Profesor Mazánek držitelem Purkyňovy ceny

V polovině června proběhl na zámku v Libochovicích již 57. Purkyňův den. V rámci této akce byla v Saturnově sále zámku předána Cena J. E. Purkyně. Z rukou místopředsedy ČLS JEP prof. MUDr. Vladimíra Paličky, DrSc., ji převzal emeritní přednosta Stomatologické kliniky 1. LF UK a VFN v Praze prof. MUDr. Jiří Mazánek, DrSc.

„Profesor Mazánek je významnou osobností české medicíny zasahující svou činností do mnoha oborů, a to zejména stomatologie, čelistní a obličejové chirurgie, chirurgie a onkologie. Stál rovněž u rozvoje laserové medicíny v České republice i v Evropě,“ uvedl předseda ČLS JEP prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc. Připomněl, že oceněný byl průkopníkem řady postupů, zejména v oblasti laserové onkologie. Prof. Mazánek dlouhá léta vedl největší klinické stomatologické pracoviště v ČR, působil jako proděkan 1. LF UK, aktivně pracoval v České stomatologické komoře a obor zastupoval v mnoha odborných radách. Je autorem klíčových učebnic a dalších učebních textů. „Bez jeho práce si nelze představit současnou podobu čelistní a obličejové chirurgie,“ uzavřel profesor Svačina.
Profesor Mazánek se narodil 21. 4. 1943 v Poděčelech v okrese Chrudim. V roce 1965 ukončil studium stomatologického směru Fakulty všeobecného lékařství Univerzity Karlovy, v roce 1976 pak na stejné fakultě stu dium terapeutického směru. V roce 1990 se stal profesorem pro obor stomatologie. Za svoji vědeckou a pedagogickou činnost byl mnohokrát oceněn. V roce 2008 získal Cenu ministra zdravotnictví ČR za výzkum, Medaili a Cenu Josefa Hlávky pro významné osobnosti české vědy v roce 2013 a Zlatou medailí Univerzity Karlovy Praha byl oceněn v roce 2014.
„Vyznamenání vnímám spíše než jako osobní ocenění vykonané práce jako poctu odbornosti – tedy maxilofaciální chirurgii a stomatologii, kterou jsem měl tu čest reprezentovat řadu let na úrovni národní a mezinárodní, “ řekl prof. Mazánek. Dodal, že s úctou vzpomíná na svoje životní učitele a spolupracovníky, kteří již nežijí nebo odešli na odpočinek.
Profesora Mazánka na ocenění navrhly Česká stomatologická společnost a Společnost estetické a laserové medicíny ČLS JEP.

Květiny profesoru Mazánkovi předává ředitelka sekretariátu ČLS JEP Eva Ponocná.

Ohodnoťte tento článek!