Působení slunečního světla na krevní tlak

Britští vědci na univerzitách v Southamptonu a Edinburghu zjistili, že pod vlivem slunečního světla se malé množství kysličníku dusičného přesune z kůže do krevního oběhu, čímž se zvýší flexibilita krevních cév a dojde ke snížení krevního tlaku.

Závěry studie se 26 zdravými lidmi vystavenými ultrafialovému záření po dobu 20 minut byly otištěny 20. ledna 2014 v časopisu Investigative Dermatology.

Rizika vs. prospěšnost

„V rámci aktuálně probíhající debaty o významu slunečního světla a vitaminu D pro lidské zdraví by tyto výsledky mohly hrát důležitou roli. Možná by v tomto stadiu bylo vhodné přehodnotit jak rizika, tak i prospěšnost slunečního světla a podívat se kriticky na rady, jež v současné době dáváme veřejnosti. Je třeba se vyvarovat nadměrného množství slunečního světla, které by mohlo vést ke vzniku kožního karcinomu, ale nebýt na slunci vůbec (ze strachu nebo následkem jistého životního stylu) by mohlo vést ke zvýšení rizika kardiovaskulárního onemocnění,“ uvedl jeden z autorů výzkumu, prof. Martin Feelisch ze Southamptonské univerzity.

Současně s touto studií se v časopise Journal of Molecular Endocrinology objevily výsledky práce na geneticky modifikovaných myších provedené na Univerzitě veterinární medicíny ve Vídni. Ty ukázaly, že vitamin D přímo působí na elasticitu krevních cév. „Tuhost (neohebnost) krevních cév se zvyšuje s postupujícím věkem. Krevní tlak proto ve stáří stoupá a dochází ke strukturálním změnám v aortě. Elasticita cév tedy klesá a dlouhodobým nedostatkem vitaminu D se tento proces urychluje,“ vysvětlila dr. Světlana Slavicová z vídeňské veterinární univerzity.

Ohodnoťte tento článek!