Profesor Widimský oslavil významné jubileum

Prof. MUDr. Jiří Widimský, DrSc., výrazná postava naší i světové kardiologie, oslavil 31. března 90. narozeniny.

Přestože jej limituje věkem daný zdravotní stav, od svého oboru, který označuje jako „královnu medicíny“, se odloučit nenechal. Má i v současné době malý úvazek v pražském IKEM na Klinice kardiologie, kterou kdysi sám vedl. Nepřestává také sledovat odborné publikace svého oboru. Profesor Jiří Widimský obohatil českou kardiologii svým velkým vědeckým záběrem – mezi jeho specializace patřila léčba hypertenze, plicní hypertenze, plicní embolie a také léčba srdečního selhání. Díky neustálému spojení se světem se jemu a dalším jeho kolegům podařilo udržet vysokou úroveň oboru. Česká kardiologie je proto dnes na špičkové úrovni a plně drží krok s kardiologií evropskou.
Prof. Widimský je autorem či spoluautorem přibližně 1000 publikací a 59 monografií. Od roku 2003 je členem České lékařské akademie. V roce 2005 získal zvláštní uznání ministra zdravotnictví ČR za mimořádný přínos pro české zdravotnictví. Je čestným členem České angiologické společnosti ČLS JEP, České kardiologické společnosti, České internistické společnosti ČLS JEP, České společnosti pro aterosklerózu nebo České společnosti pro hypertenzi, kterou v roce 1983 jako pracovní skupinu České kardiologické společnosti spolu s prof. Horkým založil. V roce 2007 byl jmenován čestným členem European Society of Hypertension a byla mu udělena Hlávkova medaile za celoživotní vědeckou práci. V roce 2010 mu bylo uděleno čestné uznání za celoživotní vědeckou práci nadací Dagmar a Václava Havlových.

Ohodnoťte tento článek!