Protonová terapie v léčbě karcinomu prostaty

Rakovina prostaty je druhým nejčastějším onkologickým onemocněním mužů, každý rok jich onemocní až 7000. Rakovina prostaty roste většinou pomalu a obvykle je dobře léčitelná, přesto jí podlehne přibližně každý pátý nemocný. Prognóza se odvíjí od pokročilosti nádorového onemocnění. Základem úspěšné léčby je přijít včas.

Celková šance na vyléčení závisí především na tom, v jakém stadiu bylo onemocnění zachyceno.
„Jestliže se onemocnění zachytí v časných stadiích, je protonovou terapií vyléčeno až 99 % pacientů.
Díky protonům je možné rakovinu prostaty vyléčit bez hospitalizace a za plného pracovního nasazení,“ uvádí MUDr. Jiří Kubeš, Ph. D., primář Proton Therapy Center Czech. A dodává: „Naše vybavení, výsledky a profesionální přístup nás řadí mezi nejmodernější centra světa.“

Příčina vzniku rakoviny prostaty

Příčina vzniku rakoviny prostaty je genetická. Vyšší riziko mají ti, v jejichž rodině se toto onemocnění již vyskytlo. Za tím, že stoupá počet pacientů s karcinomem prostaty, daleko víc stojí stárnutí populace a péče jiných odborností.

Riziko roste s věkem

Riziko, že muži onemocní rakovinou prostaty, roste s přibývajícím věkem. Ve věkové skupině 40–60 let hrozí rakovina prostaty každému devětatřicátému, u šedesátiletých už je ale riziko 85 %, u osmdesátiletých dokonce až 98 %.
U mužů pod čtyřicet je pravděpodobnost sice menší, ovšem karcinom je agresivnější, a tedy i nebezpečnější.

Prevence je základ

Klíčová je, stejně jako u jiných onkologických onemocnění, prevence.
Po padesátce by proto mělo být samozřejmostí, že muži každý rok podstoupí vyšetření u urologa. Zpozornět by měli také muži po čtyřicítce, a to v případě, že se u nich v rodině již karcinom prostaty vyskytl. Potom je namístě chodit na pravidelná vyšetření.

Protonová terapie: přesná a šetrná metoda

Mezi nejvíce rozšířené metody léčby rakoviny prostaty patří operace, fotonová radioterapie, brachyterapie a aktivní sledování nízkorizikového karcinomu prostaty. Tyto metody však s sebou, bohužel, nesou řadu rizik a navzdory technologickému pokroku i řadu komplikací. Ke standardním metodám léčby dnes již bezpochyby patří protonová radioterapie, která se vyznačuje svou účinností a šetrností ke zdravým orgánům.

Protonová radioterapie je účinná, přesná a šetrná metoda léčby rakoviny s minimálními vedlejšími účinky. Pravděpodobnost vyléčení, měřená v 5letém přežití bez PSA relapsu, je podle posledních publikovaných dat pro nízce rizikové karcinomy prostaty 98–99 %, pro středně rizikové karcinomy prostaty 90-95 % a pro vysoce rizikové karcinomy prostaty mezi 75–85 %.

„Protonový paprsek díky zacílení přímo do nádoru minimalizuje ozáření okolních zdravých tkání a orgánů a významně snižuje riziko vzniku nežádoucích účinků léčby,“ uvádí MUDr. Jiří Kubeš. Běžné ozařování zasáhne i část zdravé tkáně v okolí nádoru, kde je ozáření nežádoucí.
U chirurgického zákroku platí, že operace sama o sobě je poměrně náročná, vyžaduje hospitalizaci a rekonvalescenci. Nezanedbatelné procento pacientů má potom dlouhodobější problém s močovou inkontinencí, poměrně vysoké procento pacientů má problémy s erekcí, a to i trvalého charakteru.

Určitá část nemocných, kteří absolvují operační zákrok, je rovnou směrována k zajišťovacímu ozáření, protože onemocnění bylo rozsáhlejší, než se předpokládalo.

Protonová léčba je ve světě stále více uznávanou a preferovanou metodou.
Studie potvrdily až 97% úspěšnost protonové léčby. Výhody jsou zřejmé, a proto se otevírají a plánují stále nová a nová centra. V současnosti je otevřeno 79 center, 44 je těsně před otevřením a další desítky jsou jich naplánovány.

Výhody protonové léčby:

• ambulantní léčba • 99 % pacientů netrpí inkontinencí • až 97 % pacientů netrpí impotencí

O autorovi| MUDr. Jiří Kubeš, Ph. D., primář protonového centra v Praze

Ohodnoťte tento článek!