Radiologický laborant a registrace

Mám SZŠ – nástavbové studium radiologický laborant.
Bohužel jsem si neudělala atestaci, a proto nemůžu být tzv. registrovaná.
V oboru pracuji od roku 1990, celou dobu na jednom pracovišti.
Nyní bych chtěla změnit zaměstnavatele, a proto si hledám nové místo. V inzerátech požadují u absolventů SZŠ registraci. Má zaměstnavatel právo mě odmítnout, přestože podle zákona můžu pracovat pod odborným dohledem?
Obecně je zaměstnavatel oprávněn stanovovat kritéria pro výběr zaměstnance podle své úvahy. Výjimkou je pouze situace, kdy nějaký právní předpis stanovuje pro výkon určité činnosti konkrétní požadavky či minimální předpoklady (např. vzdělání, bezúhonnost či praxi). Takovým předpisem je například zákon o léčivech či služební zákon. Jediným limitem, který musí bezpodmínečně dodržet každý zaměstnavatel, je ochrana případných uchazečů o zaměstnání před diskriminací z důvodu rasy, etnického původu, národnosti, pohlaví, sexuální orientace, věku, zdravotního postižení, náboženského vyznání, víry či světového názoru, jak požaduje antidiskriminační zákon. V daném případě žádný právní předpis nestanovuje, že zaměstnavatel je povinen přijmout do pracovního poměru i uchazeče, který nedisponuje atestací v oboru radiologický asistent. Skutečnost, že i bez této atestace může uchazeč vykonávat činnost radiologického asistenta v rozsahu stanoveném vyhláškou o činnostech zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků pod odborným dohledem, neomezuje zaměstnavatele v tom, aby v rámci nabídky zaměstnání požadoval po uchazečích atestaci jako kvalifikační kritérium. V daném případě je totiž na zaměstnavateli, zda chce zaměstnat osobu, která může svěřené úkoly podle příslušných právních předpisů vykonávat samostatně, či osobu, která může pracovat pouze pod odborným dohledem jiné osoby. Zaměstnavatel tak může uchazeče odmítnout, pokud nesplňuje jím stanovená kvalifikační kritéria.

odpovídá JUDr. Antonín Valuš, Ph. D.

Ohodnoťte tento článek!