Projekt „Brno daruje život“ odstartoval

Agentura Rh+ marketing ve spolupráci s Českým registrem krvetvorných buněk společně zahájily projekt Brno daruje život, který chce oslovit obyvatele Brna jako potenciální dárce kostní dřeně.

Zájemci, kteří se chtějí zapojit do projektu, se mohou přihlásit ke spolupráci na sociálních sítích Facebook a Twitter.

Noví dárci jsou nutností

„Obecně platí, že z nemocných s poruchou krvetvorby, kteří jsou indikovaní k transplantaci kostní dřeně, najde jedna třetina nemocných dárce v rodině, jedna třetina v registru a jedna třetina nemusí svého dárce najít vůbec, proto je důležité, aby byl registr neustále doplňován,“ uvedla koordinátorka Českého registru dárců krvetvorných buněk Gabriela Hošková. Registr spolupracuje také s transfuzním a tkáňovým oddělením FN Brno. Jak uvedla lékařka oddělení Lenka Ševčíková, dárci, kteří nejsou vhodnými kandidáty pro vstup do registru, mohou být posléze prospěšní jako dárci krve, která je taktéž při léčbě nepostradatelná.

Komunikace přes sociální sítě

„Hlavním kanálem pro komunikaci se zájemci o projekt, stávajícími i potenciálními dárci, jsou sociální sítě Facebook a Twitter,“ upřesnila jednatelka agentury Rh+ marketing Radka Hošková. V budoucnu organizátoři projektu plánují také vytvoření vlastních webových stránek. Projekt „Brno daruje život“ získal oficiální záštitu primátora města Romana Onderky.

Ohodnoťte tento článek!