ondřej Měšťák, Ph. D., z Kliniky plastické chirurgie Nemocnice Na Bulovce a přednosta Onkologické kliniky 1. LF UK a VFN v Praze prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc.

Překážky péče

„Mezi hlavní překážky při poskytování okamžité i oddálené rekonstrukce prsu během léčby pacientky s karcinomem prsu patří finanční limity a výrazné podhodnocení nejmodernějších postupů. Přitom by výsledky léčby ve střední Evropě mohly být na daleko vyšší úrovni, jak je tomu v ostatních vyspělých zemích. Bohužel jsou omezeny finančními prostředky a systémem paušálů. Z toho důvodu jsou čekací doby na onkoplastické zásahy extrémně dlouhé a velmi špatně dostupné, zvláště pak na vytížených pracovištích,“ uvedl MUDr. Měšťák. Onkoplastická chirurgie je moderním směrem v chirurgické léčbě karcinomu prsu, je výsledkem kombinací poznatků z plastické chirurgie a onkochirurgie. Otvírá nové možnosti v rámci terapie nádoru, kdy ve výsledku odchází žena z nemocnice bez ztráty prsu či bez jeho deformity. I přes velký přínos nového oboru není tento způsob léčby v současné době v České republice rozšířen. Právě mezinárodní diskuse v rámci Visegrádské čtyřky o financování a organizaci onkoplastické chirurgie prsu v jednotlivých zemích se stala hlavním bodem konference. Z jejích závěrů vyplynulo, že je nutné velmi úzce spolupracovat s pacientskými organizacemi, jako je například Aliance žen s rakovinou prsu.
„Výsledky léčby karcinomu prsu je nezbytné sledovat v nejširším slova smyslu,“ zdůraznil během konference prof. Pereira. „To znamená neomezovat se pouze na mortalitu a morbiditu, nýbrž mnohem více sledovat kvalitu života pacientek. A to nejen ve vztahu k všeobecnému stavu, ale i jako zpětnou vazbu pro každého jednotlivého lékaře o efektivitě prováděných zákroků,“ dodal MUDr. Měšťák.

Role sester v rozšíření péče

Komplexní péči o pacientky s nemocemi prsu od psychologické podpory přes velmi podrobné vysvětlení chirurgické léčby až po pooperační kontroly zajišťuje obor „breast care nuse“. V rámci konference ho představila Senior Breast Care Nurse Specialist Karen Floresová z James Paget Hospital ve Velké Británii.
„V České republice tento velmi prospěšný obor zatím bohužel chybí. Možnost uvedení podobného konceptu zdravotní péče do naší praxe bude vyžadovat úpravu vzdělávání a kompetencí sester ve prospěch rozšíření jejich působnosti,“ podotkl Ondřej Měšťák.
Závěrem programu se konaly praktické workshopy nácviku předoperačních nákresů jednotlivých onkoplastických technik, které proběhly ve spolupráci se členkami skupiny Bellis Young and Cancer (součást Aliance žen s rakovinou prsu).

(Zdroj: Topart Media)

Ohodnoťte tento článek!