Prolamování povinné mlčenlivosti

Švýcarská lékařská komora (FMH) vytrvale bojuje proti snahám politiků oslabit v některých případech lékařské tajemství.

V reakci na úmrtí sociální terapeutky Adeline M., kterou loni zavraždil uprchlý duševně nemocný vězeň, se tři švýcarské kantony rozhodly zavést nově koncipovaná povinná hlášení lékařů ve vztahu k pachatelům trestných činů.

Kontraproduktivní snaha

Po přibrání expertů k diskusi se zdá, že dva kantony si svůj záměr chtějí ještě rozmyslet či od něho ustoupily, avšak kanton Wallis má na stole jednoznačné prolomení profesní mlčenlivosti lékařů u osob, které se již dopustily trestného činu. FMH hlasitě zdůrazňuje, že jde o kontraproduktivní snahu politiků – případ zavražděné terapeutky nijak nesouvisel s povinnou mlčenlivostí. Současné předpisy podle profesní organizace dostatečně umožňují lékařům oznámit podezření na závažné riziko pro veřejnost. Novela těchto předpisů podle kantonu Wallis by však údajně většinu rizikových jedinců odradila od včasného vyhledání léčby. Paradoxně by tak veřejnost mohla být ze strany (faktických i potenciálních) pachatelů trestných činů ohrožena silněji než dnes, argumentují lékaři. Výjimky z povinné mlčenlivosti je třeba zachovat i nadále v užším pojetí, aby se zachoval vztah důvěry mezi lékařem a pacientem, nelze lékařské tajemství zcela odstranit, byť by se to vztahovalo pouze na osoby již z trestných činů usvědčené.

Ohodnoťte tento článek!