První česká neuroprotéza oslavila 30 let

První kochleární implantát vyvinul technik ČSAV s lékaři klinik y ORL 1. LF UK. Od implantace uplynulo na konci minulého roku již třicet let. Za tu dobu dostala implantát tisícovka pacientů.

Historie Kliniky otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku 1. LF UK a FN v Motole začala již v roce 1892, kdy vznikla Česká otiatrická klinika, pro niž Všeobecná nemocnice vyčlenila jednu vyšetřovnu a deset lůžek. Podle současného přednosty prof.
MUDr. Jan Plzáka, Ph. D., se tehdy zřejmě prováděly především myringoplastiky.

S příchodem kliniky do nové budovy FN v Motole se kapacita pracoviště zdvojnásobila. „Rozšířily se operační onkochirurgické techniky, zavedl se například koncept blokových krčních disekcí či rekonstrukční techniky. Byla zahájena baze lební chirurgie – klinika dnes provádí nejvíce operací vestibulárních schwannomů v ČR, chirurgie štítné žlázy a příštítných tělísek (až 700 operací ročně), lékaři rozšířili operativu slinných žláz. Klinika jako první v ČR provedla endoskopické operace paranazálních dutin a zavedla endoskopický přístup do chirurgie baze lební,“ vysvětluje prof. Plzák. Kochleární implantaci provádí klinika již třicet let.
Přednostu prof. MUDr. Jana Betku CSc. oslovil tehdy technik ČSAV doc. Ing. Jaroslav Hrubý a společně pak vyvinuli první českou originální neuroprotézu, která byla voperována prvnímu českému pacientovi v roce 1987.

Jak implantát funguje? Do vnitřního ucha v hlemýždi se zavede elektrodový svazek, který elektrickým stimulem povzbudí smyslové buňky, aby sluchovým nervem přenesly informaci do mozkové kůry. Porozumět shluku zvuků dokáže s implantátem i dítě, které nikdy řeč neslyšelo, což je dáno plasticitou mozku a jeho schopností překládat zvuky do nového schématu. Díky kochleární implantaci dnes v ČR slyší tisíc pacientů, včetně dětí, jimž se začaly přístroje voperovávat v roce 1993. Počet implantovaných by však mohl být mnohem vyšší. „Například v Německu je poměr počtu obyvatel a tamních zaimplantovaných oproti ČR dvojnásobný. Jediný důvod, proč tomu tak není i u nás, je ve vyhledání pacientů.
Vedeme třicetiletý informační boj. Pokud pacientovi nepomáhá sluchadlo, měl by být odeslán ke konzultaci do implantačních center a léčen kochleární implantací,“ podotýká Prof. Plzák. Lékaři také usilují o to, aby byl v ČR legislativně ukotven a centrálně organizován screening sluchu novorozenců. V současné době jej iniciuje Česká společnost otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP. Vyšetření otoakustických emisí, tedy funkcí vnitřního ucha, které může provést vyškolená pediatrická sestra novorozeneckého oddělení, by léčbu dětí s poruchou či ztrátou sluchu urychlilo a zlepšilo.

Ohodnoťte tento článek!