Radkin Honzák: Svépomocná příručka sestry (psychothriller)

Je mi ctí představit tuto novou publikaci, která nastiňuje návod jak se s náročnou profesí sestry vypořádat.

Dovolte však, abych nejprve představila autora referované knihy. MUDr. Radkin Honzák, CSc., je především český lékař-psychiatr a pedagog z Ústavu všeobecného lékařství 1. LF UK v Praze a katedry psychiatrie IPVZ. Znají jej hlavně lékaři, pro které publikoval řadu knih. Méně znám, ale nikoli neznám, je u zástupců středního zdravotnického personálu – některé jeho knihy jsou určeny především jim. Jedno však je oběma skupinám společné: všechny knihy byly vždy velmi úspěšné.

Obsah knihy

Kniha je rozdělena do 11 samostatných kapitol různého obsahu i rozsahu, řazených v tomto pořadí: 1. Kdo jsem, odkud přicházím a kam jdu (psychologie osobnosti), 2. Kandrdas aneb každý začátek je těžký, 3. Já ti také přišel přát sladký spánek, 4. Co opravdu potřebujeme, 5. Zpátky do školy, doporučení pro další studium při zaměstnání, 6. Komunikace s pacientem (agresivní, závislý, depresivní až suicidální pacient), 7. Komunikace a etické problémy s VIP pacienty, 8. Asertivita: každý o ní mluví a málokdo ví, co to opravdu je, 9. Sebezničující postupy – nesmyslné příkazy, které nám kazí život, 10. Minimum z psychoterapie; základní psychoterapeutické směry a 11. Některé psychologické prvky edukace. V závěru publikace najdete rejstřík a stručný medailonek autora.

Komu knihu doporučit?

Publikace je velmi přínosná především svými radami, ve všech kapitolách sestry najdou témata významná pro jejich práci. Kniha je napsaná výbornou, vtipnou češtinou, takže se velmi dobře čte. Kritické postřehy cílené jak na společnost, tak na zdravotnictví, jichž se autor vůbec nebojí, činí text význačným.
Komu knihu doporučit? Především sestrám, ale užitek z ní mohou mít i ostatní střední zdravotničtí pracovníci. Některé kapitoly by si mohli přečíst i lékaři – třeba by lépe porozuměli některým problémům či stanoviskům nejbližších spolupracovnic.
A moje negativní názory na tuto publikaci? Žádné. Jako sestra jsem ji přečetla „jedním dechem“. MUDr. Radkin Honzák opět dokazuje, že je nejen zkušený autor, který má o čem psát, ale i ví jak to napsat.

O autorovi| PhDr. Zuzana Karnetová, DiS., 3. interní klinika 1. LF UK a VFN Praha, zuzanakarnetova@seznam.cz

Ohodnoťte tento článek!