„Průvodce léčbou diabetu 2. typu pro internisty“ pokřtěn v Luhačovicích

Slavnostní křest monografie proběhl 17. dubna na 51. diabetologických dnech v rámci odborného sympozia společnosti AstraZeneca.

Přípitkem popřáli knize mnoho úspěchů u odborné veřejnosti její kmotr prof. MUDr. Zdeněk Rušavý, Ph. D., i další z významných hostů prof. MUDr. Jaroslav Rybka, DrSc., který je mimo jiné hlavním autorem československého Diabetologického programu.
Druhé a aktuálně rozšířené vydání úspěšné publikace „Průvodce léčbou diabetu 2. typu pro internisty“, jejímž autorem je prof. MUDr. Martin Haluzík, DrSc., připravilo vydavatelství Mladá fronta v edici Aeskulap.
Kniha stručně a přehledně shrnuje aktuální přístupy k léčbě a sledování pacientů s diabetem 2. typu. Stěžejní část se věnuje možnostem a indikacím léků nové generace.
Další kapitoly se pak týkají rovněž prevence diabetických komplikací a léčby nejčastějších přidružených onemocnění, především obezity, arteriální hypertenze a dyslipidemie.
Samostatně je též pojednáno o inzulinoterapii a bariatrické chirurgii u diabetiků 2. typu. V závěru knihy pak autor nastiňuje perspektivy prevence a léčby diabetu 2. typu.

Ohodnoťte tento článek!