Průměrný věk rodiček dosáhl 30 let

Češky rodí první dítě o pět let později než v roce 1990. Průměrný věk rodiček loni dosáhl 30 let, po umělém oplodnění je ještě vyšší. To žádají ženy většinou mezi 33 a 38 lety.

Česká gynekologická a porodnická společnost ČLS JEP upozorňuje na výrazný pokles plodnosti žen po 35. roce věku. Také metody umělého oplodnění jsou podle odborníků úspěšnější u mladších žen. Společnost proto zvažuje návrh, aby zdravotní pojišťovny hradily mladším ženám umělé oplodnění v plné šíři. Motivovaly by je tím, aby vyhledaly pomoc včas.

„Zdravotní pojišťovny hradí do 39 let věku ženy čtyři cykly, při prvních dvou se přenese po jednom embryu. Jsou ale metody a techniky, které hrazeny nejsou,“ upozorňuje přednosta Gynekologicko-porodnické kliniky LF MU a FN Brno prof. MUDr. Pavel Ventruba, DrSc., MBA. Diskuse se podle něj vede rovněž o úhradě vyššího počtu cyklů ze zdravotního pojištění. Tím by si umělé oplodnění mohlo dovolit více žen. Debatuje se rovněž o posunutí horní věkové hranice pro úhradu umělého oplodnění zdravotními pojišťovnami, a to až na 43 let.

Porodnictví stále na špičce

Navzdory posunu průměrné věkové hranice, kdy mají ženy první dítě, a skutečnosti, že přibývá rodiček po 35. roce věku, nedochází ke zhoršování celkových výsledků porodních komplikací a zdraví dětí. Podle vedoucího perinatologického centra Ústavu pro péči o matku a dítě v Praze Podolí MUDr. Petra Velebila je to s největší pravděpodobností dáno faktem, že systém péče o těhotné ženy je v Česku na tak vysoké úrovni, že se tento negativní demografický vliv daří eliminovat. Mezi lety 1989 a 2013 výrazně přibylo porodů u žen nad 35 let a ubylo rodiček ve věku 15–24 let. Ve srovnání s vybranými zeměmi Evropy ale není věková struktura rodiček v Česku nejhorší. Mnohem vyšší podíl v počtech porodů u žen nad 35 let je ve Španělsku, Švýcarsku, Velké Británii, Švédsku, Nizozemsku, Německu či Dánsku. Česká republika má podle MUDr. Velebila nejnižší úmrtnost plodů a novorozenců do prvního týdne života v Evropě – loni činila 4,7 ‰. Důvodem je především funkční síť specializovaných center, ve kterých se rodí přes 90 % dětí z rizikových těhotenství a nedonošených dětí, jež jsou kvůli nízké váze ohroženy úmrtím nejvíc. Výsledek porodnictví ovlivňují také počty vícečetných porodů. V roce 2010 to v ČR bylo 2,13 % všech porodů. Při umělém oplodnění se proto v posledních letech přenáší stále častěji jen jedno embryo.

Ohodnoťte tento článek!