Rakousko: flexibilní modely péče

Rakouská lékařská komora představila vlastní vizi primární péče, jak by se měla rozvíjet do roku 2020.

Na koncepci se mj. podíleli praktičtí lékaři, kteří podle viceprezidenta komory Johannese Steinharta „dobře znají potřeby pacientů“. V regionech by se měla síť ordinací rodinných lékařů a skupinových praxí flexibilně přizpůsobovat obyvatelstvu za širší spolupráce s nejrůznějšími odborníky. Podle vize komory by lékaři v ordinacích mohli zaměstnávat podle potřeby nejen zdravotní sestry, ale také například sociální pracovníky, poradce pro výživu, případně i manažera, a to v rámci veřejného zdravotního pojištění. Primární péče by převzala některé výkony nemocničních ambulancí. Rozšířil by se nejen okruh spolupracujících odborníků, ale i počet ordinačních hodin, slibuje komora. Někdy by ordinace nebo skupinová praxe zapojila do péče také nemocniční specialisty, a to tam, kde se nevyplatí zřizovat jeho samostatné pracoviště. Celkově tak profesní organizace chce optimalizovat síť ambulantní péče s možností rychleji reagovat na potřeby nemocných v rámci 24hodinového provozu. Zástupci komory podotýkají, že tyto změny se musejí vyjednat se svazem zdravotních pojišťoven a od politiků očekávají změny zákona o lékařích. Flexibilní modely péče by provázel i flexibilnější systém dalšího vzdělávání.

Ohodnoťte tento článek!